Submitted by NewCambridgeInstitute ใครที่ชอบดูหนัง ฟังเพลงคงเคยได้ยินศัพท์ที่ต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันบ่อยๆ สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษจะถูกใช้แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นหรือประเทศ วันนี้เรามีตัวอย่าง British and American English ที่พบเห็นกันบ่อยๆมาแนะนำครับ  British and American English: Part 1  ที่อยู่อาศัยแบบห้องชุดAmerican: apartmentBritish: flat  รถแท็กซี่American:Continue Reading

No views yet

Submitted by EnglishParks คราวนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ another และ other ซึ่งบางครั้งจะสับสนไม่รู้จะใช้อันไหนดี ถึงอย่างไรก็ตามแต่ละตัวจะมีหลักการใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้ Another + N.singular แปลว่า อีกอันหนึ่งที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง Other + N.plural    หรือ  others  แปลว่าอีกที่เหลือ The other + N.singular   หรือ  the other แปลว่า อีกหนึ่งอันที่เหลือ&nbContinue Reading

No views yet

Submitted by EnglishParks ประโยค Passive Voice จะพูดถึงประธานเป็นผู้ถูกกระทำ หรือได้รับการกระทำนั่นเอง มาดูหลักโครงสร้างการเขียนประโยค Passive Voice กันคะ หลักการเขียนประโยค passive voice 1) ประโยคบอกเล่า ให้ใช้  V.be + V3 2) ประโยค yes/no question ให้ขึ้นต้นด้วย V.be 3) ประโยค wh-question ให้ใช้ wh แล้วตามด้วย V.be มาดูตัวอย่างประโยคกัน 1) The factory was built in 1970. (โรงานContinue Reading

No views yet

Submitted by EnglishParks นักเรียนหลายคนชอบคิดว่า คำที่นำหน้าคำนาม ต้องเป็น adjective เท่านั้น แต่ต้องดูความหมายด้วย เพราะบางที เราต้องเอา คำนาม มาขยายคำนาม ไม่จำเป็นต้องเป็น Adjectiveเสมอไป ยกตัวอย่างเช่น Born certificate  = แปลว่า ใบประกาศที่ถูกคลอดออกมา  ถึงแม้ว่า born เป็น Adjective   แต่ในความหมายนี้จะใช้ม่ได้ เพราะจะแปลว่า ใบประกาศที่ถูกคลอดออกมา  ซึ่งฟังดูแล้วก็จะแปลกๆ ซContinue Reading

No views yet

Submitted by EnglishParks คำที่นักเรียนมักใช้ผิดกัน คือกลุ่มคำที่มีคำว่า in และ vent, vest, vol, ment, tor อะไรประมาณนี้ ให้ระวังเรื่องลักษณะคำที่คล้ายกันทำให้หลายคนกลายเป็นสับสนเรื่องความหมายไปด้วย อย่าง break กับ brake เป็นต้น มาดูกันคะ Invest = V. ลงทุน Investment = N. การลงทุน Investor = N. นักลงทุน Invent = V. ประดิษฐ์ Invention = N. การประดิษฐ์ Inventor = N. นักประดิษฐ์ Invite = V. เชิญชวน IContinue Reading

No views yet

Submitted by EnglishParks Inversion คือการจัดเรียงรูปประโยคใหม่ ให้ดูมีการเน้นย้ำมากขึ้น (โครงสร้างของประโยค คือ คำแสดงอารมณ์ หรือที่ต้องการเน้นย้ำไว้หน้าประโยค แล้วตามด้วยการนำ verb ช่วยไว้หน้าประธาน) 1. ประโยคทั่วไป: I have never seen a ghost. (ฉันไม่เคยเห็นผี มาก่อน) (ประโยคนี้เป็น present perfect, verbช่วย ของประโยคนี้คือ have ตามประธาน I) จะเห็นได้ว่า คำที่เด่นมาก ในประโยคนี้ คือ คำว่า nContinue Reading

No views yet

Submitted by EnglishParks การใช้ make ที่แปลว่า บังคับนั้นจะมีโครงสร้างรูปแบบการใช้ ดังนี้ Make + Someone + DO something Do คือ verb ช่อง 1 ที่ไม่ผัน คือ ไม่ต้องเติม s, หรือ ing, หรือ ช่อง 2 หรือ ช่อง 3 มาดูตัวอย่าง ประโยคกันดีกว่า She makes her sister clean the bathroom. ในประโยคนี้   Make + someone + DO something make คือ makes เพราะประธานเป็นเอกพจน์ make เลยต้องเติม s someone คือ her Continue Reading

No views yet

Submitted by EnglishParks “Never confine your language learning to only what teachers tell you or what is said in books or dictionaries. Always analyze the things you learn using the greatest tool granted to mankind, the human mind.  อย่าปิดกั้นการเรียนภาษาด้วยการเชื่อตามอาจารย์หนังสือหรือพจนานุกรมทุกอย่าง จงใช้สมองซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของมนุษยContinue Reading

No views yet

Submitted by redeian เรียนภาษาให้ได้ผล อ่านออก ฟังออก เขียนได้ พูดได้ มันก็คงไม่พ้นการที่เราต้องฝึกฝนใช้งานมันบ่อยๆ หลายคนต่างก็เข้าใจดีว่าภาษาอังกฤษในยุคนี้สำคัญแค่ไหน ไม่ยังไม่รวมจีนเอย ญี่ปุ่นเอยอีก แต่ทำม๊ายทำไม เรียนอังกฤษมาตั้งแต่ชั้นประถม มัธยม (บางคนต้องแต่อนุบาล) ยันจบปริญญาตรีก็ยังใช้งานไม่ได้ซักที  กะเหรียงแถวบ้านผม มาทำงานเมืองไทยไม่เท่าไหร่ พูดไทยจ๋อยๆๆเลยแฮะ เอ๊ะ มันเกิดอะไรขึ้นContinue Reading

No views yet

Submitted by pattara ในตอนนี้เราจะมาเรียนสระกันอีกสองตัวครับ โดยขอขึ้นประเด็นไว้ก่อนเลยว่าเราต้องการจะพูดให้เต็มปากเต็มคำ ไม่ต้องรอให้คนถามว่า “LENS ใส่แว่นตา หรือว่า LANES บนถนน PEN ปากกา หรือว่า PAIN ความเจ็บปวด” สระสองตัวที่ว่าก็คือ สระ EH พบได้ในคำเช่น lens (เลนส์ใส่แว่นตา ฯลฯ) เป็นสระที่ใกล้เคียงกับเสียงสระเอะ (หรือไม้ไต่คู้) และ สระ EY พบในคำ เช่น lanes (เลนสำหรับรถวิ่งContinue Reading

1 reads