ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

virgins

V ER1 JH AH0 N Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -virgins-, *virgins*, virgin
CMU English Pronouncing Dictionary
VIRGINS V ER1 JH AH0 N Z
VIRGIN V ER1 JH IH0 N
VIRGIN'S V ER1 JH AH0 N Z
VIRGINAL V ER1 JH AH0 N AH0 L
VIRGINIA V ER0 JH IH1 N Y AH0
VIRGINIAN V ER0 JH IH1 N Y AH0 N
VIRGINITY V ER0 JH IH1 N IH0 T IY0
VIRGINIA'S V ER0 JH IH1 N Y AH0 Z
VIRGINIANS V ER0 JH IH1 N Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
virgins (n) vˈɜːʳʤɪnz (v @@1 jh i n z)
virgin (n) vˈɜːʳʤɪn (v @@1 jh i n)
Virginia (n) vˈəʤˈɪnɪəʳ (v @1 jh i1 n i@)
virginal (n) vˈɜːʳʤɪnl (v @@1 jh i n l)
virginals (n) vˈɜːʳʤɪnlz (v @@1 jh i n l z)
virginity (n) vˈəʤˈɪnɪtiː (v @1 jh i1 n i t ii)
Virginia Water (n) vˈəʤˈɪnɪəʳ-wˌɔːtər (v @1 jh i1 n i@ - w oo2 t @ r)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Virgin(n) พระมารดาของพระเยซู, Syn. Blessed Virgin Mary
virgin(n) หญิงพรหมจารี, See also: หญิงที่ยังบริสุทธิ์, หญิงที่ไม่เคยร่วมเพศ, หญิงที่ไม่ได้แต่งงาน
virgin(adj) ที่เป็นหญิงพรหมจารี, See also: ที่ยังบริสุทธิ์, ที่เป็นหญิงที่ไม่เคยร่วมเพศ, Syn. celibate
virgin(adj) ที่ยังไม่ถูกค้นพบโดยมนุษย์, See also: ที่เป็นธรรมชาติ, Syn. natural, raw, untamed
virgin(adj) ที่เป็นอันแรกสุด, Syn. first
virgin(adj) บริสุทธิ์, Syn. pure
virginal(adj) เกี่ยวกับหรือเหมาะกับหญิงพรหมจารี, See also: บริสุทธิ์, ไม่เจือปน, ไม่เคยร่วมเพศ, ไม่มีราคี, ไม่มีมลทิน
virginal(n) เครื่องดนตรีประเภทเปียโน, See also: มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า นิยมมากในยุคศตวรรษที่ 16-17
virginity(n) ความเป็นหญิงพรหมจารี
virginity(n) ความบริสุทธิ์, Syn. pureness, celibacy
Virgin Mary(n) พระมารดาของพระเยซูคริสต์, Syn. Virgin
Virgin Queen(n) พระนางเจ้าอลิซาเบธที่ 1 ของประเทศอังกฤษ
West Virginia(n) รัฐเวสท์เวอร์จิเนีย ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกของอเมริกา
Virgin Islands(n) หมู่เกาะนอกฝั่งด้านตะวันออกของประเทศเปอโตริโก
Virginia creeper(n) พืชเถาวัลย์ชนิดหนึ่งมีลูกสีน้ำเงินดำ, Syn. woodbine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
virgin(เวอ'จิน) n. หญิงพรหมจารี,บุคคลที่ยังไม่เคยร่วมเพศ, สัตว์ตัวเมียที่ไม่เคยร่วมเพศ,แมลงที่ยังไม่ถูกเพาะพันธุ์ adj. เป็นหญิงพรหมจารี,เกี่ยวกับหญิงพรหมจารี,บริสุทธิ์,ไม่มีการเจือปน,ไม่เคยถูกใช้มาก่อน,ยังไม่เคยร่วมเพศ,ไม่มีมลทิน,ไม่มีราคี -Phr. (the Virgin,Mar
virgin maryn. พระนางเจ้าแมรี่ผู้เป็นพระมารดาของพระเยซูคริสต์
virgin queenn. พระนางเจ้าเอลิซาเบทที่1ของอังกฤษ
virginal(เวอ'จะเนิล) adj. เกี่ยวกับหรือเหมาะกับหญิงพรหมจารี,บริสุทธิ์,ไม่เจือปน,ไม่เคยร่วมเพศ,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน,ไม่ได้รับเชื้อ
virginity(เวอจิน'นิที) n. ความเป็นหญิงพรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความไม่มีราคี,ความไม่มีมลทิน,ความไม่เคยร่วมเพศมาก่อน,ความไม่เคยถูกใช้มาก่อน,ความสด, Syn. pureness

