ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wake

W EY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wake-, *wake*
Possible hiragana form: わけ
English-Thai: Longdo Dictionary
wake(n) การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wake(vt) ปลุกให้ตื่น, See also: ทำให้ตื่น, Syn. arouse, awaken, rouse
wake(vi) ตื่นนอน, Syn. arouse, awaken, rouse
wake(vt) ทำให้ตื่นตัว
wake(vi) ตื่นตัว
wake(vt) ทำให้รับรู้
wake(vi) รับรู้
wake(vi) เฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี
wake(n) การเฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี, Syn. deathwatch
wake(n) ร่องรอยทางน้ำที่เรือหรือสิ่งอื่นใดแล่นผ่านไป
wake(n) ร่องรอยทางอากาศหลังจากเครื่องบินบินผ่านไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wake(เวค) {waked/woke,waking,wakes} vi. ตื่น,ตื่นนอน,ตื่นตัว,สำนึกตัว vt. ทำให้ตื่น,ปลุกให้ตื่น,กวน,ปลุกเร้า,เฝ้าคอย,เฝ้าศพ,อยู่ยาม n. การรอคอย,การอยู่ยาม,การเฝ้าศพ, See also: waker n., Syn. watch vigil
wakeful(เวคฺ'ฟูล) adj. ตื่นตัว,ตื่นอยู่,ไม่สามารถหลับได้,ไม่ได้หลับ,เฝ้าคอย, See also: wakefully adv. wakefulness n., Syn. awake
wakeless(เวค'ลิส) adj. หลับสนิท,ไม่ถูกรบกวน
waken(เว'เคิน) vt. ทำให้ตื่น,ปลุก,ปลุกให้ตื่น,ปลุกเร้า,กวน vi. ตื่น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว, See also: wakener n., Syn. awaken, awake, arouse
wakening(เว'เคินนิง) n. การตื่นตัว,การตื่น,การรู้สึกตัว, Syn. awakening
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken, wakeful, Ant. asleep, inattentive
awaken(อะเว'เคิน) vt.,vi. ทำให้ตื่น,ทำให้ตื่นตัว,กระตุ้น, ทำให้รู้ตัว. -awakener n.
wide-awake(ไวดฺ'อะเวค) adj. ตื่นตัวเต็มที่,ถ่างตา,ลืมตาโพลง,ว่องไว, See also: wide-awakeness n., Syn. alert, awake

English-Thai: Nontri Dictionary
wake(n) ร่องรอย,ทางเดิน,ทางผ่าน,การรอคอย,การอยู่ยาม
wake(vi, vt) ปลุก,ทำให้ตื่น,กวน,อยู่ยาม,เฝ้าศพ,สำนึกตัว
wakefulness(n) ความตื่นตัว,การเฝ้าคอย
waken(vi) ตื่นขึ้น,ลุกขึ้น,ตื่นตัว,รู้สึกตัว,ปลุก,กวน
awake(adj) ตื่นตัว,รู้สึกตัว
awake(vt) ปลุก,ทำให้รู้สึกตัว,ทำให้ตื่นตัว
awaken(vt) ปลุก,กระตุ้น,ทำให้ตื่น
awakening(n) การปลุก,การทำให้ตื่น,การทำให้รู้สึกตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wakeอนุจลน์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Wake up[Wake up] Wake up (Wake up) Grab a brush and put a little makeup Hide the scars to fade away the shakeup (Hide the scars to fade away the) Why’d you leave the keys upon the table? Here you go, create another fable You wanted to Grab a brush and put a little makeup You wanted to Hide the scars to fade away the shakeup You wanted to Why’d you leave the keys upon the table? You wanted to

