ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

And ( AE1 N D) this ( DH IH1 S) is ( IH1 Z) where ( W EH1 R) the ( DH AH0) long ( L AO1 NG)-buried ( B EH1 R IY0 D) forests ( F AO1 R AH0 S T S) of ( AH1 V) the ( DH AH0) earlier ( ER1 L IY0 ER0) Carboniferous ( K AA2 R B AH0 N IH1 F ER0 AH0 S) Period ( P IH1 R IY0 AH0 D) reenter ( R IY0 IH1 N T ER0) the ( DH AH0) story ( S T AO1 R IY0).

 


  

 
And
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH AH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
where
 • ที่ไหน[Lex2]
 • ในที่ซึ่ง[Lex2]
 • สถานที่ (ที่ไม่รู้จัก)[Lex2]
 • (แวร์) adv.,conj.,pron. ที่ไหน,ตรงไหน,จุดไหน,ไปที่นั้น,อยู่ที่นั้น,ณ ที่นั้น,จากแหล่งไหน n. สถานที่ตั้ง,สถานที่เกิดเหตุ [Hope]
 • (adv) ที่ไหน,แห่งหน,ตำบลไหน,ตรงไหน,จุดไหน [Nontri]
 • (con) ที่ซึ่ง,ในประการที่,ตรงที่,ณ ที่ [Nontri]
 • /W EH1 R/ [CMU]
 • /HH W EH1 R/ [CMU]
 • (a) /w'ɛəʴr/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
long
 • กางเกงขายาว[Lex2]
 • ยาว (จำนวน, ความสูง, ระยะเวลา, ระยะทาง)[Lex2]
 • ยาวนาน: นาน, มีระยะนาน [Lex2]
 • ยาวนาน (อดีต, ความทรงจำ): นาน [Lex2]
 • ยืดยาว (รายการต่างๆ)[Lex2]
 • เวลานาน: เวลาที่ยาวนาน [Lex2]
 • ปรารถนา: อยากได้, รอคอย, ต้องการ [Lex2]
 • (ลอง) {longed,longing,longs} adj. ยาว,ไกล,นาน,ยาวนาน,ช้า,สูง,เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน,สิ่งที่ยาว,ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา,ใคร่จะ,อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน,ชั่ว,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอด,ทั้ง,ไกล (as long as ตราบใดที่) [Hope]
 • (adj) ยาว,นาน,ไกล,ช้า [Nontri]
 • (vi) ปรารถนา,ใคร่ได้,อยากได้,ต้องการ [Nontri]
 • /L AO1 NG/ [CMU]
 • (v) /l'ɒŋ/ [OALD]
buried
 • (vt) pt และ pp ของ bury [Nontri]
 • /B EH1 R IY0 D/ [CMU]
 • (v) /b'ɛrɪd/ [OALD]
  [bury]
 • ฝังศพ[Lex2]
 • ฝัง[Lex2]
 • บัง[Lex2]
 • จม[Lex2]
 • (เบ'รี) {buried,burying,buries} vt. ฝัง,ซ่อน,ปิด,กลบ,หมกมุ่น,หมก,ขจัด (ความคิด) ออก -Id. (bury the hatchet อโหสิ) ###S. inhume [Hope]
 • (vt) ฝัง,กลบ,หมก,ซ่อน,ปิด [Nontri]
 • /B EH1 R IY0/ [CMU]
 • (n) /b'ɛriː/ [OALD]
 • (v) /b'ɛriː/ [OALD]
forests
 • /F AO1 R AH0 S T S/ [CMU]
 • /F AO1 R AH0 S S/ [CMU]
 • /F AO1 R AH0 S/ [CMU]
 • (n) /f'ɒrɪsts/ [OALD]
  [forest]