English-Thai: Nontri Dictionary
virgin(adj) พรหมจารี,บริสุทธิ์,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน
virgin(n) สาวพรหมจารี,สาวบริสุทธิ์,สาวพรหมจรรย์
virginal(adj) พรหมจารี,บริสุทธิ์,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน
virginity(n) พรหมจารี,ความบริสุทธิ์,ความไม่มีมลทิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
virginพรหมจารี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virginal-พรหมจารี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virginityสภาพพรหมจารี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mary, Blessed Virgin, Saintพระแม่มารี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
virginCarry me back to old Virginia.
virginSo? Feeling refreshed, the morning after losing your virginity? [XXX]
virginThe scene was a tiny mountain village in a remote section of West Virginia.
virginThey decided to settle down in Virginia that year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกเขียว(adj) virginal, See also: innocent, pure, Example: ที่ซ่องนี้มีแต่เด็กตกเขียวหน้าตาดีๆ ทั้งนั้น, Thai Definition: ที่ยังเด็ก, ที่ยังบริสุทธิ์ไม่เคยผ่านโลกีย์
ไร้ราคี(v) be virgin, See also: be chaste, Syn. บริสุทธิ์, Ant. มีราคี, Example: ผมรับรองได้ว่าผู้หญิงคนนี้ไร้ราคีใดๆ
ความสาว(n) virginity, Example: อู๋มีความหวังและความพยายามที่จะพิชิตความสาวของเอให้ได้, Thai Definition: สภาวะของหญิงทียังไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับชาย
ป่าดิบ(n) evergreen forest, See also: primary forest, virgin forest, Syn. ป่าดงดิบ, Example: ธนาคารโลกตั้งแผนงานบราซิลขึ้นมาเพื่อหาเงินมาสนับสนุนใด้ลดการทำลายป่าดิบในบราซิล, Count Unit: แห่ง, ที่, ป่า, Thai Definition: ป่าไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในเขตร้อน ฝนชุก เป็นป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ
แฝดน้ำ(n) water discharged just before giving birth, See also: virginal secretion, Example: แพทย์เตรียมทำการคลอดหลังจากเห็นว่าเธอมีแฝดน้ำไหลออกมาแล้ว, Thai Definition: น้ำที่ออกทางช่องทวารเบาก่อนคลอดลูก
พรหมจรรย์(n) virgin, See also: celibate, chaste, Example: หลายส่วนของโลกคิดว่าเรื่องพรหมจรรย์ในวัยสาวนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ และเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว, Thai Definition: การละเว้นเมถุน, ฐานะของผู้ยังไม่ได้แต่งงาน, Notes: (สันสกฤต)
พรหมจาริณี(n) virgin, See also: maiden, Example: ท่านผู้นี้ได้ให้สัตย์ปฏิญาณก่อนบวชว่าจะเป็นพรหมจาริณีไปชั่วชีวิต, Thai Definition: หญิงผู้ประพฤตพรหมจรรย์ ไม่ข้องแวะเรื่องเพศสัมพันธ์เด็ดขาด, Notes: (บาลี)
