Search result for

this beef is very nice and tender.

   
Languages
Language

Pronunciation


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -this beef is [...] e and tender.-, *this beef is [...] e and tender.*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
this beef is very nice and tender.This beef is very nice and tender.ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

This ( DH IH1 S) beef ( B IY1 F) is ( IH1 Z) very ( V EH1 R IY0) nice ( N AY1 S) and ( AE1 N D) tender ( T EH1 N D ER0).

 


  

 
This
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH AH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
beef
 • เนื้อวัว: วัวที่เลี้ยงไว้ฆ่าเป็นอาหาร [Lex2]
 • บ่น (คำสแลง)[Lex2]
 • การบ่น[Lex2]
 • กำลังกล้ามเนื้อ: อำนาจ, พละกำลัง [Lex2]
 • (บีฟ) {beefed,beefing,beefs} n. เนื้อวัว,เนื้อควาย,วัวสำหรับฆ่าเป็นอาหาร,กำลังกล้ามเนื้อ,อำนาจ,พละกำลัง,น้ำหนัก,การบ่น vi. บ่น ###SW. beef up ทำให้แข็งแรง,เพิ่มกำลัง,เพิ่มจำนวน [Hope]
 • (n) เนื้อวัว [Nontri]
 • /B IY1 F/ [CMU]
 • (v) /b'iːf/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
very
 • อย่างมากมาย: อย่างมาก, มาก [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน [Lex2]
 • แท้จริง[Lex2]
 • เฉพาะ: เท่านั้น [Lex2]
 • (เว'รี) adv. มาก,มาก ๆ ,อย่างยิ่ง,แท้จริง,เหลือเกิน. adj. แท้จริง,จริง,โดยเฉพาะ,แน่แท้,โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,เพียงเท่านั้น ###S. extremely,greatly,exactly,absolute,suitable [Hope]
 • (adj) แท้,อย่างเดียวกัน,เท่านั้น [Nontri]
 • (adv) มาก,แท้จริง,ทีเดียว,อย่างยิ่ง [Nontri]
 • /V EH1 R IY0/ [CMU]
 • (j) /v'ɛriː/ [OALD]
nice
 • ดี: นิสัยดี, น่าคบหา [Lex2]
 • สุภาพ: มีมารยาท [Lex2]
 • สวย: น่าดู, น่ามอง [Lex2]
 • ละเอียด: พิถีพิถัน, ประณีต [Lex2]
 • แน่นอน: เที่ยงตรง [Lex2]
 • (ไนสฺ) adj.ดี,อ่อนโยน,งาม,สวย,ซึ่งทำให้เพลินหรือเบิกบานใจ,มีมิตรไมตรี,กรุณา,ประณีต,ละเอียดละออ,พิถีพิถัน,แน่นอน. ###SW. nicely adv. ###S. fine, [Hope]
 • (adj) ดี,สวย,อร่อย,งาม,อ่อนโยน,กรุณา,พิถีพิถัน [Nontri]
 • /N AY1 S/ [CMU]
 • /N IY1 S/ [CMU]
 • (n) /n'iːs/ [OALD]
 • (j) /n'aɪs/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
tender
 • อ่อนนุ่ม[Lex2]
 • อ่อนโยน: ใจดี, ขี้สงสาร, อ่อนไหวง่าย [Lex2]
 • อ่อนเยาว์: เยาว์วัย, ซึ่งยังเติบโตไม่เต็มที่ [Lex2]
 • อ่อน (เช่น สีอ่อน)[Lex2]
 • ที่แสดงถึงความรักใคร่[Lex2]
 • (จิตใจ) เปราะบาง: มีความรู้สึกไว [Lex2]
 • ทำให้อ่อน: ทำให้เปื่อย, ทำให้นุ่ม [Lex2]
 • เสนอให้: ส่ง, มอบให้ [Lex2]
 • ยื่นประมูล: ประมูล [Lex2]
 • การยื่นประมูล[Lex2]
 • สิ่งที่เสนอให้[Lex2]
 • เรือเล็กรับส่งระหว่างฝั่งกับเรือใหญ่: เรือลำเลียง [Lex2]
 • รถบรรทุกน้ำมันหรือน้ำ[Lex2]
 • (เทน'เดอะ) adj.,vt. (ทำให้) อ่อน,อ่อนนุ่ม,นิ่ม,นิ่มนวล,ประสาทไว,ระวัง,บรรจง,ละมุนละไม,รักใคร่,เป็นห่วง, (ใจ) อ่อนไหวง่าย vt.,n. (การ) เสนอ,มอบ,ยื่น,จัดให้,จ่าย vi. ยื่นประมูล,การประมูล,ใบประมูล ###SW. tenderness n. -S... [Hope]
 • (adj) อ่อนโยน,กรุณา,บรรจง,อ่อนนุ่ม,ละเอียดลออ [Nontri]
 • (n) การขอให้รับสิ่งที่ให้ [Nontri]
 • (n) รถขนถ่าน,ผู้ดูแล,เรือรับส่งคนโดยสาร,การประมูลราคา,การเสนอ [Nontri]
 • (vt) ให้,มอบ,ยื่น,ประมูลราคา,ทำให้อ่อน [Nontri]
 • /T EH1 N D ER0/ [CMU]
 • (v) /t'ɛndər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top