ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

The ( DH AH0) fat ( F AE1 T) woman ( W UH1 M AH0 N), the ( DH AH0) young ( Y AH1 NG) couple ( K AH1 P AH0 L), the ( DH AH0) sleeping ( S L IY1 P IH0 NG) Indian ( IH1 N D IY0 AH0 N) and ( AE1 N D) the ( DH AH0) tall ( T AO1 L) man ( M AE1 N) in ( AH0 N) black ( B L AE1 K), but ( B AH1 T) now ( N AW1) skin ( S K IH1 N) and ( AE1 N D) flesh ( F L EH1 SH) and ( AE1 N D) hair ( HH EH1 R) had ( HH AE1 D) disappeared ( D IH2 S AH0 P IH1 R D), and ( AE1 N D) empty ( EH1 M P T IY0) eye sockets ( AY1 S AA1 K AH0 T S) stared ( S T EH1 R D) from ( F R AH1 M) gleaming ( G L IY1 M IH0 NG) white ( W AY1 T) skulls ( S K AH1 L Z).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
fat
 • อ้วน: ท้วม, จ้ำม่ำ [Lex2]
 • ใหญ่: โต, กว้าง, หนา [Lex2]
 • มั่งคั่ง: ร่ำรวย, อุดมสมบูรณ์ [Lex2]
 • เป็นไข[Lex2]
 • ไขมัน: ไข [Lex2]
 • แฟ็ตย่อมาจาก file allocation table (แปลว่า ตารางการจัดสรรแฟ้ม) ใช้ในระบบดอส หมายถึงส่วนหนึ่งของจานบันทึกที่เป็นตารางสำหรับเก็บชื่อ ขนาด ความจุ และที่อยู่ของแฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในจานบันทึกนั้น [Hope]
 • (adj) อ้วน,อ้วนท้วน,อ้วนพี,สมบูรณ์ [Nontri]
 • (n) ไขมัน,น้ำมัน,เปลว,ความอ้วน,ความสมบูรณ์ [Nontri]
 • /F AE1 T/ [CMU]
 • (v) /f'æt/ [OALD]
woman
 • ผู้หญิง: หญิง, หญิงสาว, สตรี [Lex2]
 • คุณสมบัติหรือความรู้สึกของผู้หญิง[Lex2]
 • แม่บ้าน (คนทำงานในบ้าน)[Lex2]
 • ภรรยา (คำไม่เป็นทางการ): คนรัก, แฟน (ผู้หญิง) [Lex2]
 • (วูม'เมิน) n.ผู้หญิง,สตรี adj. เกี่ยวกับผู้หญิง,เกี่ยวกับเพศหญิง ###SW. womanish adj. pl. women (วีม'มิน) [Hope]
 • (n) หญิง,สตรี,นางสนองพระโอษฐ์,แม่บ้าน,คนรัก [Nontri]
 • /W UH1 M AH0 N/ [CMU]
 • (n) /w'umən/ [OALD]
young
 • เยาว์วัย: อ่อนวัย, ยังไม่สมบูรณ์, ยังไม่โตเต็มที่, อายุยังน้อย [Lex2]
 • ระยะแรกเริ่ม: เพิ่งเริ่มต้น [Lex2]
 • คนหนุ่มคนสาว: คนที่มีอายุน้อย [Lex2]
 • ลูกอ่อน (ของสัตว์และนก)[Lex2]
 • (ยัง) adj. หนุ่ม,สาว,อายุน้อย,เยาว์,อ่อน,ระยะแรกเริ่ม,ลูก,เด็ก,อ่อนหัด,ด้อยประสบการณ์,เกี่ยวกับผู้เยาว์,เกี่ยวกับสมาชิกใหม่ n. คนหนุ่มคนสาว -Phr. (with young ตั้งครรภ์) [Hope]
 • (adj) หนุ่ม,สาว,อ่อนวัย,ใหม่,เยาว์,อ่อนหัด [Nontri]
 • (n) ลูก,เด็กหนุ่มสาว,ผู้เยาว์ [Nontri]
 • /Y AH1 NG/ [CMU]
 • (n) /j'ʌŋ/ [OALD]
couple
 • คนสองคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน[Lex2]