พรหมจารี(n) virginity, See also: chastity, celibacy, Example: ค่านิยมของสังคมไทยให้ความสำคัญกับเรื่องพรหมจารีของผู้หญิงมาก, Count Unit: คน, Thai Definition: ความบริสุทธิ์ของหญิง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสียตัว(v) lose one's virginity, Syn. เสียสาว, เสียเนื้อเสียตัว, Example: คำถามว่ามีเพื่อนนักเรียนหญิง “เสียตัว” หรือ “เคยเสียตัว” ในวัยเรียนหรือไม่กลายเป็นคำถามปกติไปแล้วในปัจจุบัน, Thai Definition: ถูกชายร่วมประเวณี (ใช้แก่ผู้หญิง)
เสียเนื้อเสียตัว(v) lose one's virginity, Syn. เสียตัว, เสียสาว, Example: นับว่าโชคดีที่หล่อนยังไม่ถึงขั้นเสียเนื้อเสียตัวกับชายใจโหดคนนั้น, Thai Definition: ถูกชายร่วมประเวณี (ใช้แก่ผู้หญิง)
เสียสาว(v) lose one's virginity, Syn. เสียตัว, เสียความบริสุทธิ์, Example: ผู้หญิงสมัยใหม่ส่วนใหญ่เสียสาวก่อนแต่งงานทั้งนั้น, Thai Definition: ผ่านการร่วมประเวณีครั้งแรก
บริสุทธิ์ผุดผ่อง(v) be virgin, See also: be chaste, be flawless, Syn. ผุดผ่อง, บริสุทธิ์, Ant. มีมลทิน, มีราคี, Example: เธอเชื่อหรือว่าผู้หญิงที่เธอกำลังจะแต่งงานด้วยยังบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่, Thai Definition: ไร้มลทิน, ไม่มีความมัวหมอง
นฤมล(adj) pure, See also: immaculate, flawless, virgin, innocent, spotless, stainless, unspotted, Syn. บริสุทธิ์, ไร้มลทิน, Thai Definition: ไม่มีมลทิน
เสียความบริสุทธิ์(v) lose one's virginity, See also: lose one's purity/chastity, Syn. เสียตัว, เสียพรหมจรรย์, Example: เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้หญิงสาวหลายคนต้องเสียความบริสุทธิ์ไป, Thai Definition: ถูกชายร่วมประเวณี
หักร้างถางพง(v) clear the jungle, See also: clear land for farming, make a clearing in a virgin forest, Example: ชาวไร่ช่วยกันหักร้างถางพงเข้าไปทำมาหากินในป่า, Thai Definition: ฟันป่าลงให้เตียน
ความบริสุทธิ์(n) virginity, See also: maidenhood, spinsterhood, Syn. ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง, ความสาว, Ant. การมีมลทิน, Example: ผู้ชายยังมีค่านิยมเรื่องความบริสุทธิ์ของหญิงสาว, Thai Definition: การปราศจากมลทิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย[bai yāsūp phan Woējinīa] (n, exp) EN: Virginia tobacco
บริสุทธิ์[børisut] (adj) EN: virgin ; chaste ; pure  FR: vierge ; chaste
ชวนชม[chūanchom] (n) EN: Pink Bignonia ; Desert Rose ; Mock Azalea ; Impala Lily ; Impala Lily Adenium ; Kudu Lily ; Sabi Star  FR: bignonia [m] ; bignone [f] ; Jasmin de Virginie [m] ; Jasmin trompette [m] ; Rose du désert [f]
ดงดิบ[dongdip] (n, exp) EN: virgin forest ; primary forest ; climax forest  FR: forêt vierge [f]
แฝดน้ำ[faētnām] (n) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion
ความบริสุทธิ์[khwām børisut] (n) EN: virginity ; maidenhood ; spinsterhood  FR: virginité [f]
ป่าดิบ[pādip] (n) EN: primary forest ; virgin forest ; evergreen forest  FR: forêt primaire [f] ; forêt vierge [f] ; jungle [f]
พรหมจารี[phrommajārī] (n) EN: virginity; chastity; celibacy  FR: virginité [f]
พรหมจาริณี[phrommajārīnī] (n) EN: virgin ; maiden  FR: vierge [f] ; pucelle [f]
สายการบินเวอร์จิ้นแอตแลนติก[Sāikānbin Woējin Aētlaēntik] (tm) EN: Virgin Atlantic  FR: Virgin Atlantic [f]
