Submitted by EnglishParks คราวนี้เราจะมาพูดถึงการใช้ another และ other ซึ่งบางครั้งจะสับสนไม่รู้จะใช้อันไหนดี ถึงอย่างไรก็ตามแต่ละตัวจะมีหลักการใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้ Another + N.singular แปลว่า อีกอันหนึ่งที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง Other + N.plural    หรือ  others  แปลว่าอีกที่เหลือ The other + N.singular   หรือ  the other แปลว่า อีกหนึ่งอันที่เหลือ&nbContinue Reading

No views yet

Submitted by Language Express    การเรียน Writing อาจเป็นสิ่งที่ยากสำหรับหลายๆคน เนื่องจากการเขียนนั้น ต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์ งานเขียนของเราถึงจะมีคุณภาพ และอยู่ในระดับที่ดี วันนี้ เราจะมาพูดถึงเคล็ดลับในการเรียน writing สำหรับคนที่สนใจที่จะฝึกเรียน writing ค่ะ    สิ่งแรกคือ การเขียนบล็อกภาษาอังกฤษ ซึ่งในปัจจุบัน ก็มีบล็อกฟรีบริการอยู่มากมาย เช่น word press หContinue Reading

No views yet