ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

เราต้องพิจารณาเรื่องนี้ในระยะที่ยาวไกล ในด้านอื่นๆ ผลกำไรที่ยาวนาน ข้อตกลงของธุรกิจ

 


  

  เราต้องพิจารณาเรื่องนี้ในระยะที่ยาวไกลในด้านอื่นๆผลกำไรที่ยาวนานข้อตกลงของธุรกิจ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top