สาวพรหมจารี[sāo phrommajārī] (n, exp) EN: virgin ; chaste maiden  FR: vierge [f] ; pucelle [f]
เสียความบริสุทธิ์[sīa khwām børisut] (v, exp) EN: lose one' s virginity
เสียสาว[sīasāo] (v, exp) EN: lose one's virginity  FR: perdre sa virginité
เสียตัว[sīa tūa] (v, exp) EN: lose one's virginity  FR: perdre sa virginité
เวอร์จิเนีย[Woējinīa] (n, prop) EN: Virginia  FR: Virginie [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
处女[chǔ nǚ, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ, / ] virgin; maiden; inaugural, #2,646 [Add to Longdo]
圣母[Shèng mǔ, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ, / ] Holy Mother; goddess; the Virgin Mary, #20,737 [Add to Longdo]
弗吉尼亚州[Fú jí ní yà zhōu, ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Virginia, #45,495 [Add to Longdo]
生土[shēng tǔ, ㄕㄥ ㄊㄨˇ, ] (agr.) immature soil; virgin soil, #81,101 [Add to Longdo]
英属维尔京群岛[Yīng shǔ Wéi ěr jīng Qún dǎo, ㄧㄥ ㄕㄨˇ ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] British Virgin Islands, #85,995 [Add to Longdo]
布兰森[Bù lán sēn, ㄅㄨˋ ㄌㄢˊ ㄙㄣ, / ] Branson or Brandsen (name); Sir Richard Branson (1950-), British millionaire and founder of Virgin, #90,310 [Add to Longdo]
童女[tóng nǚ, ㄊㄨㄥˊ ㄋㄩˇ, ] virgin female, #90,887 [Add to Longdo]
西弗吉尼亚州[Xī Fú jí ní yà zhōu, ㄒㄧ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, 西 / 西] West Virginia, US state, #102,683 [Add to Longdo]
童男[tóng nán, ㄊㄨㄥˊ ㄋㄢˊ, ] virgin male, #105,615 [Add to Longdo]
黄花闺女[huáng huā guī nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄍㄨㄟ ㄋㄩˇ, / ] maiden; virgin, #111,366 [Add to Longdo]
威廉斯堡[wēi lián sī bǎo, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ ㄙ ㄅㄠˇ, ] Williamsburg (Virginia), #183,614 [Add to Longdo]
西弗吉尼亚[Xī Fú jí ní yà, ㄒㄧ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, 西 / 西] West Virginia, #195,474 [Add to Longdo]
美属维尔京群岛[Měi shǔ Wéi ěr jīng Qún dǎo, ㄇㄟˇ ㄕㄨˇ ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] United States Virgin Islands, #320,682 [Add to Longdo]
佛吉尼亚[fú jí ní yà, ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] State of Virginia [Add to Longdo]
室女[Shì nǚ, ㄕˋ ㄋㄩˇ, ] unmarried lady; virgin [Add to Longdo]
维珍[wéi zhēn, ㄨㄟˊ ㄓㄣ, / ] Virgin (company) [Add to Longdo]
圣像[shèng xiàng, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] icon; iconic; religious image; figure (of Confucius, Buddha, Jesus Christ, the Virgin Mary etc); CL: 張|张[zhang1] [Add to Longdo]
圣母升天节[Shèng mǔ shēng tiān jié, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄝˊ, / ] Assumption of the Virgin Mary (Christian festival on 15th August) [Add to Longdo]
处男[chǔ nán, ㄔㄨˇ ㄋㄢˊ, / ] virgin (male) [Add to Longdo]
