ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

ความแข็งแกร่งทางร่างกาย ซึ่งธรรมชาติให้มนุษย์มาไม่เพียงพอ สามารถพบได้ในสัตว์ ที่ช่วยให้พวกเขาค้นพบดินแดนใหม่ๆ

 


  

  ความแข็งแกร่งทางร่างกายซึ่งธรรมชาติให้มนุษย์มาไม่เพียงพอสามารถพบได้ในสัตว์ที่ช่วยให้พวกเขาค้นพบดินแดนใหม่ๆ
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top