ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Also ( AO1 L S OW0), our ( AW1 ER0) caretaker ( K EH1 R T EY2 K ER0), Mr ( M IH1 S T ER0). Filch ( F IH1 L CH), has ( HH AE1 Z) asked ( AE1 S K T) me ( M IY1) to ( T UW1) remind ( R IY0 M AY1 N D) you ( Y UW1) that ( DH AE1 T) the ( DH AH0) third ( TH ER1 D)-floor ( F L AO1 R) corridor ( K AO1 R AH0 D ER0) is out of ( IH1 Z AW1 T AH1 V) bounds ( B AW1 N D Z) to ( T UW1) everyone ( EH1 V R IY0 W AH2 N) who ( HH UW1) does ( D AH1 Z) not ( N AA1 T) wish ( W IH1 SH) to ( T UW1) die ( D AY1) a ( AH0) most ( M OW1 S T) painful ( P EY1 N F AH0 L) death ( D EH1 TH).

 


  

 
Also
  [conjurer]
 • ผู้ที่โน้มน้าวผู้อื่น[Lex2]
 • ผู้ที่ร่ายมนต์[Lex2]
 • (คอน'เจอเรอะ) n. หมอผี,นักเล่นกล,ผู้วิงวอน ###S. magician [Hope]
 • (n) หมอผี,นักแสดงกล,นักมายากล,คนเล่นกล [Nontri]
 • (n) /k'ʌnʤərər/ [OALD]
 • เช่นกัน: เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, ด้วย [Lex2]
 • ยิ่งกว่านั้น: ยิ่งไปกว่านั้น [Lex2]
 • ด้วย,เช่นเดียวกัน [LongdoEN]
 • เอาล่ะ, แล้ว [LongdoDE]
 • (ออล' โซ) adv. ด้วย,อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ ###S. and, besides [Hope]
 • (adv) ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน [Nontri]
 • /AO1 L S OW0/ [CMU]
 • (a) /'ɔːlsɒu/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
caretaker
 • ที่เข้ามาดูแลชั่วคราว[Lex2]
 • ผู้ที่รับจ้างดูแล[Lex2]
 • (แคร์'เทเคอะ) n. คนดูแลควบคุม,ภารโรง,คนเฝ้า ###S. custodian [Hope]
 • (n) สัปเหร่อ,คนดูแล,ภารโรง,คนเฝ้าบ้าน [Nontri]
 • /K EH1 R T EY2 K ER0/ [CMU]
 • (n) /k'ɛəʴtɛɪkər/ [OALD]
Mr
 • นาย (คำนำหน้าชื่อผู้ชาย)[Lex2]
 • (มิส'เทอ) n. นาย ###S. mister pl. Messrs (เมส'เซอซ) [Hope]
 • (n) นาย [Nontri]
 • /M IH1 S T ER0/ [CMU]
 • (n) /m'ɪstər/ [OALD]
Filch
 • ขโมยเล็กๆ น้อยๆ: หยิบฉวย, ลักเล็กขโมยน้อย [Lex2]
 • (ฟิลชฺ) vt. ลักเล็กขโมยน้อย,หยิบฉวย,ฉกชิง. ###SW. filcher n. ###S. steal [Hope]
 • (vt) ลักเล็กขโมยน้อย,ฉกฉวย,ฉกชิง,ขโมย [Nontri]
 • /F IH1 L CH/ [CMU]
 • (v) /f'ɪltʃ/ [OALD]
has
 • กิน: รับประทาน [Lex2]
 • ได้รับ[Lex2]
 • มี[Lex2]
 • มีคุณสมบัติ: มีลักษณะ [Lex2]
 • (แฮซ) v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของhave [Hope]
 • (vt) มี(ใช้กับบุรุษที่ 3 เอกพจน์) [Nontri]
 • /HH AE1 Z/ [CMU]
 • /HH AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /hæz/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
