ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wife

W AY1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wife-, *wife*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wife(n) ภรรยา, See also: เมีย, ภริยา, ชายา, มเหสี
wifey(n) เมีย, See also: ภรรยา, Syn. wife
wifely(adj) ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นภรรยา, See also: เช่นพฤติกรรม หรือทัศนคติ
wifehood(n) การเป็นภรรยา, See also: การเป็นเมีย
wifeliness(n) การเป็นภรรยา, See also: การเป็นเมีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wife(ไวฟฺ) n. ภรรยา,ผู้หญิง vi. vt. แต่ง (หญิง) เป็นภรรยา, See also: wifedom n. -Phr. take to wife แต่ง หญิง เป็นภรรยา pl. wives, Syn. helpmate, spouse
wifehood(ไวฟฺ'ฮูด) n. ความเป็นภรรยา,ความเป็นแม่บ้าน
wifelike(ไวฟฺ'ไลค) adj.,adv. มีลักษณะเป็นภรรยาหรือแม่บ้าน, Syn. wifely
wifely(ไวฟฺ'ลี) adj. มีลักษณะเป็นภรรยาหรือแม่บ้าน, See also: wifeliness n., Syn. wifelike.
alewife(เอล' ไวฟ) n. (pl. -wives) ปลาชนิดหนึ่งในอเมริกาเหนือ จำพวก Pomlobus pseudoharengus, หญิงที่ขายเครื่องดื่ม ale
broadwifen. ทาสหญิงที่มีสามีที่เป็นทาสของนายคนอื่น
goodwife(กูด'ไวฟ) n. แม่บ้าน,คำเรียกให้เกียรติแก่ผู้หญิง
housewifen. แม่บ้าน,กล่องใส่เข็ม ด้ายและอื่น ๆ -pl. housewives
housewifery(เฮาซฺ'ไวฟรี) n. งานบ้าน,งานดูแลบ้าน,งานแม่บ้าน
midwife(มิด'ไวฟฺ) n. หมอตำแย,นางพยาบาลผดุงครรภ์,สิ่งหรือผู้ที่ช่วยในการสร้างสรรค์ pl. -wives

