ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

The ( DH AH0) recession ( R AH0 S EH1 SH AH0 N) has ( HH AE1 Z) put ( P UH1 T) the ( DH AH0) crunch ( K R AH1 N CH) on ( AA1 N) wage ( W EY1 JH) laborers ( L EY1 B ER0 ER0 Z).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
recession
 • การตกต่ำทางเศรษฐกิจ[Lex2]
 • (รีเซส'เชิน) n. การถอย,การถอน,ส่วนเว้าเข้าของกำแพงหรืออาคาร,ระยะซบเซาของธุรกิจ,การตกต่ำของราคา ,การคืนกรรมสิทธิ์กลับเจ้าของเดิม,การมอบคืน ###SW. recessional adj. [Hope]
 • (n) การคืนทรัพย์ให้,การถอน,การตกต่ำ,ความซบเซา [Nontri]
 • /R AH0 S EH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • /R IY2 S EH1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /r'ɪs'ɛʃən/ [OALD]
has
 • กิน: รับประทาน [Lex2]
 • ได้รับ[Lex2]
 • มี[Lex2]
 • มีคุณสมบัติ: มีลักษณะ [Lex2]
 • (แฮซ) v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของhave [Hope]
 • (vt) มี(ใช้กับบุรุษที่ 3 เอกพจน์) [Nontri]
 • /HH AE1 Z/ [CMU]
 • /HH AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /hæz/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
put
 • วาง: ตั้ง [Lex2]
 • ส่งไปอยู่อีกที่หนึ่ง[Lex2]
 • กำหนดให้ไปทำ[Lex2]
 • ถ่ายทอดบางสิ่ง เช่น ความรู้สึก ออกไป[Lex2]
 • (พูท) vt. วาง,ใส่,จัด,จัดให้มี,บรรจุ,เคลื่อน,ย้าย,บอก,แจ้ง,บรรยาย,แปล,เสนอ,แนะนำ,ยื่น,จัดเก็บ (ภาษี) ,ลงทุน,ประมาณ,ประเมิน,กะ, (พนัน) ขันต่อ,ผลัก,ขว้าง. vi. แล่น (เรือ) ,ออกเดินทาง vt.,vi.,n. (การ) ตีลูกกอล์ฟลงหลุมเบา ๆ ด้วยไม้ตีเรียกว่าputter n. การขว้าง,การเหวี่ยง,สัญยาที่เปิดโอกาสให้ขายของได้จำนวนหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ [Hope]
 • (vt) วาง,ตั้ง,จัด,บรรจุ,ใส่,เก็บ,ยื่น [Nontri]
 • /P UH1 T/ [CMU]
 • (v) /p'ut/ [OALD]
 • (v) /p'ʌt/ [OALD]
crunch
 • เคี้ยวเสียงดัง[Lex2]
 • ภาวะวิกฤต[Lex2]
 • เสียงดังจากการบดเคี้ยว[Lex2]
 • (ครันชฺ) {crunched,crunching,crunches} n. บดด้วยฟัน,เคี้ยวเสียงดัง,บดเสียงดัง,กระทืบเสียงดัง. vi. เคี้ยวเสียงดัง. n. การเคี้ยวหรือบดเสียงดัง,เสียงดังที่เกิดขึ้นดังกล่าว. ###S. craunch [Hope]
 • (n) การเคี้ยวเสียงดัง,เสียงดัง [Nontri]
 • (vt) เคี้ยวดังกร้วม,กระทืบ [Nontri]
 • /K R AH1 N CH/ [CMU]
 • (v) /kr'ʌntʃ/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
wage
 • ค่าจ้าง: ค่าแรง [Lex2]
 • เข้าร่วม (ต่อสู้)[Lex2]
 • (เวจฺ) n. ค่าจ้าง,เงินเดือน,ค่าแรง,ค่าตอบแทน,ความมั่นคง vt. ดำเนินต่อไป,ว่าจ้าง,ให้คำมั่น vi. ต่อสู้,ดิ้นรน ###S. earnings,emolument [Hope]
 • (n) ค่าจ้าง,ค่าแรง,ผลแห่งกรรม,เวร [Nontri]
 • (vt) กระทำ,ดำเนิน,ว่าจ้าง [Nontri]
 • /W EY1 JH/ [CMU]
 • (v) /w'ɛɪʤ/ [OALD]
laborers
 • /L EY1 B ER0 ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /l'ɛɪbərərz/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top