ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

เมื่อคืนมาแล้วเห็นโทรศัพท์วางอยู่ข้างนอกอ่ะ-- เลยอยากรู้ว่าปลายสายเป็นใคร

 


  

  เมื่อคืนมาแล้วเห็นโทรศัพท์วางอยู่ข้างนอกอ่ะเลยอยากรู้ว่าปลายสายเป็นใคร
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top