Submitted by EnglishParks คราวนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ another และ other ซึ่งบางครั้งจะสับสนไม่รู้จะใช้อันไหนดี ถึงอย่างไรก็ตามแต่ละตัวจะมีหลักการใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้ Another + N.singular แปลว่า อีกอันหนึ่งที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง Other + N.plural    หรือ  others  แปลว่าอีกที่เหลือ The other + N.singular   หรือ  the other แปลว่า อีกหนึ่งอันที่เหลือ&nbContinue Reading

1 reads

Submitted by EnglishParks ประโยค Passive Voice จะพูดถึงประธานเป็นผู้ถูกกระทำ หรือได้รับการกระทำนั่นเอง มาดูหลักโครงสร้างการเขียนประโยค Passive Voice กันคะ หลักการเขียนประโยค passive voice 1) ประโยคบอกเล่า ให้ใช้  V.be + V3 2) ประโยค yes/no question ให้ขึ้นต้นด้วย V.be 3) ประโยค wh-question ให้ใช้ wh แล้วตามด้วย V.be มาดูตัวอย่างประโยคกัน 1) The factory was built in 1970. (โรงานContinue Reading

No views yet

Submitted by EnglishParks มีหลายคำที่ทำให้หลายคนสับสน งงๆ ดูคล้ายๆ ออกเสียงคล้ายกัน แต่ระวังนะคะ ความหมายอาจจะไม่เหมือนกัน ถ้าไม่รู้ว่า คำนี้ทำหน้าที่เป็น กิริยา หรือ คำนาม รวมไปถึงความหมาย อาจจะ ส่งผลให้ผู้ฟังหรือผู้อ่าน เข้าใจผิดได้ หนึ่งในหลายๆคำที่อยากยกตัวอย่างคือ กลุ่ม Lose Loss Loose ฯลฯ มาดูความหมายของแต่ละคำก่อนคะ lose        lost (past tense)   &nbContinue Reading

No views yet

Submitted by EnglishParks คำที่นักเรียนมักใช้ผิดกัน คือกลุ่มคำที่มีคำว่า in และ vent, vest, vol, ment, tor อะไรประมาณนี้ ให้ระวังเรื่องลักษณะคำที่คล้ายกันทำให้หลายคนกลายเป็นสับสนเรื่องความหมายไปด้วย อย่าง break กับ brake เป็นต้น มาดูกันคะ Invest = V. ลงทุน Investment = N. การลงทุน Investor = N. นักลงทุน Invent = V. ประดิษฐ์ Invention = N. การประดิษฐ์ Inventor = N. นักประดิษฐ์ Invite = V. เชิญชวน IContinue Reading

1 reads

Submitted by EnglishParks มาดูตัวอย่างกันคะ เมื่อเราต้องการที่จะลดรูปประโยคนี้ ควรเขียนยังไง The girl (who sits here) is my sister. เขียนลดรูปได้เป็น The girl (sitting here) is my sister. ในประโยคนี้ จะเห็นว่า “sitting here” เป็นส่วนขยาย และเป็น present simple มาจากประโยคเดิมที่เป็น ไม่ได้แปลว่ากำลังนั่งอยู่ ตัวอย่างเพิ่มเติม People (who live in glass houses) should not throw stones. เขียนลดรูปเป็Continue Reading

No views yet

Submitted by EnglishParks Inversion คือการจัดเรียงรูปประโยคใหม่ ให้ดูมีการเน้นย้ำมากขึ้น (โครงสร้างของประโยค คือ คำแสดงอารมณ์ หรือที่ต้องการเน้นย้ำไว้หน้าประโยค แล้วตามด้วยการนำ verb ช่วยไว้หน้าประธาน) 1. ประโยคทั่วไป: I have never seen a ghost. (ฉันไม่เคยเห็นผี มาก่อน) (ประโยคนี้เป็น present perfect, verbช่วย ของประโยคนี้คือ have ตามประธาน I) จะเห็นได้ว่า คำที่เด่นมาก ในประโยคนี้ คือ คำว่า nContinue Reading

No views yet

Submitted by EnglishParks การใช้ because และ because of ลองมาดูความแตกต่างในการใช้กันคะ Because เป็น คำสันธาน (conjunction) ตามด้วย ประโยค Because of เป็น คำบุพบท (preposition) ตามด้วย คำนาม ประโยคตัวอย่าง เช่น Because helium is so light, it constantly escapes from the atmosphere and drifts into space. (เพราะว่าธาตุฮีเลียมเบามาก  มันเลยหนีออกจากชั้นบรรยากาศและล่องลอยอยู่ในอวกาศ) จะสังเกตContinue Reading

No views yet

Submitted by EnglishParks อาจจะมีหลายคนที่เข้าใจผิดเรื่องการใช้ “One of the….” ซึ่งแปลว่า หนึ่งในหลายๆอย่าง โดยตามแกรมม่าแล้ว One of the + plural noun (+นามที่เป็นพหูพจน์คะ) ก็เลยทำให้หลายคนเข้าใจว่า กิริยาที่ตามมานั้นต้องเป็นพหูพจน์ด้วย แต่ที่ถูกคือ กิริยาต้องเป็นเอกพจน์คะ คือต้องเติม –s หรือ –es หลังคำกิริยา หรือ ถ้าเป็น verb to be ก็ต้องใช้ is ถึงจะถูก ถ้ายังสับสนลองมาดูประโยคตัวอย่างกันคะ One Continue Reading

No views yet

Submitted by EnglishParks มาดูวิธิการใช้ should กับ should have Should + V1    แปลว่า ควรทำ หรือการให้คำแนะนำนั่นเองคะ Should have +V3  หรือ should not have + V3 แปลว่า ควรทำ (แต่ไม่ได้ทำ) หรือ ไม่ควรทำ (แต่ทำไปแล้วในอดีต)   อารมณ์เหมือนเสียดายที่ไม่ได้ทำ หรือทำไปแล้วในอดีต อ่านแล้วอาจะงงๆ ลองมาดูประโยคตัวอย่างกันดีกว่าคะ  If you want to pass the exam, you should studContinue Reading

No views yet

Submitted by EnglishParks หลายๆคนคงงงๆกับการใช้ although , despite และ in spite of ซึ่งทั้งหมดนี้ แปลว่า “ถึงม้ว่า ……. แต่” แต่หลายคนก็อาจจะใช้ผิด ไม่ก็ใช้ตามแบบในภาษาไทยที่ต้องมีคำว่า “แต่ (but)” อยู่ในประโยคด้วย ที่จริงแล้ว ไม่ต้องใส่ but ลงในประโยคภาษาอังกฤษคะ บางครั้งหลายคนอาจจะเข้าใจว่า มี despite of เพราะ เหมือนเคยคุ้นๆว่ามี in spite of ก็เลยเข้าใจว่า despitContinue Reading

No views yet