ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yang

Y AE1 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yang-, *yang*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yang(n) หลักปรัชญาจีน (หยาง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yin and yang(ยิน แอนด์ แยง) n. (หลักปรัชญาและศาสนาในจีน) หลักการตรงกันข้ามสองอย่าง/ลบปรือบวก/มืดหรือสว่างเป็นต้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
yang-ts'aiหยางไฉ่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
yangon(n) ย่างกุ้ง (เมืองหลวงประเทศพม่า)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะเหรี่ยง[Karīeng] (n, prop) EN: Karen ; Yang ; Kariang  FR: Karen [m]
กระตุก[kratuk] (v) EN: pull ; jerk ; whip ; yang ; pull with sharp tugs  FR: arracher ; tirer d'un coup sec
กระตุกว่าว[kratuk wao] (v, exp) EN: yang a kite
แม่น้ำแยงซีเกียง[Maēnām Yaēngsī Kīeng] (n, prop) EN: Yangtze  FR: Yangzi Jiang [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
YANG Y AE1 NG
YANGTZE Y AE1 NG K T S IY1
YANGSHENG Y AA1 NG SH EH1 NG

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
样子[yàng zi, ㄧㄤˋ ㄗ˙, / ] manner; air; looks; aspect, #1,668 [Add to Longdo]
[yǎng, ㄧㄤˇ, / ] to raise (animals); to bring up (children); to keep (pets); to support; to give birth, #1,669 [Add to Longdo]
阳光[yáng guāng, ㄧㄤˊ ㄍㄨㄤ, / ] sunshine, #1,888 [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, ] sheep; surname Yang, #2,007 [Add to Longdo]
[yàng, ㄧㄤˋ, / ] manner; pattern; way; appearance; shape, #2,171 [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, / ] poplar; surname Yang, #2,795 [Add to Longdo]
央行[yāng háng, ㄧㄤ ㄏㄤˊ, ] Central bank (abbr. for 中央銀行|中央银行); People's Bank of China (abbr. for 中國人民銀行|中国人民银行), #2,836 [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, / ] positive (electric.); sun; male principle (Taoism); Yang, opposite of 陰|阴 yin1 ☯, #2,959 [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, ] foreign; ocean, #3,981 [Add to Longdo]
阳性[yáng xìng, ㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] positive; masculine, #4,380 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Yangyang [Add to Longdo]
Yangtsekiang; JangtsekiangYangtzekiang [Add to Longdo]
Yangon; Rangun; Rangoon (Hauptstadt von Myanmar; Burma)Yangon; Rangoon (capital of Myanmar; Birma) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラーギャング[kara-gyangu] (n) Japanese street gang (wasei [Add to Longdo]
キャンギャル[kyangyaru] (n) (abbr) model featured in an advertising campaign (wasei [Add to Longdo]
ギャング[gyangu] (n) (1) gang; (2) (abbr) gangster; (P) [Add to Longdo]
ギャングエージ[gyangue-ji] (n) gang age [Add to Longdo]
ギャングスター[gyangusuta-] (n) gangster [Add to Longdo]
ギャング映画[ギャングえいが, gyangu eiga] (n) gangster film [Add to Longdo]
クリスチャンギャングスタラップ[kurisuchangyangusutarappu] (n) Christian gangsta rap [Add to Longdo]
ストリートギャング[sutori-togyangu] (n) street gang [Add to Longdo]
ヤンガージェネレーション[yanga-jienere-shon] (n) younger generation; (P) [Add to Longdo]
ヤング[yangu] (n) young; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yang
   n 1: the bright positive masculine principle in Chinese
      dualistic cosmology; "yin and yang together produce
      everything that comes into existence" [ant: {yin}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top