 • คู่สามีภรรยา[Lex2]
 • ทำให้เชื่อมต่อ[Lex2]
 • มีเพศสัมพันธ์[Lex2]
 • สองสิ่งที่คล้ายกัน[Lex2]
 • สิ่งที่เชื่อมติดกัน[Lex2]
 • (คัพ'เพิล) {coupled,coupling,couples} n. คู่,สอง,คู่สามีภรรยา vt. ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,พ่วง,ทำให้เป็นสามีภรรยากัน vi. ร่วมเป็นคู่,ร่วมประเวณี ###S. link,join ###SW. couplement n. -Conf. pair [Hope]
 • (n) สอง,คู่,คู่หมั้น,คู่สามีภรรยา,คู่หนุ่มสาว [Nontri]
 • (vt) ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,รวมเป็นคู่,ผูกเข้าคู่กัน,พ่วง [Nontri]
 • /K AH1 P AH0 L/ [CMU]
 • (v) /k'ʌpl/ [OALD]
sleeping
 • (สลีพ'พิง) n. การนอน,การนอนหลับ adj. หลับ,นอนหลับ,เกี่ยวกับการนอนหลับใช้สำหรับนอนหลับ,ทำให้หลับ,ทำให้ง่วงหลับ,นอนอยู่ที่บ้านนายจ้าง [Hope]
 • /S L IY1 P IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /sl'iːpɪŋ/ [OALD]
  [sleep]
 • การหลับ: การนอนหลับ, การง่วงซึม [Lex2]
 • ความตาย (ทางวรรณคดี)[Lex2]
 • หลับ[Lex2]
 • ไม่กระฉับกระเฉง: ซึมเซา, ง่วงซึม [Lex2]
 • มีเตียงนอนพอ (สำหรับผู้พัก) (ห้ามใช้รูป passive voice)[Lex2]
 • (สลีพ) {slept,slept,sleeping,sleeps} vi.,vt.,n. (การ) นอน,นอนหลับ,นอนพัก,พักผ่อน,จำศีล,ขจัด (ความปวดหัว,ความมึนเมา) โดยการนอนหลับ, sleep in เผลอหลับ ###S. doze [Hope]
 • (n) ความง่วง,การนอน,การหลับ,การจำศีล [Nontri]
 • (vi) นอนหลับ,นอน,งีบหลับ [Nontri]
 • /S L IY1 P/ [CMU]
 • (v) /sl'iːp/ [OALD]
Indian
 • เกี่ยวกับอินเดีย: เกี่ยวกับคนอินเดีย, เกี่ยวกับภาษาอินเดียว, เกี่ยวกับวัฒนธรรมอินเดีย [Lex2]
 • ชาวอินเดีย: คนอินเดีย [Lex2]
 • ชาวอินเดียนแดง: อินเดียแดง, ชนพื้นเมืองอเมริกัน [Lex2]
 • ภาษาอินเดีย[Lex2]
 • (อิน' เดียน) n. ชาวอินเดีย, ชาวอินเดียนแดง, ภาษาอินเดีย, ภาษาอินเดีย, ภาษาอินเดียนแดง, สมาชิกขององค์การ. -adj. เกี่ยวกับชาวอินเดียหรืออินเดียนแดง, เกี่ยวกับภาษาอินเดียหรืออินเดียแดง, เกี่ยวกับตะวันออก, เกี่ยวกับบริเวณประเทศอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศและศรี [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับประเทศอินเดีย,เกี่ยวกับชาวอินเดีย [Nontri]
 • (n) ชาวอินเดีย,แขก,ภาษาอินเดีย [Nontri]
 • /IH1 N D IY0 AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'ɪndɪəʴn/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
tall
 • สูงมาก (ของคน, สัตว์, สิ่งของหรืออื่นๆ): สูงกว่าปกติ [Lex2]
 • ซึ่งมีรูปร่างสูง (ของคนหรือสิ่งต่างๆ): สูง [Lex2]
 • มากเกินไป: มากเกินควร [Lex2]
