ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

will

W IH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -will-, *will*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
will(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) The best way to do this is to have an announcer at hand. But this can cause complications. The problems that come with having an announcer

English-Thai: Longdo Dictionary
willful(adj) มุ่งมั่น, อย่างตั้งใจ เช่น For example, if your neighbor builds an ugly new fence and you intentionally run it down with your truck, that's a willful tort., I want you to understand that what I hate is willful ignorance.
goodwill(n) ค่าความนิยม เช่น Everything's that little bit nicer and you get the feeling that in some small way you're contributing to the ongoing goodwill of the workplace.; Just four days later, they ruined whatever goodwill the bishop established with sex-abuse victims.
last will(n) ความประสงค์ครั้งสุดท้ายของชีวิต, บันทึกการยกมรดก (Last Will and Testament) เช่น Do make, publish and declare this to be my last will and testament. I give, devise and bequeath to my beloved wife all of my property, real, personal and mixed, of which I shall be possessed, and to which I shall be entitled, at the time of my death., See also: testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
will(aux) จะ, See also: จัก
will(n) ความตั้งใจ, See also: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน, Syn. determination, resolution
will(vt) ตั้งใจที่จะทำให้เกิด, See also: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ
will(n) ความต้องการ, See also: จุดประสงค์, ความปรารถนา
will(vi) ต้องการ, See also: ประสงค์, ปรารถนา, Syn. desire, want, wish
will(vt) ต้องการ, See also: ประสงค์, ปรารถนา, Syn. desire, want, wish
will(n) พินัยกรรม, See also: คำสั่งเสีย
willed(adj) ซึ่งมีความตั้งใจ, See also: ซึ่งมีเจตนา
willow(n) ต้นวิลโลว์, See also: ไม้ที่มาจากต้นวิลโลว์
will to(phrv) ยกมรดกให้, See also: ทำพินัยกรรมให้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
will(วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ
will powern. อำนาจ,กำลังใจ
will-call(วิล'คอล) adj. เกี่ยวกับร้านค้าที่ผู้ซื้อต้องคอยจนกว่าจะถูกเรียกให้ไปรับของได้
will-o'-the-wisp(วิล'ละเธอะวิสพฺ') n. ผีกระสือ,ไฟฟอสฟอรัส,สิ่งลวงตา,สิ่งที่ทำให้ฉงนสนเทห์. will-o'-the wispish,will-o'-the wispy adj., Syn. ignis fatuus
willable(วิล'ละเบิล) adj. ทำให้ตัดสินใจได้,ทำให้ตกลงใจได้
willed(วิลดฺ) adj. มีความตั้งใจ,มีเจตนา
willful(วิล'ฟูล) adj. สมัครใจ,มีเจตนา,ตั้งใจ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง, See also: willfulness n., Syn. willful.
willing(วิล'ลิง) adj. เต็มใจ,ตั้งใจ,มีเจตนา,สมัครใจ,ยินดี, See also: willingly adv. willingness n., Syn. obliging, agreeable
willless(วิล'ลิส) adj. ไม่มีตั้งใจ,ไม่เจตนา,ไม่ตกลงใจ., See also: willlessness n.
