ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

A ( AH0) correspondent ( K AO2 R AH0 S P AA1 N D AH0 N T) must ( M AH1 S T) soon ( S UW1 N) adjust ( AH0 JH AH1 S T) himself ( HH IH2 M S EH1 L F) to ( T UW1) life ( L AY1 F) abroad ( AH0 B R AO1 D).

 


  

 
A
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
correspondent
 • นักข่าว[Lex2]
 • ผู้ติดต่อจดหมาย[Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน [Lex2]
 • (คอริสพอน'เดินทฺ) n. ผู้ติดต่อกันทางจดหมาย,ผู้ส่งจดหมาย,นักข่าว,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สิ่งตรงกัน,บุคคลหรือบริษัทที่ติดต่อกัน,ลูกค้า adj. ซึ่งตรงกัน,ซึ่งลงรอยกัน,ซึ่งเหมือนกัน ###S. corresponding [Hope]
 • (n) ผู้โต้ตอบจดหมาย,ลูกค้า,ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,สิ่งที่คู่กัน [Nontri]
 • /K AO2 R AH0 S P AA1 N D AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /kˌɒrɪsp'ɒndənt/ [OALD]
must
 • ต้อง: จำเป็นต้อง, จำต้อง, จะต้อง [Lex2]
 • น่าจะ: คงจะ, ควรจะ [Lex2]
 • สิ่งจำเป็น: สิ่งที่จำเป็นต้องทำ [Lex2]
 • เหล้าไวน์ใหม่: น้ำองุ่นที่เพิ่งคั้นจากองุ่นใหม่ๆ [Lex2]
 • (มัสทฺ) auxv. ต้อง,จำต้อง,เป็นแน่,น่าจะ [Hope]
 • (va) จำต้อง,จำเป็น,ต้อง,น่าจะ [Nontri]
 • /M AH1 S T/ [CMU]
 • (v) /mʌst/ [OALD]
soon
 • ในไม่ช้า: ไม่นาน, เร็วๆ นี้ [Lex2]
 • (ซูน) adv. ในไม่ช้า,ไม่นาน,มิช้ามินาน,เร็ว,ก่อนกำเนิด,ในอนาคตอันใกล้,รวดเร็ว,ฉับพลัน,พร้อมเพรียง,โดยเต็มใจ,ทันที, sooner of later ในที่สุด มิช้ามินาน ###S. shortly [Hope]
 • (adv) เร็ว,ในไม่ช้า,ไม่นาน,รวดเร็ว,ทันที [Nontri]
 • /S UW1 N/ [CMU]
 • (a) /s'uːn/ [OALD]
adjust
 • ปรับตัว: ปรับให้เข้ากับสภาวะใหม่ [Lex2]
 • ปรับเปลี่ยน: เปลี่ยนแปลง, แก้ไข, ปรับปรุง [Lex2]
 • (อะจัสทฺ') vt. ปรับ,ปรับตัว,จัด,ปรองดอง ###S. adapt, regulate, harmonize) [Hope]
 • (vt) ปรับ,ปรับปรุง,แก้ไข [Nontri]
 • /AH0 JH AH1 S T/ [CMU]
 • (v) /'əʤ'ʌst/ [OALD]
himself
 • ตัวของเขา (ผู้ชาย) เอง: ตัวเขาเอง, เขาเอง [Lex2]
 • (ฮิม'เซลฟฺ) pron. เขาเอง,ตัวเขาเอง [Hope]
 • (pro) ตัวเขาเอง [Nontri]
 • /HH IH2 M S EH1 L F/ [CMU]
 • (prp) /h'ɪms'ɛlf/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
life
 • ความมีชีวิตชีวา: ความร่าเริง, ความสนุกสนาน [Lex2]
 • ช่วงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย: ตลอดชีวิต, ชั่วอายุ [Lex2]
 • ชีวประวัติ[Lex2]
 • ชีวิต[Lex2]
 • รูปแบบการดำเนินชีวิต: การดำรงชีวิต, วิถีชีวิต [Lex2]
 • สิ่งมีชีวิต[Lex2]
 • อายุการใช้งานของสิ่งของ[Lex2]
 • (ไลฟฺ) n. ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,การดำรงชีวิต,ช่วงระยะเวลาที่มีชีวิต,ชั่วชีวิต,ชีวประวัติ,ความยืดหยุ่น,ความกลับได้ง่าย,วิธีการดำรงชีวิต,สิ่งมีค่าของชีวิต,บุคคลที่มีค่าของชีวิต,ช่วงระยะเวลาแห่งอำนาจ,ความรุ่งเรืองหรืออื่น ๆ ,โทษจำคุกตลอดชีวิต,ฟอง [Hope]
 • (n) ชีวิต,สิ่งมีชีวิต,ความกระปรี้กระเปร่า [Nontri]
 • /L AY1 F/ [CMU]
 • (n) /l'aɪf/ [OALD]
abroad
 • ในต่างประเทศ: ในต่างชาติ, ในต่างแดน, ที่อยู่ในเมืองนอก [Lex2]
 • แพร่หลาย: แพร่, แพร่กระจาย, กว้างขวาง [Lex2]
 • (อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น ###S. circulating, outdoors [Hope]
 • (adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป [Nontri]
 • /AH0 B R AO1 D/ [CMU]
 • (a) /'əbr'ɔːd/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top