Submitted by hikuma วันนี้นั่งพิมพ์ไปด้วยฟังเพลง”ศรัทธา”ของหินเหล็กไฟ ไปด้วย ชื่อเพลงไม่เกี่ยวอะไรกับภาษาญี่ปุ่นที่กำลังจะกล่าวถึง  แต่มันเกี่ยวกับ สภาพจิตใจของคนที่อยู่ต่างประเทศและจำเป็นต้องหาที่พึ่งทางใจ  ยามที่อะไร อะไร หลายอย่างไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ  ก็เลยถือโอกาสมอบให้ผู้ที่ติดตามอ่านคอลัมภ์นี้ด้วย …….. ก็แวะเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับ  เผอิญเมืContinue Reading

1 reads