 • เหลือเชื่อ: ไม่น่าเชื่อ, ไม่น่าเป็นไปได้ [Lex2]
 • ด้วยท่าทีสง่างาม: ด้วยท่าทีภาคภูมิใจ, ด้วยท่าทีที่มั่นใจ [Lex2]
 • ขี้คุย: โอ้อวด, ขี้โม้, คุยโว [Lex2]
 • (ทอล) adj. สูง,คุยโว,โกหก,มากมาย,งาม ###SW. tallness n. ###S. high,lofty,elevated [Hope]
 • (adj) สูง,โว,โกหก,หนักมือ [Nontri]
 • /T AO1 L/ [CMU]
 • (j) /t'ɔːl/ [OALD]
man
 • ผู้ชาย: บุรุษ, ชาย, สุภาพบุรุษ, เพศชาย [Lex2]
 • มนุษย์: มนุษยชาติ, คน [Lex2]
 • คนงานชาย: ลูกจ้างชาย, คนรับใช้ชาย [Lex2]
 • ทหารชาย[Lex2]
 • สามี (คำสแลง): ชายคนรัก, คู่นอนชาย, ผัว [Lex2]
 • คำเรียกบุคคล (ทั้งสองเพศ) (คำสแลง): คำเรียกผู้หญิงหรือผู้ชาย [Lex2]
 • เข้าประจำที่: เตรียมพร้อม, เข้าประจำตำแหน่ง [Lex2]
 • จัดกำลังคน: บรรจุคน, จัดคนเข้าประจำตำแหน่ง, เตรียมกำลังคน [Lex2]
 • คนหนึ่งๆ ใช้เวลาว่าไม่เจาะจงว่าใคร [LongdoDE]
 • |Singl.| ผู้คนหรือเรา เป็นคำสรรพนามที่ใช้บ่งถึงเหตุการณ์ทั่วไป เช่น Man spricht nicht mit vollem Mund. เราไม่ควรพูดขณะทานข้าวหรือมีข้าวเต็มปาก [LongdoDE]
 • (แมน) n. คนผู้ชาย,คนเรา,มนุษย์,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษยชาติ,บุคคล,สามี,คนงานที่เป็นผู้ชาย,ลูกน้องที่เป็นผู้ชาย,คนใช้ผู้ชาย,ตัวหมากรุก,เรือกำปั่น. vt. หาคนให้,ประจำตำแหน่ง -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความกระตือรือร้น -Phr. (as one man โดยเอกฉันท์) pl. men [Hope]
 • (n) คน,ผู้ชาย,บุรุษ,มนุษย์,สามี,คนงาน,พลทหาร [Nontri]
 • (vt) จัดหาคน,หาคนให้,ประจำตำแหน่ง [Nontri]
 • /M AE1 N/ [CMU]
 • (v) /m'æn/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /AH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
black
 • ดำ: สีดำ [Lex2]
 • ผิวดำ[Lex2]
 • มืด: มืดมัว, ไม่สว่าง [Lex2]
 • ไร้ความหวัง: สิ้นหวัง, มืดมน [Lex2]
 • ชั่วร้าย[Lex2]
 • สีดำ[Lex2]
 • คนผิวดำ[Lex2]
 • ทำให้ดำ[Lex2]
 • (แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท [Hope]
 • (adj) ดำ,มืด,มืดมน,สีดำ,เศร้าใจ [Nontri]
 • (n) คนผิวดำ,สิ่งที่มีสีดำ [Nontri]
 • /B L AE1 K/ [CMU]
 • (v) /bl'æk/ [OALD]
but
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (a) /bʌt/ [OALD]
now
 • ตอนนี้: ในขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้ [Lex2]
 • เนื่องจาก: ด้วยเหตุที่ [Lex2]
 • ตอนนี้: ขณะปัจจุบัน [Lex2]
 • (เนา) adv. ขณะนี้,เดี๋ยวนี้,บัดนี้,ปัจจุบัน -Phr. (now and again,now and then บางครั้งบางคราว) conj. ตราบใด,เนื่องจาก. n. เวลาปัจจุบัน,สมัยนี้ [Hope]
