ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

โปรดบอกพ่อแม่ฉันนทีว่า การวิจัยสสารมืออยู่ในช่วงสำคัญ และฉันกลับบ้านไปร่วมงานแต่ง ของซานเจย์ญาติฉันไม่ได้

 


  

  โปรดบอกพ่อแม่ฉันนทีว่าการวิจัยสสารมืออยู่ในช่วงสำคัญและฉันกลับบ้านไปร่วมงานแต่งของซานเจย์ญาติฉันไม่ได้
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top