ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vodka

V AA1 D K AH0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vodka-, *vodka*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vodka[N] เหล้าวอดกา, See also: เหล้ารัสเซีย ไม่มีสี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vodka(วอด'คะ) n. เหล้ารัสเซียสีเขียว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Vodka for my friend.ว้อดก้า... คุณล่ะ Schindler's List (1993)
Also, each person is to get a bottle of vodka.เพราะมันมีราคา บุหรี่อีจิปซี่ที่เราสั่งมาด้วย Schindler's List (1993)
And dear old Uncle Vanya loved his vodkaแล้วลุงที่รัก วานย่ารักวอดก้า Anastasia (1997)
There's more vodka in this piss than there is piss!- มีเหล้าในฉี่มากกว่าตัวฉี่อีก Gattaca (1997)
Anyway, after I weaseled out of the vodka-Santa Claus Fiasco at Cheltenham I show up at Yale thinking:หลังจากที่ฉันพยายามเลี่่ยง ว็อดก้า งานฉลองซานต้า คลอส ที่ เชลเทนแฮม ฉันก็ไปโผล่ที่ เยล แล้วยืนคิดว่า Dark Harbor (1998)
Sausage, bread. You still got that vodka?เอานี่ ไส้กรอก ขนมปัง ยังมีว้อดก้าเหลืออยู่เหรอ The Pianist (2002)
Go back to the vodka bottle you crawled out of.คลานกลับเข้าขวดว็อดก้าเหอะ Bringing Down the House (2003)
- Hey J., Martinis, vodka or gin? - Gin, and you, you can tell that friend of yours to go fuck himself.เฮ้ เจ มาร์ตินี่ วอดก้า หรือ จิน จิน แล้วไปบอกเพื่อนนายนะว่าไปตายซะ Latter Days (2003)
A vodka rocks. Double.วอดก้าใส่น้ำแข็ง ดับเบิ้ลเลยนะ Wicker Park (2004)
- Ed, get me a double vodka. - Right you are.นั่นคือ "ยึดติดกับสถาบัน" Shaun of the Dead (2004)
I'm feeling vodka.น่าจะเป็นวอดก้า Red Eye (2005)
Earlier today I had some cheap wine at the funeral, and combined with the cheap vodka...ก่อนมาขึ้นเครื่อง ฉันดื่มไวน์พื้นบ้านที่งานศพมา และก็มาเจอวอดก้าพื้นๆ อีก Red Eye (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vodkaA vodka martini, please.
vodkaI'd like a vodka and tonic.
vodkaThey gave him a glass of orange juice laced with vodka.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล้าวอดกา [n. exp.] (lao wøtkā) EN: vodka   FR: vodka [f]
วอดก้า[n.] (wøtkā) EN: vodka   FR: vodka [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VODKA    V AA1 D K AH0
VODKAS    V AA1 D K AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vodka    (n) vˈɒdkə (v o1 d k @)
vodkas    (n) vˈɒdkəz (v o1 d k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伏特加[fú tè jiā, ㄈㄨˊ ㄊㄜˋ ㄐㄧㄚ, ] vodka, #34,160 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wodka {m} | Wodkas {pl}vodka | vodkas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォッカ(P);ウオツカ;ウォトカ;ヲッカ;バトカ;ボトカ;ウオッカ;ウォツカ[, uokka (P); uotsuka ; uotoka ; wokka ; batoka ; botoka ; uokka ; uotsuka] (n) vodka (rus [Add to Longdo]
ブラッディーマリー[, buraddei-mari-] (n) Bloody Mary (cocktail of vodka and tomato juice) [Add to Longdo]
焼酎[しょうちゅう, shouchuu] (n) shochu (Japanese liquor similar to vodka); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  vodka
      n 1: unaged colorless liquor originating in Russia

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top