 • (adv) เดี๋ยวนี้,ขณะนี้,ปัจจุบันนี้,บัดนี้,ประเดี๋ยว [Nontri]
 • /N AW1/ [CMU]
 • (a) /nau/ [OALD]
skin
 • ผิวหนัง: ผิวหน้า [Lex2]
 • ฝ้าที่อยู่ลอยบนผิวของเหลว[Lex2]
 • (สคิน) n. ผิวหน้า,หนัง,เปลือก,ถุงหนังสำหรับใส่ของเหลว,ชีวิต,คนตระหนี่,ม้าแก่ vt. ลอกเปลือก,ถลกหนัง,กระตุ้น,เฆี่ยน,หวด,ปกคลุม,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้ vi. (แผล) เกิดหนังขึ้นมาใหม่,ปีน,ป่าย,หนี -Phr. (have a thick skin ไม่เยื่อใยต่อคำวิจารณ์หน้าหนา) [Hope]
 • (n) ผิวหนัง,หนัง,เปลือก,ชีวิต,ฐานะ [Nontri]
 • (vt) ถลกหนัง,ปอกเปลือก,เปลื้องเสื้อผ้า,ถอดออก,ลอกเปลือก [Nontri]
 • /S K IH1 N/ [CMU]
 • (v) /sk'ɪn/ [OALD]
flesh
 • เนื้อ: เนื้อสัตว์, เนื้อผลไม้, ผิวเนื้อของคน [Lex2]
 • (เฟลช) n. เนื้อ,เนื้อหนังมังสา,ความอ้วน,น้ำหนัก,ร่างกาย,มนุษย์,สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย,ญาติพี่น้อง,ลูกในไส้,เนื้อผลไม้,ผิวหนัง ###SW. fresher พ่อค้าเนื้อ [Hope]
 • (n) ร่างกาย,เนื้อหนัง,เลือดเนื้อ,เนื้อสัตว์,เนื้อผลไม้ [Nontri]
 • /F L EH1 SH/ [CMU]
 • (n) /fl'ɛʃ/ [OALD]
hair
 • ผม: ขน [Lex2]
 • เส้นผม: เส้นขน [Lex2]
 • (แฮร์) n. ผม,ขน,ผ้าขนสัตว์,จำนวนน้อยมาก,ขนาดเล็กมาก,เศษ [Hope]
 • (n) ผม,ขน [Nontri]
 • /HH EH1 R/ [CMU]
 • (n) /h'ɛəʴr/ [OALD]
had
 • กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have[Lex2]
 • (แฮด) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ have [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ have [Nontri]
 • /HH AE1 D/ [CMU]
 • (v) /hæd/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
disappeared
 • /D IH2 S AH0 P IH1 R D/ [CMU]
 • /D IH2 S AH0 P IY1 R D/ [CMU]
 • (v) /dˌɪsəp'ɪəʴd/ [OALD]
  [disappear]
 • หายไป: สาบสูญ, สูญหาย, ไม่ปรากฏตัว [Lex2]
 • (ดิสซะเพียร์') vt. หายไป,สาบสูญ,สูญหาย,หายลับ ###S. vanish [Hope]
 • (vt) สาบสูญ,หายไป,สูญหาย [Nontri]
 • /D IH2 S AH0 P IH1 R/ [CMU]
 • /D IH2 S AH0 P IY1 R/ [CMU]
 • (v) /dˌɪsəp'ɪəʴr/ [OALD]
empty
 • ทำให้ว่างเปล่า: ขจัด, เททิ้ง, ทิ้ง [Lex2]
 • ทำให้ว่างเปล่า: ขจัดออก, เอา(ของ)ออกให้หมด, ทิ้งหมด, เททิ้ง [Lex2]
 • ที่ไม่จริงใจ[Lex2]
 • ที่ไม่มีความหมาย[Lex2]
 • ว่างเปล่า: โล่ง, ว่าง, เปล่าๆ [Lex2]
 • (เอมพฺ'ที) {emptied,emptying,empties} adj. ว่างเปล่า,ไม่มีคนอยู่,ไม่มีอะไร,ไม่มีความหมาย,ไร้สาระ,เปล่าประโยชน์,ไม่มีของบรรทุก,หิว,โง่,ไร้ความรู้,เปลี่ยว,เงียบ,ยังไม่ตั้งครรภ์ vt. ทำให้ว่างเปล่า,ปล่อยทิ้ง. vi. ว่างเปล่า,เททิ้ง,หมดไป,ไหลเกลี้ยง. -n. สิ่งที่ [Hope]
