ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

I ( AY1)'m at ( EH1 M AE1 T) liberty ( L IH1 B ER0 T IY0) to ( T UW1) announce ( AH0 N AW1 N S) at ( AE1 T) this ( DH IH1 S) time ( T AY1 M) that ( DH AE1 T) the ( DH AH0) deal ( D IY1 L) between ( B AH0 T W IY1 N) my ( M AY1) firm ( F ER1 M)... and ( AE1 N D) the ( DH AH0) Manchester ( M AE1 N CH EH2 S T ER0) Cotton ( K AA1 T AH0 N) Company ( K AH1 M P AH0 N IY0)... has ( HH AE1 Z) been ( B IH1 N) successfully ( S AH0 K S EH1 S F AH0 L IY0) negotiated ( N AH0 G OW1 SH IY0 EY2 T AH0 D).

 


  

 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
m at
  [be at]
 • มุ่งหมายที่จะ: ตั้งเป้าเพื่อ, มุ่งมั่นที่จะ [Lex2]
 • ดุด่า: จับผิด [Lex2]
 • ทำกิจกรรม: ง่วนอยู่กับ [Lex2]
 • เป็นที่นิยม (คำไม่เป็นทางการ): ล้ำสมัย, นำแฟชั่น [Lex2]
 • แตะต้อง[Lex2]
 • โจมตี[Lex2]
liberty
 • สิทธิขั้นพื้นฐาน[Lex2]
 • อิสรภาพ: เสรี, อิสระ, อิสระเสรี, เสรีภาพ [Lex2]
 • (ลิบ'เบอที) n. อิสรภาพ,เสรีภาพ,ความเป็นอิสระ,สิทธิไปไหนมาไหน. -at liberty อิสระ ไม่มีงานทำ ###S. freedom [Hope]
 • (n) เสรีภาพ,อิสรภาพ,สิทธิ,อำนาจ [Nontri]
 • /L IH1 B ER0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /l'ɪbɪtiː/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
announce
 • ทำหน้าที่เป็นโฆษก[Lex2]
 • บอก: แจ้ง, แจ้งให้ทราบ [Lex2]
 • ป่าวประกาศ: ประกาศ [Lex2]
 • (อะเนาซฺ') vt.,vi. ประกาศ, แจ้ง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา [Hope]
 • (vt) ประกาศ,แถลง,แจ้ง [Nontri]
 • /AH0 N AW1 N S/ [CMU]
 • (v) /'ən'auns/ [OALD]
at
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ณ เวลา: ในช่วงเวลา [Lex2]
 • ด้วย (ความเร็ว)[Lex2]
 • ที่[Lex2]
 • ในลักษณะ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • (เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT " [Hope]
 • (pre) ที่,ณ [Nontri]
 • /AE1 T/ [CMU]
 • (in) /æt/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH AH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
time
 • การลงโทษจำคุก[Lex2]
 • เวลา: กาล, ช่วงเวลา, ชั่วเวลา, กาลเวลา [Lex2]
 • ช่วงชีวิตของบุคคล[Lex2]
 • ฤดูกาล[Lex2]
 • ครั้ง: เที่ยว, หน, คราว [Lex2]
 • จังหวะของดนตรี[Lex2]
 • เวลาที่ทำงาน[Lex2]
 • ค่าจ้าง[Lex2]
 • จับเวลา[Lex2]
 • กำหนดเวลา[Lex2]
 • ตั้งเวลา[Lex2]
 • (ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา [Hope]