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wakeAlthough the alarm rang I failed to wake up.
wakeBe quiet, or the baby will wake up.
wakeBirds usually wake up early in the morning.
wakeCan you wake me up at 7:00 tomorrow?
wakeCome on, wake up.
wakeCould you give me a wake-up call at seven?
wakeDon't wake up the sleeping child.
wakeGo and wake her up.
wakeGo and wake up Mary.
wakeGold prices are skyrocketing in the wake of financial instability.
wakeGood morning. It's time to wake up.
wakeHe asked me to wake him at six.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลุก(v) awake, See also: wake up, Example: ข้าพเจ้าปลุกเธอด้วยเสียงดัง และเขย่าตัว แต่เธอก็ไม่รู้สึก, Thai Definition: ทำให้ตื่นจากหลับ
ได้สติ(v) come to realize the truth, See also: wake up to reality, realize, be conscious of, be aware of, Syn. สำนึกได, ได้คิด, กลับระลึกขึ้นได้, กลับรู้สึกตัวได้, Ant. เสียสติ, Example: พอได้สติเขาเกิดรู้สึกเสียใจที่ได้ทำไป
ตื่น(v) wake up, See also: be awake, get up, Syn. ตื่นพระบรรทม, Ant. หลับ, Example: เช้าวันนั้นเขาตื่นแต่ฟ้ายังไม่สาง เพราะเป็นวันสำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งยวด, Thai Definition: ฟื้นจากหลับ
ตื่นขึ้น(v) wake up, See also: be awake, Syn. ตื่น, Ant. หลับลง, Example: อ้นตื่นขึ้นอีกครั้ง หยิบไฟฉายบนพื้นมากราดแสงไปที่กอหญ้า
ตื่นนอน(v) wake up, See also: be awake, get up, Syn. ตื่น, Ant. เข้านอน, หลับ, Example: หลังจากตื่นนอนแล้ว ชายชราก็นั่งมองท้องฟ้าในยามรุ่ง, Thai Definition: ลุกขึ้นหลังจากหลับ
กระตุ้นเตือน(v) stimulate, See also: waken, animate, stir up, encourage, promote, Syn. ย้ำเตือน, Example: รัฐบาลกระตุ้นเตือนให้ประชาชนประหยัดน้ำมัน, Thai Definition: ย้ำให้ระลึกถึง
สะดุ้งตื่น(v) wake (up) with a fright, See also: wake up frightened, wake up with a shock, Syn. ตื่น, Ant. หลับ, Example: พวกคุณมาทำเสียงดังตึงตังปานแผ่นดินไหว จนผมถึงกับต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันที, Thai Definition: ตื่นขึ้นด้วยความตกใจ
สะดุ้งตื่น(v) wake (up) with a fright, See also: wake up frightened, wake up with a shock, Syn. ตื่น, Ant. หลับ, Example: พวกคุณมาทำเสียงดังตึงตังปานแผ่นดินไหว จนผมถึงกับต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันที, Thai Definition: ตื่นขึ้นด้วยความตกใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้สติ[dāisati] (v) EN: come to realize the truth ; wake up to reality ; realize ; be conscious of ; be aware of  FR: réaliser
แจ่มใส[jaemsai] (adj) EN: alert ; awake ; untroubled ; cheerful ; bright
นกคิตติเวคขาดำ[nok Khittiwek kha dam] (n, exp) EN: Black-legged Kittiwake  FR: Mouette tridactyle [f] ; Goéland tridactyle [m] ; Risse tridactyle
พลอย[phløi] (adv) EN: in the same manner ; likewise ; also ; as well ; accordingly ; along with ; in the wake of ; in pace of  FR: de la même façon
ปลุก[pluk] (v) EN: awake ; wake ; awaken ; arouse  FR: éveiller ; réveiller ; tirer du sommeil
ระวังตัว[rawang tūa] (v) EN: be alert ; be watchful ; be vigilant ; be on one's guard ; be wide-awake ; be on the lookout  FR: se méfier ; se défier
ตื่น[teūn] (v) EN: wake up ; awake  FR: s'éveiller ; se lever
ตื่นขึ้น[teūn kheun] (v) EN: wake up  FR: se réveiller
ตื่นนอน[teūnnøn] (v) EN: wake up ; be awake ; get up  FR: se réveiller ; se lever ; sortir du lit
ตื่นตัว[teūntūa] (v) EN: be awakened to ; be alert ; be well-informed ; be active ; become aware (of) ; awake (to) ; be on the alert  FR: avoir conscience de ; ouvrir les yeux ; s'éveiller

