ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Buns ( B AH1 N Z).

 


  

 
Buns
  [bun]
 • ขนมปังนุ่มรสหวาน[Lex2]
 • มวยผม[Lex2]
 • กระต่าย: กระรอก [Lex2]
 • หางของกระต่าย[Lex2]
 • อาการเมา[Lex2]
 • (บัน) n. ขนมปังนุ่มและค่อนข้างหวาน,มวยผม,การดื่มเหล้าเมา abbr. blood urea nitrogen [Hope]
 • (n) ขนมชนิดหนึ่ง,มวยผม [Nontri]
 • /B AH1 N/ [CMU]
 • (n) /b'ʌn/ [OALD]
 • ก้น (โดยเฉพาะของผู้ชาย): สะโพก [Lex2]
 • ก้น: บั้นท้าย (ผู้หญิงใช้พูดถึงก้นของผู้ชาย) [Lex2]
 • /B AH1 N Z/ [CMU]
 • (n) /b'ʌnz/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top