asked
 • /AE1 S K T/ [CMU]
 • /AO1 S K T/ [CMU]
 • (v) /'aːskt/ [OALD]
  [ask]
 • ขอร้อง: ขอ [Lex2]
 • เชิญ: เชื้อเชิญ [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์ [Lex2]
 • ถาม[Lex2]
 • บอกราคา: เสนอราคาที่ต้องการ, ขอราคา [Lex2]
 • (อาสคฺ) n. คนแรกที่เทพเจ้าสร้างจากไม้ ash (นิยายในประเทศสแกนดิเนเวียน) . -S... [Hope]
 • (vi,vt) ถาม,ขอ,ขอร้อง,เชื้อเชิญ [Nontri]
 • /AE1 S K/ [CMU]
 • (v) /'aːsk/ [OALD]
me
 • ฉัน: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า [Lex2]
 • คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
 • (มี) pron. ฉัน [Hope]
 • (pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน [Nontri]
 • /M IY1/ [CMU]
 • (prp) /miː/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
remind
 • เตือน: ทำให้นึกถึง, เตือนความจำ [Lex2]
 • (รีไมน์ด') vt. เตือนความจำ,เตือน,ทำให้ระลึกถึง,ทำให้จำได้ ###SW. reminder n. [Hope]
 • (vt) เตือนความจำ,เตือนใจ,ทำให้นึกถึง [Nontri]
 • /R IY0 M AY1 N D/ [CMU]
 • (v) /r'ɪm'aɪnd/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
third
 • เศษหนึ่งส่วนสาม: หนึ่งในสาม [Lex2]
 • อันดับที่สาม: ที่สาม, ชิ้นที่สาม, สิ่งที่สาม [Lex2]
 • เกียร์สาม: อัตราความเร็วที่สาม [Lex2]
 • บันไดเสียงที่สาม: เสียงระดับสาม [Lex2]
 • ซึ่งเป็นลำดับที่สาม: ซึ่งเป็นอันดับที่สาม [Lex2]
 • ที่สาม[Lex2]
 • (เธิร์ด) adj.,adv.,n. ที่สาม,-Phr. (third class ชั้นที่สาม,ชั้นถูกที่สุด) (ของรถไฟ,เครื่องบินหรืออื่น ๆ) [Hope]
 • (adj) ที่สาม [Nontri]
 • (n) 1 ใน 3,วันที่สาม [Nontri]
 • /TH ER1 D/ [CMU]
 • (n) /th'ɜːʴd/ [OALD]
floor
 • ชั้นอาคาร: ชั้นของตึก [Lex2]
 • พื้น: พื้นห้อง [Lex2]
 • ทำให้งง: ทำให้ประหลาดใจ, ทำให้สับสน [Lex2]
 • คว่ำ (คู่ต่อสู้ในการชกมวย): ล้ม [Lex2]
 • ระดับต่ำสุด (รายได้, ราคา)[Lex2]
 • (ฟลอร์) n. พื้น,พื้นห้อง,กัน (ทะเล,ถ้ำ,น้ำ) ,ชั้นอาคาร,ชั้นต่ำสุด,ชั้นพื้นฐาน vt. ปูพื้น,ทำให้ล้มลง,ทำให้สับสน,ทำให้งง. -Phr. (take the floor อภิปราย) ###S. level,stage [Hope]
 • (n) พื้น,ก้นทะเล,ชั้นของตึก [Nontri]
 • (vt) ปูพื้น,ชนะ,ทำให้ล้มลง,ทำให้งง [Nontri]
 • /F L AO1 R/ [CMU]
 • (v) /fl'ɔːr/ [OALD]
corridor
 • ทางเดินยาวในตึก[Lex2]
 • (คอ'ริดอรฺ) n. ระเบียง,เฉลียง,เขตฉนวน,เส้นทางการบิน ###S. hallway,hall [Hope]
 • (n) ฉนวน,ทางเดิน,เฉลียง,ระเบียง,เส้นทางบิน [Nontri]
 • /K AO1 R AH0 D ER0/ [CMU]
 • (n) /k'ɒrɪdɔːr/ [OALD]
is out of
  [be out of]
 • อยู่ข้างนอก: ไม่อยู่ใน, อยู่ด้านนอก [Lex2]