English-Thai: Nontri Dictionary
wife(n) ภรรยา,แม่บ้าน
goodwife(n) หญิงดูแลบ้าน,แม่บ้าน
housewife(n) แม่บ้าน
housewifery(n) การเป็นแม่บ้าน,งานบ้าน
midwife(n) พยาบาลผดุงครรภ์,หมอตำแย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wife, provision forค่าเลี้ยงชีพสำหรับภริยาผู้ตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wife abuseการทารุณกรรมภรรยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wifeA bad wife is the shipwreck of her husband.
wifeA burglar made away with my wife's diamond ring.
wifeA 'commuting wife' is just what the name says, it's a form of marriage where the wife travels to her husband's side.
wifeAfter getting married, my wife put on five pounds.
wifeAfter his wife left him, Harold went nuts.
wifeA good daughter will make a good wife.
wifeA good husband makes a good wife. [Proverb]
wifeAllow me to introduce my wife to you.
wifeAll the guests did justice to his wife's cooking.
wifeAll things considered, she is a fairly good wife.
wifeA man who asks his wife's permission before taking any action except breathing is a henpecked husband.
wifeA man whose wife is dead is called a widower.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช้างเท้าหลัง(n) follower, See also: wife, Syn. ภรรยา, ผู้ตาม, Ant. ช้างเท้าหน้า, Example: ผู้หญิงสมัยนี้เป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ปฏิเสธบทบาทช้างเท้าหลัง, Notes: (สำนวน)
แม่บ้าน(n) housewife, See also: wife, Syn. ภรรยา, เมีย, Example: เธอเป็นแม่บ้านที่ดีคอยปรนนิบัติสามีและดูแลลูก, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงเจ้าของบ้าน, ภรรยาเจ้าของบ้านที่ทำหน้าที่ดูแลบ้าน
เมีย(n) wife, See also: spouse, better half, Syn. ภรรยา, ภริยา, Example: เขาหย่ากับเมียตั้งแต่เดือนที่แล้ว เป็นข่าวดังจะตาย, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงที่เป็นคู่ครองของชาย
ท้ายครัว(n) wife, Syn. เมีย, ภรรยา
บ้านใหญ่(n) wife, See also: man's first wife, Syn. เมียหลวง, Example: ยังไงๆ ผมก็ต้องให้ความสำคัญกับบ้านใหญ่มากกว่าอยู่แล้ว, Thai Definition: เมียที่ยกย่องว่าเป็นใหญ่, Notes: (ปาก)
ชายา(n) wife, See also: consort, Syn. มเหสี, เจ้าจอม, มาดาม, ภริยา, เมีย, ภรรยา, Ant. สวามี, Example: พระอภัยมณีได้นางเงือกเป็นชายา, Count Unit: พระองค์,องค์
น้องเมีย(n) wife's younger sister, See also: wife's younger brother, Count Unit: คน
แม่ยาย(n) mother-in-law, See also: wife's mother, Syn. แม่ของเมีย, Ant. พ่อตา, Example: ลูกเขยคนนี้ไม่ค่อยถูกกันกับแม่ยาย, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตเมีย[adīt mīa] (n, exp) EN: ex-wife  FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
อดีตภรรยา[adīt phanrayā] (n, exp) EN: ex-wife  FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]
บ้านใหญ่[bān yai] (n, exp) EN: wife's house
บุพเพสันนิวาส[bupphēsanniwāt] (n) EN: state of being husband and wife in the past life
ได้กัน[dāikan] (v, exp) EN: become husband and wife ; live together
ได้คู่[dāi khū] (v, exp) EN: get married ; have a boyfriend/girlfriend ; become husband and wife
เด็ดดอกฟ้า[det døkfā] (v, exp) EN: win a wife of high station ; marry an aristocratic girl
แฟน[faēn] (n) EN: husband ; wife  FR: mari [m] ; épouse [f]
คนธรรพวิวาห์[khonthanphawiwā] (x) EN: become husband and wife without marriage
คู่ครอง[khūkhrøng] (n) EN: spouse ; partner ; mate ; soul mate ; husband and wife ; couple  FR: concubin [m] ; promis [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
WIFE W AY1 F
WIFE'S W AY1 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wife (n) wˈaɪf (w ai1 f)
wifely (j) wˈaɪfliː (w ai1 f l ii)
wifelier (j) wˈaɪflɪəʳr (w ai1 f l i@ r)
wifelike (j) wˈaɪflaɪk (w ai1 f l ai k)
wifeliest (j) wˈaɪflɪɪst (w ai1 f l i i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妻子[qī zi, ㄑㄧ ㄗ˙, ] wife, #1,857 [Add to Longdo]
[qī, ㄑㄧ, ] wife, #6,204 [Add to Longdo]
岳父[yuè fù, ㄩㄝˋ ㄈㄨˋ, ] wife's father, father-in-law, #19,943 [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, ] wife of mother's brother, #20,427 [Add to Longdo]
岳母[yuè mǔ, ㄩㄝˋ ㄇㄨˇ, ] wife's mother, mother-in-law, #24,653 [Add to Longdo]
[shěn, ㄕㄣˇ, / ] wife of father's younger brother, #25,702 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] wife of a younger brother, #28,514 [Add to Longdo]
婶婶[shěn shen, ㄕㄣˇ ㄕㄣ˙, / ] wife of father's younger brother; aunt, #36,486 [Add to Longdo]
伯母[bó mǔ, ㄅㄛˊ ㄇㄨˇ, ] wife of father's elder brother; aunt; (polite form of address for a woman who is about the age of one's mother), #36,907 [Add to Longdo]
家室[jiā shì, ㄐㄧㄚ ㄕˋ, ] wife, #48,884 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehefrau {f} | Ehefrauen {pl}wife | wives [Add to Longdo]
Frau {f}; Ehefrau {f} | Frauen {pl}; Ehefrauen {pl}wife | wives [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーた[a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
うちの奴[うちのやつ, uchinoyatsu] (n) my wife; "the wife" [Add to Longdo]
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
オフィスワイフ[ofisuwaifu] (n) office wife [Add to Longdo]
ハウスワイフ[hausuwaifu] (n) housewife [Add to Longdo]
ワイフ[waifu] (n) wife [Add to Longdo]
愛妻[あいさい, aisai] (n) beloved wife [Add to Longdo]
愛妻弁当[あいさいべんとう, aisaibentou] (n) lunchbox made with loving care by one's wife [Add to Longdo]
悪妻[あくさい, akusai] (n) bad wife [Add to Longdo]
悪妻は百年の不作[あくさいはひゃくねんのふさく, akusaihahyakunennofusaku] (exp) a bad wife spells the ruin of her husband; a bad wife means a hundred years of bad luck to her husband [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ワイフ[わいふ, waifu] WIFE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wife
   n 1: a married woman; a man's partner in marriage [syn: {wife},
      {married woman}] [ant: {hubby}, {husband}, {married man}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 w.
 
 1. (kıs.) week, west, weight, wide, width, wife, with, word, wrong.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top