ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ดังนั้นเราจึงไม่สามารถมองเห็น เพิ่มเติมใด ๆ กลับมา เช่นเดียวกับที่เราไม่สามารถมองเห็น ดวงอาทิตย์

 


  

  ดังนั้นเราจึงไม่สามารถมองเห็นเพิ่มเติมใดๆกลับมาเช่นเดียวกับที่เราไม่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top