 • ถูกนำออกไป: กำจัดออกไป [Lex2]
 • หมด: ขาด, ไม่มี [Lex2]
 • เป็นอิสระจาก: เลิก (สถานภาพหรือการมีสภาพบางอย่าง) [Lex2]
bounds
 • ข้อกำหนดที่ยอมรับได้[Lex2]
 • /B AW1 N D Z/ [CMU]
 • (v) /b'aundz/ [OALD]
  [bound]
 • ผูกพัน: สนิทสนม [Lex2]
 • หุ้มปก: เข้าปก, ใส่ปก [Lex2]
 • ผูก: ถ่ายไม่ออก [Lex2]
 • เป็นพรหมลิขิต: เป็นโชคชะตา [Lex2]
 • มีสัญญาผูกมัด: มีการผูกมัด [Lex2]
 • มุ่งหน้า: มุ่ง, ตรงไปยัง [Lex2]
 • กระโดด[Lex2]
 • การกระโดด[Lex2]
 • เส้นแบ่งเขตแดน: เส้นแบ่งเขต [Lex2]
 • ข้อจำกัด[Lex2]
 • จำกัด: จำกัดขอบเขต [Lex2]
 • เส้นขอบเขต: ขอบเขต, เส้นแบ่งเขตแดน [Lex2]
 • (เบาดฺ) {bounded,bounding,bounds} adj. ถูกผูกมัด,เหนียวแน่น,แน่นอน,จักต้อง,ตัดสินใจ,เข้าเล่ม,ท้องผูก vi. กระโดด,เด้งกลับ,จดกับ,ประชิดกับ vt. จำกัด,กลายเป็นขอบเขต,พูดถึงขอบเขต -n. การกระโดด,การเด้งกลับ,ขอบเขต,ชายแดน adj. กำลังจะ,ไปทาง,พร้อมที่จะ [Hope]
 • (n) ขอบเขต,บริเวณ,เขตแดน,อาณาเขต,ขอบข่าย [Nontri]
 • (vi) เด้งกลับ,กระโดด [Nontri]
 • (vt) จำกัด,กำหนดขอบเขต [Nontri]
 • (vt) pt และ pp ของ bind [Nontri]
 • /B AW1 N D/ [CMU]
 • (v) /b'aund/ [OALD]
everyone
 • ทุกคน: ทุกท่าน [Lex2]
 • pron. ทุกคน [Hope]
 • (n) ทุกคน [Nontri]
 • /EH1 V R IY0 W AH2 N/ [CMU]
 • (prp) /'ɛvrɪwʌn/ [OALD]
who
 • องค์การอนามัยโลก (คำย่อ World Health Organization)[Lex2]
 • ใคร[Lex2]
 • บุคคลซึ่ง: บุคคลที่ [Lex2]
 • (ฮู) pron. ใคร,ผู้ใด,ผู้ซึ่ง,ซึ่ง,ที่,ผู้ที่, -Phr. (as who should say ซึ่งกล่าวได้ว่าพอจะกล่าวเช่นนั้น) [Hope]
 • (pro) ใคร,ผู้ซึ่ง,ผู้ใด,คนไหน,ผู้ที่ [Nontri]
 • /HH UW1/ [CMU]
 • (n) /dˌʌbljuːˌɛɪtʃ'ɒu/ [OALD]
 • (prp) /huː/ [OALD]
does
 • กริยาช่องที่ 1 ของคำกริยา do[Lex2]
 • (vt) กระทำ(ใช้กับสรรพนามบุรุษที่ 3) [Nontri]
 • /D AH1 Z/ [CMU]
 • /D AH0 Z/ [CMU]
 • (n) /d'ɒuz/ [OALD]
 • (v) /dʌz/ [OALD]
  [doe]
 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเมีย (ประเภทกวาง, ละมั่ง, แพะ, กระต่าย, และอื่นๆ)[Lex2]
 • (n) กวางตัวเมีย,กระต่ายตัวเมีย,ละมั่งตัวเมีย,แพะตัวเมีย [Nontri]
 • /D OW1/ [CMU]
 • (n) /dˌiːˌɒu'iː/ [OALD]
 • (n) /d'ɒu/ [OALD]
not
 • ไม่[Lex2]
 • (นอท) adv. ไม่ [Hope]
 • (adj) ไม่ [Nontri]
 • /N AA1 T/ [CMU]
 • (a) /n'ɒt/ [OALD]
wish
 • ปรารถนา: ประสงค์, ต้องการ, นึกอยาก [Lex2]
 • ความประสงค์: ความต้องการ, ความอยาก, ความปรารถนา [Lex2]
 • คำขอร้องอย่างสุภาพ (คำเป็นทางการ)[Lex2]
 • (วิช) vt.,vi.,n. (การ) ปรารถนา,ประสงค์,ต้องการ,อยากให้,หวัง,อวยพร,ให้พร,สั่ง,สิ่งที่ปรารถนา, -Phr. (wish on บังคับปรารถนา) ###SW. wisher n. wishless adj. ###S. desire [Hope]