黃花[huáng huā, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ, ] virgin; orange day lily (Hemerocallis fulva); Chrysanthemum [Add to Longdo]
黄花女[huáng huā nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄋㄩˇ, / ] maiden; virgin [Add to Longdo]
黄花幼女[huáng huā yòu nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄧㄡˋ ㄋㄩˇ, / ] maiden; virgin [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jungfernreben {pl}virginias [Add to Longdo]
Jungfräulichkeit {f}virginity [Add to Longdo]
Jungfrau {f} | Jungfrauen {pl}virgin | virgins [Add to Longdo]
Schurwolle {f}pure new wool; virgin wool [Add to Longdo]
Urwald {m}virgin forest [Add to Longdo]
fabrikneuvirgin [Add to Longdo]
jungfräulichvirginal [Add to Longdo]
jungfräulich {adv}virginally [Add to Longdo]
züchtig {adj}virgin; maidenlike [Add to Longdo]
Virginiawachtel {f} [ornith.]Northern Bobwhite [Add to Longdo]
Virginiaralle {f} [ornith.]Virginia Rail [Add to Longdo]
Virginiauhu {m} [ornith.]Great Horned Owl [Add to Longdo]
Virginiawaldsänger {m} [ornith.]Virginia's Warbler [Add to Longdo]
Virginia (US-Bundesstaat)Virginia (VA) [Add to Longdo]
West Virginia (US-Bundesstaat)West Virginia (WV) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おばこ[obako] (n) (col) virgin [Add to Longdo]
アメリカ領ヴァージン諸島[アメリカりょうヴァージンしょとう, amerika ryou va-jin shotou] (n) United States Virgin Islands [Add to Longdo]
アメリカ鷲木菟[アメリカわしみみずく;アメリカワシミミズク, amerika washimimizuku ; amerikawashimimizuku] (n) (uk) great horned owl (Bubo virginianus) [Add to Longdo]
イギリス領ヴァージン諸島[イギリスりょうヴァージンしょとう, igirisu ryou va-jin shotou] (n) British Virgin Islands [Add to Longdo]
ウェストバージニア[uesutoba-jinia] (n) West Virginia [Add to Longdo]
チェリーボーイ[chieri-bo-i] (n) (col) male virgin (wasei [Add to Longdo]
バージナル;ヴァージナル[ba-jinaru ; va-jinaru] (n,adj-no) virginal [Add to Longdo]
バージニア[ba-jinia] (n) Virginia; (P) [Add to Longdo]
バージニティー;バージニティ[ba-jinitei-; ba-jinitei] (n) virginity [Add to Longdo]
バージン[ba-jin] (n) virgin; (P) [Add to Longdo]
バージンソイル[ba-jinsoiru] (n) virgin soil [Add to Longdo]
パーシモン[pa-shimon] (n) (See 柿・かき) persimmon (esp. American persimmon, Diospyros virginiana) [Add to Longdo]
パウア貝[パウアかい, paua kai] (n) paua (edible New Zealand abalone; species Haliotis iris, H. australis, H. virginea) [Add to Longdo]
ビルゼン[biruzen] (n) virgin (esp. the Virgin Mary) (por [Add to Longdo]
ヤラハタ;やらはた[yarahata ; yarahata] (n) (abbr) (col) (abbr. of やらずのハタチ) (See 遣る・2,二十歳・はたち・1) 20+ years old virgin [Add to Longdo]
鉛筆の木[えんぴつのき, enpitsunoki] (n) eastern red cedar (Juniperus virginiana) [Add to Longdo]
鉛筆柏槙[えんぴつびゃくしん;エンピツビャクシン, enpitsubyakushin ; enpitsubyakushin] (n) (uk) eastern red cedar (Juniperus virginiana) [Add to Longdo]
乙女座;おとめ座[おとめざ, otomeza] (n) Virgo (constellation); the Virgin [Add to Longdo]