 • (adj) ว่างเปล่า,ไม่มีคน,ไม่มีของ,เปล่าประโยชน์,เปลี่ยว [Nontri]
 • (vt) ทำให้ว่างเปล่า,เปลื้อง,วิด,เทน้ำออก,ปล่อยน้ำทิ้ง [Nontri]
 • /EH1 M P T IY0/ [CMU]
 • /EH1 M T IY0/ [CMU]
 • (v) /'ɛmptiː/ [OALD]
eye sockets
  [eye socket]
 • เบ้าตา[Lex2]
 • เบ้าตา [Hope]
stared
 • /S T EH1 R D/ [CMU]
 • (v) /st'ɛəʴd/ [OALD]
  [stare]
 • จ้องมอง: เพ่งมอง, เพ่ง, เล็ง [Lex2]
 • (สแทรฺ) vi.,vt.,n. (การ) จ้องมอง,จ้อง,จ้องเขม็ง,ถลึงตา,เด่นชัด,เตะตา,โต้ง ๆ , (ขน) ตั้งชัน. stare down จ้องให้กลัว -Phr. (stare one in the face รีบด่วน,ฉุกเฉิน) . ###S. glare,gaze,eye [Hope]
 • (n) การจ้องเขม็ง,การถลึงตา,การจ้องมอง [Nontri]
 • (vi) จ้องเขม็ง,ถลึงตา,จ้องมอง [Nontri]
 • /S T EH1 R/ [CMU]
 • (v) /st'ɛəʴr/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • /F ER0 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
gleaming
 • /G L IY1 M IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /gl'iːmɪŋ/ [OALD]
  [gleam]
 • แสงที่เป็นประกาย: แสงวูบวาบ [Lex2]
 • เปล่งประกาย: ส่งแสงวูบเดียว [Lex2]
 • (กลีม) n. แสงวาบ,แสงอ่อน ๆ ,ร่องรอย,นิดหน่อย,จำนวนเล็กน้อย. vi. ส่งแสงแวบเดียว,ปรากฎขึ้นแวบเดียว. ###SW. gleamingly adv. [Hope]
 • (n) แสง,แสงสว่าง,แสงอ่อน,แสงแวบ [Nontri]
 • (vi) ส่องแสง,ส่งแสง [Nontri]
 • /G L IY1 M/ [CMU]
 • (v) /gl'iːm/ [OALD]
white
 • ีขาว[Lex2]
 • เกือบไม่มีสี: จาง, ซีด [Lex2]
 • (ไวน์) ซึ่งทำจากองุ่นขาว[Lex2]
 • สีขาว[Lex2]
 • สิ่งที่มีสีขาว[Lex2]
 • ชาวผิวขาว[Lex2]
 • (ลักษณะ) ที่สะอาดบริสุทธ์[Lex2]
 • (ไวทฺ) adj. ขาว,หงอก,ขาวบริสุทธิ์,สีเผือก,ผิวขาว,สีเงิน,ขาวหิมะ,มีหิมะ,ไร้สี,โปร่งใส,ว่างเปล่า,สวมเสื้อขาว,โชคดี,ไม่ได้เขียนอะไร,สะอาด,มีเจตนาดี,ซื่อตรง,ยุติธรรม,ไร้เดียงสา, (กาแฟ) ใส่นมหรือครีม n. สีขาว,ความขาว,ผิวขาว,สิ่งที่มีสีขาว,ไข่ขาว,แอลบิวเมน [Hope]
 • (adj) ขาว,ซีด,หงอก,สะอาด,บริสุทธิ์,ซื่อตรง [Nontri]
 • (n) สีขาว,ความซีด,ความบริสุทธิ์,คนผิวขาว,ไข่ขาว [Nontri]
 • /W AY1 T/ [CMU]
 • /HH W AY1 T/ [CMU]
 • (n) /w'aɪt/ [OALD]
skulls
 • /S K AH1 L Z/ [CMU]
 • (n) /sk'ʌlz/ [OALD]
  [skull]
 • กะโหลกศีรษะ[Lex2]
 • หัว (คำสแลง)[Lex2]
 • (สคัล) n. กะโหลกศีรษะ,หัวกะโหลก,กบาล,มันสมอง (แห่งความรู้) [Hope]
 • (n) หัวกะโหลก [Nontri]
 • /S K AH1 L/ [CMU]
 • (n) /sk'ʌl/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top