ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

-Objection ( AH0 B JH EH1 K SH AH0 N)!

 


  

 
Objection
  • ความรู้สึกคัดค้าน: การไม่เห็นด้วย [Lex2]
  • สาเหตุของการคัดค้าน: เหตุผลที่คัดค้าน [Lex2]
  • (อับเจค'เชิน) n. การคัดค้าน,การโต้แย้ง,การไม่เห็นด้วย,ตัวคัดค้าน, ###S. rebuttal [Hope]
  • (n) ข้อขัดข้อง,การคัดค้าน,การท้วงติง,การโต้แย้ง [Nontri]
  • /AH0 B JH EH1 K SH AH0 N/ [CMU]
  • (n) /'əbʤ'ɛkʃən/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top