Submitted by EnglishParks นักเรียนหลายคนชอบคิดว่า คำที่นำหน้าคำนาม ต้องเป็น adjective เท่านั้น แต่ต้องดูความหมายด้วย เพราะบางที เราต้องเอา คำนาม มาขยายคำนาม ไม่จำเป็นต้องเป็น Adjectiveเสมอไป ยกตัวอย่างเช่น Born certificate  = แปลว่า ใบประกาศที่ถูกคลอดออกมา  ถึงแม้ว่า born เป็น Adjective   แต่ในความหมายนี้จะใช้ม่ได้ เพราะจะแปลว่า ใบประกาศที่ถูกคลอดออกมา  ซึ่งฟังดูแล้วก็จะแปลกๆ ซContinue Reading

No views yet

Submitted by EnglishParks มีหลายคำที่ทำให้หลายคนสับสน งงๆ ดูคล้ายๆ ออกเสียงคล้ายกัน แต่ระวังนะคะ ความหมายอาจจะไม่เหมือนกัน ถ้าไม่รู้ว่า คำนี้ทำหน้าที่เป็น กิริยา หรือ คำนาม รวมไปถึงความหมาย อาจจะ ส่งผลให้ผู้ฟังหรือผู้อ่าน เข้าใจผิดได้ หนึ่งในหลายๆคำที่อยากยกตัวอย่างคือ กลุ่ม Lose Loss Loose ฯลฯ มาดูความหมายของแต่ละคำก่อนคะ lose        lost (past tense)   &nbContinue Reading

No views yet

Submitted by Language Express หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษนี่สามารถทำให้เรามึนได้ง่ายๆเลยนะคะ อย่างคราวที่แล้วที่พูดถึงเรื่อง “เวลา” ก็ทำให้ได้รู้ว่าแค่คำๆเดียว (the) ก็สามารถทำให้ความหมายของประโยคนั้นเปลี่ยนไป (ใครที่ตามไม่ทัน อ่านแล้วงงว่าหมายถึงอะไร สามารถอ่านบทความเรื่อง “Do you have time? หรือ Do you have the time?” ได้ที่นี่ค่ะ) ในบทความนี้ เราจะมาติดตามกันต่อเกี่ยวกับความหมายของประโยคที่เปลี่ยนไปContinue Reading

No views yet

Submitted by EnglishParks ‘A’, ‘An’, ‘The’ สามองค์ประกอบในภาษาอังกฤษที่เราแสนจะคุ้นหน้าคุ้นตา ที่ปฏิเสธกันไม่ได้เลยว่า “ไม่เคยเรียนเลยสามตัวนี้” แต่ทำไมหนอ คนไทยเรามักใช้สามตัวนี้แบบผิดๆA และ An ยังถือว่าค่อนข้างง่าย เมื่อใดที่ใช้ผิด หรือเขียนตกไป อาจเป็นเพราะหลงลืมเป็นครั้งคราว แต่การใช้ The ของคนไทยแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ 1. ใช้ The นำทุกคำที่เป็นคำนาม โดยหวังว่า “ถ้าไม่ถูก..ครูบาอาจารย์ก็คงลบออContinue Reading

No views yet