ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

waterman

W AO1 T ER0 M AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -waterman-, *waterman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
waterman(n) คนพายเรือ, See also: คนแจวเรือ, คนเรือ, Syn. boatman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
waterman(วอ'เทอเมิน) n., (pl. watermen) มือพาย,คนพายเรือ,คนแจวเรือ, See also: watermanship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
waterman(n) คนแจวเรือ,คนพายเรือ,ฝีพาย

CMU English Pronouncing Dictionary
WATERMAN W AO1 T ER0 M AH0 N
WATERMAN'S W AO1 T ER0 M AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
waterman (n) wˈɔːtəmən (w oo1 t @ m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fährmann {m} | Fährleute {pl}waterman | watermen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  waterman
      n 1: someone who drives or rides in a boat [syn: {boatman},
           {boater}, {waterman}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top