ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wanderer

W AA1 N D ER0 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wanderer-, *wanderer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wanderer(n) ผู้ท่องเที่ยวไปโดยไร้จุดหมาย, Syn. nomad, ranger, rover

English-Thai: Nontri Dictionary
wanderer(n) คนเถลไถล,คนเตร็ดเตร่,คนหลงทาง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wandererAgain the younger brother became a wanderer, and he arrived one day at the house of the elder brother.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาริก[jārik] (n) EN: traveler ; wayfarer ; wanderer  FR: routard [m] ; bourlingueur [m] (fam.)
ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนมลายู[phīseūa fā mīa līen Malāyū] (n, exp) EN: Malayan Wanderer
ผีเสื้อฟ้าเมียเลียนธรรมดา[phīseūa fā mīa līen thammadā] (n, exp) EN: Common Wanderer

CMU English Pronouncing Dictionary
WANDERER W AA1 N D ER0 ER0
WANDERERS W AA1 N D ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wanderer (n) wˈɒndərər (w o1 n d @ r @ r)
wanderers (n) wˈɒndərəz (w o1 n d @ r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wanderer {m}; Wanderin {f} | Wanderer {pl}; Wanderinnen {pl}hiker | hikers [Add to Longdo]
Wanderer {m}; Wanderin {f} (in Wanderverein); Wanderfreund {m} | Wanderer {pl}rambler | ramblers [Add to Longdo]
Wanderer {m}; Wanderin {f}; Wandersmann {m} | Wanderer {pl}wayfarer | wayfarers [Add to Longdo]
Wanderer {m}; Wandervogel {m}; Herumtreiber {m}wanderer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
渡り者[わたりもの, watarimono] (n) wanderer [Add to Longdo]
風来人[ふうらいじん, fuuraijin] (n) (See 風来坊) wanderer; vagabond; capricious person; hobo [Add to Longdo]
風来坊[ふうらいぼう, fuuraibou] (n) wanderer; vagabond; capricious person; hobo [Add to Longdo]
無宿者[むしゅくもの, mushukumono] (n) homeless wanderer [Add to Longdo]
遊子[ゆうし, yuushi] (n) wanderer; traveller; traveler [Add to Longdo]
流れ者[ながれもの, nagaremono] (n) stranger; tramp; wanderer [Add to Longdo]
流浪人[るろうにん, rurounin] (n) wanderer [Add to Longdo]
旅烏;旅鴉[たびがらす, tabigarasu] (n) (1) wanderer; stranger; vagrant; vagabond; (2) disparaging term used to refer to someone from another region [Add to Longdo]
瘋癲[ふうてん;フーテン, fuuten ; fu-ten] (n) (1) (ふうてん only) (sens) insanity; insane person; (2) vagabond; wanderer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wanderer
   n 1: someone who leads a wandering unsettled life [syn:
      {wanderer}, {roamer}, {rover}, {bird of passage}]
   2: a computer program that prowls the internet looking for
     publicly accessible resources that can be added to a
     database; the database can then be searched with a search
     engine [syn: {spider}, {wanderer}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top