 • (n) เวลา,ครั้ง,อายุ,สมัย,จังหวะ,วาระ,โอกาส [Nontri]
 • (vt) กะเวลา,จับเวลา,ให้จังหวะ,กำหนด,ตั้งเวลา [Nontri]
 • /T AY1 M/ [CMU]
 • (v) /t'aɪm/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
deal
 • การแจกจ่าย: การจัดสรร, การแบ่งปัน [Lex2]
 • การแจกไพ่: ถึงกำหนดต้องรับหรือวางไพ่ [Lex2]
 • การซื้อขาย: การตกลงซื้อขาย, ข้อตกลง, การตกลง, การตกลงราคา, การทำความตกลง, ข้อสัญญา, สัญญา, การติดต่อธุรก [Lex2]
 • จัดการ: เตรียมการ, ดำเนินงาน, จัดเตรียม, ประสานงาน [Lex2]
 • แจกไพ่[Lex2]
 • ชุดของไพ่ซึ่งอยู่ในมือ: ไพ่ในมือ [Lex2]
 • ติดต่อธุรกิจ: ค้าขาย, ตกลงซื้อขาย, ทำความตกลง, ทำการติดต่อ [Lex2]
 • ปฏิบัติตัว: ทำ, ทำตาม, กระทำ, ปฏิบัติ, ประพฤติ [Lex2]
 • ปริมาณมาก: จำนวนมาก [Lex2]
 • แผ่นกระดานทำด้วยต้นไม้จำพวกสน (มีขนาดของต่างๆ กัน)[Lex2]
 • (ดีล) {dealt,dealing,deals} v. จัดการ,จัดสรร,แจกไพ่,ติดต่อธุรกิจ,ค้าขาย,ประพฤติ. n. การติดต่อธุรกิจ,การตกลงลับ,การซื้อขาย,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,การแจกไพ่,สัญญา,นโยบาย [Hope]
 • (n) การซื้อขาย,การตกลง,การติดต่อ,การจัดการ,ส่วนใหญ่ [Nontri]
 • (vi,vt) เกี่ยวข้อง,ติดต่อด้วย,จำหน่าย,แจก,แบ่งปัน,ปฏิบัติ,ค้าขาย,จัดการ [Nontri]
 • /D IY1 L/ [CMU]
 • (n) /d'iːl/ [OALD]
 • (v) /d'iːl/ [OALD]
between
 • อยู่ระหว่างสิ่งสองสิ่ง: อยู่ในระหว่าง [Lex2]
 • สิ่งที่รวมกัน[Lex2]
 • เปรียบเทียบระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง[Lex2]
 • กำหนดตัวเลือกระหว่างสิ่งสองสิ่ง[Lex2]
 • ในระหว่างนั้น: ระหว่าง [Lex2]
 • (บิทวีน') prep.,adv. ระหว่าง,ในระหว่าง,อยู่กลาง,ระหว่างระยะ,เชื่อม,สัมพันธ์กับ,คั่นกลาง,ระคน ###SW. betweenness n. ###S. amidst,mid,betwixt -Conf. between each [Hope]
 • (adv) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง,คั่นกลาง,ขวางกลาง [Nontri]
 • (pre) ในระหว่าง,อยู่ระหว่าง [Nontri]
 • /B AH0 T W IY1 N/ [CMU]
 • /B IY0 T W IY1 N/ [CMU]
 • (a) /b'ɪtw'iːn/ [OALD]
my
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
firm
 • แข็ง: ไม่นิ่ม [Lex2]
 • ทำให้แข็งแรง: ทำให้แข็ง [Lex2]
 • หนักแน่น: แน่น, ไม่สั่น [Lex2]
 • แน่วแน่: เหนียวแน่น, ไม่มีทางเปลี่ยนแปลง [Lex2]
 • มั่นคง: แน่นหนา, แข็งแกร่ง [Lex2]
 • อย่างมั่นคง: อย่างเด็ดขาด, อย่างหนักแน่น [Lex2]
 • เด็ดขาด: เข้มงวด, เฉียบขาด, ใจแข็ง [Lex2]
 • ทรงตัว (ค่าเงิน, หุ้น)[Lex2]
 • แข็งค่าขึ้น (ค่าเงิน, หุ้น): ปรับตัวขึ้น [Lex2]
 • บริษัท: ห้างหุ้นส่วน, ธุรกิจ [Lex2]