willow(วิล'โล) n. ต้นหลิว,ไม้ของต้นไม้ดังกล่าว,สิ่งที่ทำด้วยไม้ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
will(n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ
will(vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ
WILL-O'-THE-will-o'-the-wisp(n) ผีโขมด,ผีกระสือ
willing(adj) เต็มใจ,สมัครใจ,ใจมุ่ง,ตั้งใจ
willow(n) ต้นไม้จำพวกสนุ่น,ต้นหลิว
willpower(n) จิตตานุภาพ,อำนาจจิต,กำลังใจ
freewill(adj) เต็มใจ,สมัครใจ,ตามอำเภอใจ
goodwill(n) ไมตรีจิต,น้ำใจ,ความปรารถนาดี,ความนิยม
ILL ill will(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่จริงใจ,ความมุ่งร้าย
SELF-self-will(n) ความเอาแต่ใจ,การถือทิฐิมานะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
willเจตจำนง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
willพินัยกรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
will๑. พินัยกรรม๒. เจตจำนง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
will of the stateเจตจำนงแห่งรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
will substitutesเอกสารแทนพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
will to powerเจตจำนงมุ่งอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
will, conditionalพินัยกรรมมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
will, freeเจตจำนงเสรี [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
will, generalเจตจำนงร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
willful; wilfulโดยตั้งใจ, โดยจงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Willกำลังใจ [TU Subject Heading]
Willemiteวิลเลไมต์, Example: แหล่ง - ในประเทศไทยยังไม่เคยตรวจพบกัน แต่ก็น่าจะพบในแหล่งแร่สังกะสีทั่วไป ประโยชน์ - เป็นสินแร่ที่มีค่าของสังกะสี [สิ่งแวดล้อม]
Williams syndromeกลุ่มอาการวิลเลียมส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Willingness to payความเต็มใจที่จะจ่าย [TU Subject Heading]
Willsพินัยกรรม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
willy(slang) อวัยวะเพศชาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Will do.จัดไป Free (2009)
Your wish will soon come trueความปรารถนาของคุณเร็ว ๆ นี้ จะเป็นจริงขึ้นมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And there, my faithful Huntsman, you will kill her!และมีนายพรานที่ซื่อสัตย์ของ ฉัน คุณจะฆ่าเธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Will you take me there?คุณจะพาฉันไปที่นั่น? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
And I will use the broom.และฉันจะใช้ไม้กวาด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
When hearts are high the time will flyเมื่อใจสูงเวลาที่จะบิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There, that will hold him.มีที่จะจับเขา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Goodness me, this will never do.ความดีของฉันนี้จะไม่ทำ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Some daу mу рrince will comeบางวันเจ้าชายของฉันจะมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd the birds will singและนกจะร้องเพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аnd wedding bells will ringและจัดงานแต่งงานระฆังจะดัง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
will$100 will cover all your expenses for the trip.
will600 problems will be tough going.
willA 10% tax will be withheld from the payment to you.
willA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
willA bear will not touch a dead body.
willA bicycle will rust if you leave it in the rain.
willAbout how long will it take?
willAbout how many days will it take to get there?
willAbout how much will I have to pay for all the treatments?
willAbout how much will it cost?
willA breakdown in the negotiations will mean war.
willA budget deficit will occur because of a revenue shortfall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยสมัครใจ(adv) voluntarily, See also: willingly, freely, by choice, Syn. ด้วยความเต็มใจ, Example: ปัจจุบันหนุ่มสาวจะเลือกคู่กันเองโดยสมัครใจ ไม่มีการคลุมถุงชนอีกต่อไป, Thai Definition: อย่างเต็มใจเข้าร่วมด้วยโดยไม่มีใครบังคับ