 • (n) ความประสงค์,ความปรารถนา,ความต้องการ,คำอวยพร,คำอธิษฐาน [Nontri]
 • (vi) ประสงค์,อวยพร,ปรารถนา,อยาก,มุ่งหวัง [Nontri]
 • /W IH1 SH/ [CMU]
 • (v) /w'ɪʃ/ [OALD]
die
 • ตาย: สิ้นอายุขัย, หมดอายุ [Lex2]
 • พินาศ: ย่อยยับ, หายนะ, ล่มจม [Lex2]
 • หยุด: หยุดทำงาน [Lex2]
 • แม่พิมพ์ตอกโลหะ[Lex2]
 • ลูกเต๋า: สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า [Lex2]
 • คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเพศหญิง หรือพหูพจน์ (เหมือน the ในภาษาอังกฤษ) [LongdoDE]
 • (ได) {died,dying,dies} vi. ตาย,หยุด,หยุดทำงาน,อวสาน,พินาศ,สงบลง,สลายตัว,ทรมาน,ต้องการอย่างมาก. vt. ตาย. ###SW. Id. (die hard ดื้อรั้น) n. ลูกเต๋า,สิ่งที่คล้ายลูกเต๋า,แม่พิมพ์,แบบเหล็ก,เบ้าเท vt. พิมพ์ด้วยแม่พิมพ์ -pl. dies,dice [Hope]
 • (n) ลูกเต๋า,ลูกบาศก์,แม่พิมพ์,เบ้าหล่อ [Nontri]
 • (vi) ตาย,สิ้นอายุขัย,อวสาน,พินาศ,หมดอายุ,หยุด [Nontri]
 • /D AY1/ [CMU]
 • (v) /d'aɪ/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
most
 • มากที่สุด[Lex2]
 • จำนวนมากที่สุด: ปริมาณมากที่สุด [Lex2]
 • ที่สุด: มากที่สุด, มาก [Lex2]
 • ส่วนใหญ่[Lex2]
 • (โมสทฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากที่สุด,ส่วนใหญ่. n. จำนวนที่มากที่สุด,ปริมาณที่มากที่สุด,เลขที่สูงสุด,คนส่วนใหญ่,-Phr. (at the most อย่างมากที่สุด) adv. มากที่สุด,เกือบจะ [Hope]
 • (adj,adv) มากที่สุด,ที่สุด,ส่วนมาก,โดยมาก,สุดขีด [Nontri]
 • (n) คนส่วนใหญ่,เลขสูงสุด,จำนวนที่มากที่สุด [Nontri]
 • /M OW1 S T/ [CMU]
 • /M OW1 S/ [CMU]
 • (n) /m'ɒust/ [OALD]
painful
 • เจ็บปวด: เจ็บแสบ, ระบม [Lex2]
 • ทุกข์ทรมาน: ปวดร้าว [Lex2]
 • ยาก: ลำบาก, ใช้แรงงานมาก [Lex2]
 • (เพน'ฟูล) adj. เจ็บปวด,ทุกข์ทรมาน,ยาก [Hope]
 • (adj) เจ็บปวด,ปวด,เจ็บแสบ,ทุกข์ทรมาน [Nontri]
 • /P EY1 N F AH0 L/ [CMU]
 • (j) /p'ɛɪnfəl/ [OALD]
death
 • การตาย: การเสียชีวิต, การถึงแก่กรรม, การสิ้นชีวิต, การสิ้นใจ [Lex2]
 • การทำลาย: การถูกทำลาย [Lex2]
 • การสาบสูญ[Lex2]
 • การสิ้นสุด: การยุติ, การจบสิ้น, การถูกทำลาย, การดับ [Lex2]
 • ความตาย: มรณกรรม, การสิ้นชีวิต, การเสียชีวิต [Lex2]
 • (เดธ) n. ความตาย,มรณกรรม,ภาวะที่ตาย,การดับ,การถูกทำลาย to death สุดเหวี่ยงอย่างยิ่ง ###SW. deathful adj. ดูdeath ###S. end [Hope]
 • (n) ความตาย,ความสูญสิ้น,การดับสูญ,มรณกรรม [Nontri]
 • /D EH1 TH/ [CMU]
 • (n) /d'ɛth/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top