 • (เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv. ###SW. firmness n. [Hope]
 • (adj) มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,แน่นอน,หนักแน่น,แน่นหนา,แข็งแรง [Nontri]
 • (n) ห้างร้าน,ห้างหุ้นส่วน,บริษัท,กงสี,ร้านค้า [Nontri]
 • /F ER1 M/ [CMU]
 • (v) /f'ɜːʴm/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
Manchester
 • เมืองแมนเชสเตอร์เป็นทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ: แมนเชสเตอร์ [Lex2]
 • /M AE1 N CH EH2 S T ER0/ [CMU]
 • (n) /m'æntʃɪstər/ [OALD]
Cotton
 • ต้นฝ้าย: พืชประเภทฝ้าย [Lex2]
 • ผ้าฝ้าย[Lex2]
 • ฝ้าย: ใยฝ้าย, สำลี [Lex2]
 • (คอท'เทิน) n. ฝ้าย,ต้นฝ้าย,พืชประเภทฝ้าย,ใยฝ้าย,ผ้าฝ้าย,สารหรือสิ่งที่คล้ายฝ้าย (แต่มาจากพืชอื่น) vi. ลงรอยกัน,เข้ากันได้ดี -Phr. (cotton to ชอบ,เริ่มชอบ เห็นด้วย) [Hope]
 • (n) ฝ้าย,สำลี [Nontri]
 • /K AA1 T AH0 N/ [CMU]
 • (v) /k'ɒtn/ [OALD]
Company
 • กลุ่มคน[Lex2]
 • แขกผู้มาเยี่ยม[Lex2]
 • ความเป็นเพื่อน[Lex2]
 • (คัม'พะนี) n. หมู่เพื่อนฝูง,วงสมาคม,การสังคม,การคบค้า,บริษัท,คณะ,หมู่,แขก,กองร้อย ###S. association,body [Hope]
 • (n) บริษัท,ห้างร้าน,การสังคม,วงสมาคม,การคบค้า,หมู่คณะ [Nontri]
 • /K AH1 M P AH0 N IY0/ [CMU]
 • (n) /k'ʌmpəniː/ [OALD]
has
 • กิน: รับประทาน [Lex2]
 • ได้รับ[Lex2]
 • มี[Lex2]
 • มีคุณสมบัติ: มีลักษณะ [Lex2]
 • (แฮซ) v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของhave [Hope]
 • (vt) มี(ใช้กับบุรุษที่ 3 เอกพจน์) [Nontri]
 • /HH AE1 Z/ [CMU]
 • /HH AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /hæz/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
been
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • (บีน) pp. ของ be -Conf. gone [Hope]
 • (vt) pp ของ be [Nontri]
 • /B IH1 N/ [CMU]
 • /B AH0 N/ [CMU]
 • (v) /biːn/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
successfully
 • อย่างประสบผลสำเร็จ: ได้ผล, เป็นผลสำเร็จ [Lex2]
 • /S AH0 K S EH1 S F AH0 L IY0/ [CMU]
 • (a) /s'əks'ɛsfəliː/ [OALD]
negotiated
 • /N AH0 G OW1 SH IY0 EY2 T AH0 D/ [CMU]
 • (v) /n'ɪg'ɒuʃɪɛɪtɪd/ [OALD]
  [negotiate]
 • เจรจาต่อรอง[Lex2]
 • (นิโก'ช ' เอท) vi.,vt. เจรจา,จัดการ,แลกเป็นเงิน,ซื้อขาย. ###SW. negotiator n. [Hope]
 • (vi,vt) เจรจาตกลง,ซื้อขาย,แลกเปลี่ยน,จัดการ,โยกย้าย [Nontri]
 • /N AH0 G OW1 SH IY0 EY2 T/ [CMU]
 • (v) /n'ɪg'ɒuʃɪɛɪt/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top