ความสมัครใจ(n) willingness, See also: voluntary, Syn. ความพร้อมใจ, ความเต็มใจ, Ant. การบังคับ, Example: อาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นผู้กระทำและผู้รับผลการกระทำมีความสมัครใจที่จะร่วมกันประกอบอาชญากรรมขึ้น
สมส่วน(adj) slender, See also: willowy, slim, lean, Syn. ได้ส่วน, ได้ส่วนสัด, Example: จุลลายังมีหุ่นสมส่วนสวยงามเหมือนเดิม, Thai Definition: ส่วนต่างๆ มีขนาดเหมาะสม
พินัยกรรม(n) will, See also: testament, Example: พ่อบุญธรรมได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้เขาทั้งหมด, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เอกสารซึ่งบุคคลแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน หรือในการต่างๆ อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายแล้ว, Notes: (อังกฤษ)
อำนาจจิต(n) will power, See also: mental power, Example: กล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่มีลายแต่ทำงานอยู่นอกอำนาจจิต
โดยความสมัครใจ(adv) voluntarily, See also: willingly, Syn. ด้วยความเต็มใจ, Example: อาสาสมัครทำงานด้วยความสมัครใจ
โดยดี(adv) willingly, See also: quietly, obediently, amicably, Syn. โดยจำนน, Example: นักเรียนเดินตามครูไปแต่โดยดี
เต็มใจ(adv) with one's will, See also: willingly, Syn. เต็มอกเต็มใจ, Ant. ฝืนใจ, Example: เจ๊กน้อยยินดีให้บริการแก่เพื่อนฝูงอย่างเต็มใจ, Thai Definition: มีน้ำใจไม่บกพร่อง, มีใจสมัครด้วยยินดี, ไม่มีข้ออิดเอื้อนหรือขัดแย้ง
เต็มอกเต็มใจ(adv) willingly, Syn. เต็มใจ, Ant. ฝืนใจ, บังคับใจ, Example: ท่านเป็นอาจารย์ใจดี ใครจะถามอะไรท่านตอบให้อย่างเต็มอกเต็มใจ
ความตั้งใจ(n) intention, See also: will, determination, volition, Syn. ความมุ่งมั่น, ความตั้งอกตั้งใจ, Example: งานทุกอย่างจะสำเร็จลุล่วงด้วยดี ถ้าผู้ที่ทำงานนั้นมีความตั้งใจในการทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจจิต[amnāt jit] (n, exp) EN: will power ; mental power
อำเภอใจ[amphoējai] (adv) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way  FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อะไรจะเกิดก็จะเกิด[arai ja koēt kø ja koēt] (x) EN: what will be, will be  FR: advienne que pourra
บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟ[bānmeūang ja luk pen fai] (xp) EN: the country will be in flames   FR: le pays va s'enflammer
บิล คลินตัน[Bil Khlintan = Bin Khlintan] (n, prop) EN: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)  FR: Bill Clinton (William Jefferson Clinton)
ฉันทะ[chantha] (n) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney  FR: procuration [f] ; mandat [m]
ดื้อ[deū] (adj) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; naughty  FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté
ดื้อดึง[deūdeung] (adj) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed   FR: tenace ; obstiné ; entêté ; têtu
โดยดี[dōi dī] (adv) EN: willingly
โดยจำนน[dōi jamnon] (adv) EN: willingly

CMU English Pronouncing Dictionary
WILL W IH1 L
WILL W AH0 L
WILLS W IH1 L Z
WILLI W IH1 L IY0
WILLA W IH1 L AH0
WILLY W IH1 L IY0
WILLE W IH1 L
WILLER W IH1 L ER0
WILLED W IH1 L D
WILLEM W IH1 L AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Will (n) wˈɪl (w i1 l)
will (v) wɪl (w i l)
Willy (n) wˈɪliː (w i1 l ii)
wills (v) wˈɪlz (w i1 l z)
Willem (n) wˈɪlɛm (w i1 l e m)
Willie (n) wˈɪliː (w i1 l ii)
willed (v) wˈɪld (w i1 l d)
willow (n) wˈɪlou (w i1 l ou)
William (n) wˈɪlɪəʳm (w i1 l i@ m)
willful (j) wˈɪlfəl (w i1 l f @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liǔ, ㄌㄧㄡˇ, ] willow; surname Liu, #4,945 [Add to Longdo]
意志[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, ] will; willpower; determination, #5,555 [Add to Longdo]
将要[jiāng yào, ㄐㄧㄤ ㄧㄠˋ, / ] will; shall; be going to, #7,497 [Add to Longdo]
任性[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, ] willful; headstrong; uninhibited, #9,043 [Add to Longdo]
斗志[dòu zhì, ㄉㄡˋ ㄓˋ, / ] will to fight, #11,593 [Add to Longdo]
