ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

woofer

W UH1 F ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -woofer-, *woofer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
woofer(n) ลำโพงที่ทำขึ้นให้มีเสียงทุ้มหรือต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
woofer(วูฟ'เฟอะ) n. เครื่องพูดขยายเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลำโพงเสียงทุ้ม[lamphōng sīeng thum] (n) EN: woofer ; subwoofer

CMU English Pronouncing Dictionary
WOOFER W UH1 F ER0
WOOFERS W UH1 F ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
woofer (n) wˈufər (w u1 f @ r)
woofers (n) wˈufəz (w u1 f @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tieftonlautsprecher {m} | Tieftonlautsprecher {pl}woofer | woofers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウーハー;ウーファー[u-ha-; u-fa-] (n) woofer (speaker system) [Add to Longdo]
サブウーファー;サブウーハー[sabuu-fa-; sabuu-ha-] (n) subwoofer (speaker system) [Add to Longdo]
スーパーウーファー[su-pa-u-fa-] (n) super woofer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  woofer
      n 1: a loudspeaker that reproduces lower audio frequency sounds

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top