ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wefting

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wefting-, *wefting*, weft
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weft(n) เส้นด้ายทางขวาง

English-Thai: Nontri Dictionary
weft(n) เส้นด้ายในเนื้อผ้าตามขวาง,ใย,ผ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
weft ikatมัดหมี่ด้ายพุ่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกอ(n) heddle, See also: a device to separate the warp from weft in weaving, Syn. เครื่องทอผ้า, Thai Definition: ส่วนของเครื่องทอผ้าทำด้วนเส้นด้ายร้อยกับกรอบไม้สำหรับแยกเส้นด้ายยืนให้ขึ้นลงเพื่อให้ขัดกับเส้นด้ายพุ่ง
หางกระรอก(n) kind of short silk cloth, See also: soft silk, variety of Thai silk, made of different-coloured weft and warp, Example: หล่อนนุ่งผ้าทอลายหางกระรอก, Thai Definition: ผ้าที่ทอด้วยด้ายหรือไหมต่างสี

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weft (n) wˈɛft (w e1 f t)
wefts (n) wˈɛfts (w e1 f t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einschlag {m}; Durchschuss {m} | Einschläge {pl}weft; woof | wefts; woofs [Add to Longdo]
Schuss {m}; Schussfaden {m} [textil.]weft [Add to Longdo]
Schussfaden {m}weft [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横糸;緯糸;緯;よこ糸[よこいと;ぬきいと(緯糸), yokoito ; nukiito ( i ito )] (n) weft; woof (crosswise threads on a loom) [Add to Longdo]
経緯[いきさつ(P);けいい;たてぬき;たてよこ(ok), ikisatsu (P); keii ; tatenuki ; tateyoko (ok)] (n) (1) (いきさつ, けいい only) details; particulars; whole story; sequence of events; chronology; circumstances; how it started; how things got this way; (2) (けいい only) longitude and latitude; (3) (けいい, たてぬき, たてよこ only) (orig. meaning of けいい) (See 縦横・たてよこ・4) warp and weft; warp and woof; (P) [Add to Longdo]
縦横[じゅうおう(P);たてよこ(P), juuou (P); tateyoko (P)] (n) (1) length and width; length and breadth; lengthwise and crosswise; longitude and latitude; vertical and horizontal; (2) (じゅうおう only) four cardinal points; every direction; (3) (じゅうおう only) as one wishes; as one pleases; at will; (4) (たてよこ only) (See 経緯・たてよこ・3) warp and weft; warp and woof; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top