情愿[qíng yuàn, ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] willingness; would rather (agree to X than Y), #12,709 [Add to Longdo]
威廉[Wēi lián, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ, ] William or Wilhelm (name), #17,123 [Add to Longdo]
甘愿[gān yuàn, ㄍㄢ ㄩㄢˋ, / ] willingly, #20,185 [Add to Longdo]
杨柳[yáng liǔ, ㄧㄤˊ ㄌㄧㄡˇ, / ] willow tree; poplar and willow; name of traditional tune, #25,443 [Add to Longdo]
柳树[liǔ shù, ㄌㄧㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] willow, #33,828 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
willตั้งใจจะ, See also: wollen
Willkommen(n) |das| ยินดีต้อนรับ เช่น Willkommen in Deutschland! ยินดีต้อนรับสู่เยอรมนี
willkommen(adj) เป็นที่เชื้อเชิญ, ยินดีต้อนรับ เช่น Du bist jederzeit willkommen. เธอสามารถมาได้ตลอดเวลาด้วยความยินดี
willkürlich(adj) ตามอำเภอใจ, ซึ่งไม่มีแบบแผน,โดยการสุ่ม เช่น willkürlich anordnen จัดการหรือจัดวางอย่างไม่มีแบบแผน, See also: A. unwillkürlich

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebenswille {f} | zäher Lebenswillewill to live | tenacity of life [Add to Longdo]
gibt vorwill default [Add to Longdo]
Wille {m}; Willen {m} | eiserner Wille | guter Wille | böser Willewill | will of iron | goodwill | ill will [Add to Longdo]
Wille {m}volition [Add to Longdo]
Willenlosigkeit {f}lack of will [Add to Longdo]
Willensäußerung {f} | Willensäußerungen {pl}volition | volitions [Add to Longdo]
Willensakt {m} | Willensakte {pl}act of volition | acts of volition [Add to Longdo]
Willenseinigung {f}assensio mentium [Add to Longdo]
Willenserklärung {f} | Willenserklärungen {pl}declaration of intention | declarations of intention [Add to Longdo]
Willenserklärung {f}; Absichtserklärung {f}letter of intent [Add to Longdo]
Willensfreiheit {f} | Willensfreiheiten {pl}free will | free wills [Add to Longdo]
Willenskraft {f} | Willenskräfte {pl}willpower; volition | volitions [Add to Longdo]
Willenskraft {f}conation [Add to Longdo]
Willensschwäche {f} | Willensschwächen {pl}weak will | weak wills [Add to Longdo]
Willensstärke {f}tougher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
[u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw [Add to Longdo]
お世辞にもうまいとは言えない;お世辞にもうまいとはいえない[おせじにもうまいとはいえない, osejinimoumaitohaienai] (exp,adj-i) With the best will in the world, you can't say that it's good [Add to Longdo]
お先棒を担ぐ[おさきぼうをかつぐ, osakibouwokatsugu] (exp,v5g) to be a willing cats-paw or tool for a person [Add to Longdo]
ただでは[tadadeha] (exp) This isn't over; I will get my revenge [Add to Longdo]
であろう[dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ウィラメット[ういらめっと, uirametto] Willamette [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
専横[せんおう, sen'ou] Willkuer, Tyrannei [Add to Longdo]
[こころざし, kokorozashi] Wille, Absicht, Zweck [Add to Longdo]
[い, i] WILLE, HERZ, GEDANKE;, SINN, BEDEUTUNG [Add to Longdo]
[い, i] Wille, Herz, Gedanke, Sinn, Bedeutung [Add to Longdo]
意志[いし, ishi] Wille [Add to Longdo]
歓迎[かんげい, kangei] Willkommen, Begruessung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 will
   n 1: the capability of conscious choice and decision and
      intention; "the exercise of their volition we construe as
      revolt"- George Meredith [syn: {volition}, {will}]
   2: a fixed and persistent intent or purpose; "where there's a
     will there's a way"
   3: a legal document declaring a person's wishes regarding the
     disposal of their property when they die [syn: {will},
     {testament}]
   v 1: decree or ordain; "God wills our existence"
   2: determine by choice; "This action was willed and intended"
   3: leave or give by will after one's death; "My aunt bequeathed
     me all her jewelry"; "My grandfather left me his entire
     estate" [syn: {bequeath}, {will}, {leave}] [ant:
     {disinherit}, {disown}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top