CMU English Pronouncing Dictionary
WAKE W EY1 K
WAKES W EY1 K S
WAKEN W EY1 K AH0 N
WAKELY W EY1 K L IY0
WAKEUP W EY1 K AH2 P
WAKEHAM W AE1 K HH AH0 M
WAKEMAN W EY1 K M AH0 N
WAKE-UP W EY1 K AH2 P
WAKELEY W AE1 K L IY0
WAKELAND W EY1 K L AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wake (v) wˈɛɪk (w ei1 k)
waked (v) wˈɛɪkt (w ei1 k t)
waken (v) wˈɛɪkən (w ei1 k @ n)
wakes (v) wˈɛɪks (w ei1 k s)
wakens (v) wˈɛɪkənz (w ei1 k @ n z)
wakeful (j) wˈɛɪkfəl (w ei1 k f @ l)
wakened (v) wˈɛɪkənd (w ei1 k @ n d)
wakening (v) wˈɛɪkənɪŋ (w ei1 k @ n i ng)
Wakefield (n) wˈɛɪkfiːld (w ei1 k f ii l d)
wakefulness (n) wˈɛɪkfəlnəs (w ei1 k f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
醒来[xǐng lái, ㄒㄧㄥˇ ㄌㄞˊ, / ] waken, #4,178 [Add to Longdo]
航迹[háng jī, ㄏㄤˊ ㄐㄧ, / ] wake (of ship); flight path, #84,691 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
分ける[わける, wakeru] TH: แบ่ง  EN: to divide
分ける[わける, wakeru] TH: แยก  EN: to separate

Japanese-English: EDICT Dictionary
お通夜;御通夜[おつや, otsuya] (n) (pol) (See 通夜) all-night vigil over a body; wake [Add to Longdo]
お目覚[おめざ, omeza] (n) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
お目覚まし[おめざまし, omezamashi] (n) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; wake-up sweets [Add to Longdo]
と言う訳だ[というわけだ, toiuwakeda] (exp) this is why; this means [Add to Longdo]
に影響されて[にえいきょうされて, nieikyousarete] (exp) influenced by; in response to; in the wake of; triggered by; following [Add to Longdo]
に続いて[につづいて, nitsuduite] (exp) (See に続く) (temporal or logical sense) following ...; in the wake of ... [Add to Longdo]
まんじりともしない;まんじりともせず[manjiritomoshinai ; manjiritomosezu] (exp) not sleeping a wink; wide awake all night [Add to Longdo]
アウェイク;アウエイク[aueiku ; aueiku] (n) awake [Add to Longdo]
アウェイクン;アウエイクン[aueikun ; aueikun] (vs) awaken [Add to Longdo]
ソメワケイソハゼ[somewakeisohaze] (n) blackbelly goby (Eviota nigriventris); blackbelly pygmy goby [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ページ分け[ページわけ, pe-ji wake] pagination (vs) [Add to Longdo]
会話型言語[かいわけいげんごう, kaiwakeigengou] conversational language [Add to Longdo]
会話型処理[かいわけいしょり, kaiwakeishori] conversational processing [Add to Longdo]
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] to isolate, to cut and divide, to cut up [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分ける[わける, wakeru] verteilen, teilen [Add to Longdo]
分け前[わけまえ, wakemae] Anteil [Add to Longdo]
[わけ, wake] UEBERSETZUNG [Add to Longdo]
[わけ, wake] Grund, Sinn, Umstaende [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wake
   n 1: the consequences of an event (especially a catastrophic
      event); "the aftermath of war"; "in the wake of the
      accident no one knew how many had been injured" [syn:
      {aftermath}, {wake}, {backwash}]
   2: an island in the western Pacific between Guam and Hawaii
     [syn: {Wake Island}, {Wake}]
   3: the wave that spreads behind a boat as it moves forward; "the
     motorboat's wake capsized the canoe" [syn: {wake},
     {backwash}]
   4: a vigil held over a corpse the night before burial; "there's
     no weeping at an Irish wake" [syn: {wake}, {viewing}]
   v 1: be awake, be alert, be there [ant: {catch some Z's}, {kip},
      {log Z's}, {sleep}, {slumber}]
   2: stop sleeping; "She woke up to the sound of the alarm clock"
     [syn: {wake up}, {awake}, {arouse}, {awaken}, {wake}, {come
     alive}, {waken}] [ant: {dope off}, {doze off}, {drift off},
     {drop off}, {drowse off}, {fall asleep}, {flake out}, {nod
     off}]
   3: arouse or excite feelings and passions; "The ostentatious way
     of living of the rich ignites the hatred of the poor"; "The
     refugees' fate stirred up compassion around the world"; "Wake
     old feelings of hatred" [syn: {inflame}, {stir up}, {wake},
     {ignite}, {heat}, {fire up}]
   4: make aware of; "His words woke us to terrible facts of the
     situation"
   5: cause to become awake or conscious; "He was roused by the
     drunken men in the street"; "Please wake me at 6 AM." [syn:
     {awaken}, {wake}, {waken}, {rouse}, {wake up}, {arouse}]
     [ant: {cause to sleep}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top