花虎の尾[はなとらのお;ハナトラノオ, hanatoranoo ; hanatoranoo] (n) (uk) false dragonhead (Physostegia virginiana); obedient plant [Add to Longdo]
原始林[げんしりん, genshirin] (n) primeval forest; virgin forest [Add to Longdo]
原生林[げんせいりん, genseirin] (n) primeval forest; virgin forest [Add to Longdo]
自然林[しぜんりん, shizenrin] (n) virgin forest [Add to Longdo]
純な少女[じゅんなしょうじょ, junnashoujo] (n) virgin; maiden pure in heart [Add to Longdo]
処女[しょじょ, shojo] (n,adj-no) virgin; maiden; (P) [Add to Longdo]
処女懐胎[しょじょかいたい, shojokaitai] (n) (See 単為生殖) virgin birth (esp. the Virgin Birth of Jesus) [Add to Longdo]
処女宮[しょじょきゅう, shojokyuu] (n) Virgo (6th zodiacal sign); the Virgin [Add to Longdo]
処女降誕[しょじょこうたん, shojokoutan] (n) (See 単為生殖) virgin birth (esp. the Virgin Birth of Jesus) [Add to Longdo]
処女受胎[しょじょじゅたい, shojojutai] (n) (See 単為生殖) virgin birth (esp. the Virgin Birth of Jesus) [Add to Longdo]
処女性[しょじょせい, shojosei] (n) virginity; maidenhood; maidenhead [Add to Longdo]
処女喪失[しょじょそうしつ, shojosoushitsu] (n) (sens) loss of virginity (in women); loss of maidenhead [Add to Longdo]
処女地[しょじょち, shojochi] (n) virgin soil [Add to Longdo]
処女林[しょじょりん, shojorin] (n) virgin forest [Add to Longdo]
少女(P);乙女[しょうじょ(少女)(P);おとめ, shoujo ( shoujo )(P); otome] (n) young lady; little girl; virgin; maiden; daughter; (P) [Add to Longdo]
生息子[きむすこ, kimusuko] (n) (See 生娘) young man unknowing of women; male virgin [Add to Longdo]
生娘[きむすめ, kimusume] (n) virgin; innocent young woman [Add to Longdo]
聖母[せいぼ, seibo] (n) (1) birth mother of a holy man (or woman); (2) Virgin Mary; (P) [Add to Longdo]
聖母マリア[せいぼマリア, seibo maria] (n) Virgin Mary [Add to Longdo]
単為生殖[たんいせいしょく, tan'iseishoku] (n,adj-no) parthenogenesis; virgin birth [Add to Longdo]
童貞[どうてい, doutei] (n,adj-no) (1) (col) virginity (esp. of a man); male virgin; (2) (Catholic) nun [Add to Longdo]
毒男;独男[どくお, dokuo] (n) (abbr) (male) (sl) (See 独身男性) (2-ch term) lonely heart; male virgin; loser; geek [Add to Longdo]
白鬼茸[しろおにたけ;シロオニタケ, shiroonitake ; shiroonitake] (n) shiroonitake; false virgin's lepidella; Amanita virgineoides Bas [Add to Longdo]
非処女[ひしょじょ, hishojo] (n,adj-no) nonvirgin [Add to Longdo]
尾白鹿[おじろじか;オジロジカ, ojirojika ; ojirojika] (n) (uk) white-tailed deer (Odocoileus virginianus); whitetail deer [Add to Longdo]
未開墾地[みかいこんち, mikaikonchi] (n) virgin soil; uncultivated land [Add to Longdo]
未通女[おぼこ(gikun), oboko (gikun)] (n) (uk) virgin [Add to Longdo]
巫者[ふしゃ, fusha] (n) virgin consecrated to a deity; shrine maiden; (spiritualistic) medium [Add to Longdo]
巫女;神子;巫子[みこ;ふじょ(巫女), miko ; fujo ( miko )] (n) (1) shrine maiden; virgin consecrated to a deity; (2) medium; sorceress [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
未使用媒体[みしようばいたい, mishiyoubaitai] blank medium, virgin medium [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top