 • ป่าไม้: ไพร, ป่าดง, ดง, พง, ป่า, วนาลี, พนาลี [Lex2]
 • ปลูกป่า[Lex2]
 • (ฟอ'ริสทฺ) n. ป่า,ต้นไม้ที่เป็นป่า,สิ่งของจำนวนมาก. vt. ทำให้กลายเป็นป่า. ###SW. forestless adj. ###S. woods [Hope]
 • (n) ป่า,พนา,ไพร [Nontri]
 • /F AO1 R AH0 S T/ [CMU]
 • (n) /f'ɒrɪst/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
earlier
 • /ER1 L IY0 ER0/ [CMU]
 • (j) /'ɜːʴlɪəʴr/ [OALD]
  [early]
 • ก่อนเวลาที่กำหนดไว้: แต่หัวค่ำ [Lex2]
 • แต่แรก: ยุคแรก, สมัยก่อน, แต่กาลก่อน, แรก, แต่ต้น, ตอนต้น [Lex2]
 • (เออร์'ลี) adv. เช้า,แต่เช้า,แต่หัวค่ำ,เร็ว,ก่อน -adj. ยุคแรก ###SW. earliness n. ดูearly ###S. first ###A. late [Hope]
 • (adj) ก่อน,แต่แรก,มาก่อน,แรก,ตอนต้น,เร็ว,แต่ก่อน [Nontri]
 • (adv) แต่เช้าตรู่,แต่หัวค่ำ,แต่หัววัน [Nontri]
 • /ER1 L IY0/ [CMU]
 • (j) /'ɜːʴliː/ [OALD]
Carboniferous
 • (adj) ซึ่งประกอบด้วยถ่านหิน [Nontri]
 • /K AA2 R B AH0 N IH1 F ER0 AH0 S/ [CMU]
 • (j) /kˌaːbən'ɪfərəs/ [OALD]
Period
 • ช่วงมีรอบเดือน: ช่วงมีประจำเดือน, ช่วงเวลาที่มีระดู [Lex2]
 • เกี่ยวกับช่วงเวลาในประวัติศาสตร์: สมัย [Lex2]
 • จุด: มหัพภาค, จุดฟุลสต๊อบ [Lex2]
 • ระยะเวลา: ระยะเวลา, เวลา, ช่วง, กาล, ยุค [Lex2]
 • (เพีย'เรียด) n. ระยะเวลา,สมัย,ยุค,ประจำเดือน (ระดู) ,ยุคปัจจุบัน,รอบ,ระยะเวลาหนึ่งวงจรสมบูรณ์,ชั่วโมงเรียน,ยุคปัจจุบัน,เครื่องหมาย".?" (มหัพภาค) ,ประโยคสมบูรณ์,การหยุดที่ปลายประโยค,ตอนของดนตรี,วิธีการของนักพูด. adj. เกี่ยวกับระยะเวลาแห่งประวัติศาสตร์ [Hope]
 • (n) สมัย,ยุค,ชั่วโมงเรียน,คาบ,เครื่องหมายมหัพภาค,ระยะเวลา [Nontri]
 • /P IH1 R IY0 AH0 D/ [CMU]
 • (n) /p'ɪəʴrɪəʴd/ [OALD]
reenter
 • กลับเข้าไปใหม่[Lex2]
 • (vt) สมัครใหม่,กลับเข้าสู่,วกเข้า [Nontri]
 • /R IY0 IH1 N T ER0/ [CMU]
story
 • เรื่องราว: เรื่องเล่า, การบรรยาย [Lex2]
 • เรื่องแต่ง: นิยาย, นิทาน [Lex2]
 • เรื่องโกหก (คำไม่เป็นทางการ): การโกหก [Lex2]
 • ข่าว: การรายงานข่าว [Lex2]
 • เล่าเรื่อง: บรรยาย [Lex2]
 • ชั้นของอาคาร[Lex2]
 • ห้องที่อยู่ชั้นเดียวกันของอาคาร[Lex2]
 • (สทอ'รี) n. เรื่องราว,นิยาย,นิทาน,เรื่องโกลาหล,เทพนิยาย,เรื่องเล่าลือ,ประวัติ,พงศาวดาร,การบรรยาย,ข่าว,รายงานข่าว,การเล่านิยาย,การโกหก,เรื่องโกหก,=storey (ดู) vt. เรียบเรียงเป็นนิยาย,เล่านิยาย ###S. narrative [Hope]
 • (n) ชั้นของบ้าน,เรื่อง,นิยาย,เรื่องโกหก,ข่าว,การเล่าเรื่อง [Nontri]
 • /S T AO1 R IY0/ [CMU]
 • (n) /st'ɔːriː/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top