ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

นั่นหมายถึงโปรแกรมควบคุมการขนย้ายที่พิเศษซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยระบบของไอบีเอ็ม ในทุกชุมทางรถไฟ

 


  

  นั่นหมายถึงโปรแกรมควบคุมการขนย้ายที่พิเศษซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยระบบของไอบีเอ็มในทุกชุมทางรถไฟ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top