ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

venture

V EH1 N CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -venture-, *venture*
English-Thai: Longdo Dictionary
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
venture(n) การเสี่ยงภัย, See also: การผจญภัย
venture(n) ธุริกิจเสี่ยงแต่สามารถทำกำไรได้, Syn. business, enterprise
venture(vt) เสี่ยงภัย, See also: ผจญภัย, Syn. risk, stake
venture(adj) เกี่ยวกับการเสี่ยงภัย, See also: เกี่ยวกับการผจญภัย
venturer(n) คนเสี่ยงภัย, See also: ผู้เสี่ยงภัย
venture out(phrv) ออกไปข้างนอก (ท่ามกลางสภาพอากาศไม่ดี), See also: เสี่ยงกับอากาศ
venturesome(adj) ซึ่งชอบเสี่ยง, See also: ซึ่งชอบผจญภัย, Syn. adventurous, risky, venturous
venture forth(phrv) ผจญภัย, See also: เสี่ยงภัย อย่างกล้าหาญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
venture(เวน'เชอะ) n. การเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย,เรื่องเสี่ยงภัย,กิจการเสี่ยงภัย,เงินหรือทรัพย์สินที่ลงทุนในธุรกิจ,การวางเดิมพัน vt. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย,ลองดู. vi. เสี่ยง,กล้าได้กล้าเสีย., See also: venturer n. -Phr. at a venture ตามโอกาส ตามยถ
venturesome(เวน'เชอะเซิม) adj. เสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย,มีภัย,ใจกล้า, See also: venturesomeness n., Syn. daring, bold, risky, chancy, tricky
adventure(แอดเวน' เชอะ) n. การเสี่ยงภัย, อันตรายที่คาดไม่ถึง, ความตื่นเต้น, ประสบการณ์ที่ตื่นเต้น, การร่วมในกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น, การเสี่ยง (เรื่องการเงิน) , อันตราย, โอกาส. -vt.,vi. เสี่ยง, ถือโอกาส, เสี่ยงพูด. -adventureful adj.
adventurer(แอดเวน' เชอเรอะ) n. ผู้เสี่ยงภัย, ผู้เสี่ยงโชค, นักฉวยโอกาส, นักผจญภัย
adventuresome(แอดเวน' เชอเซิม) adj. กล้า,ชอบผจญภัย,ชอบเรื่องภัย. -adventuresomely adv., adventuresomeness n., Syn. adventurous
adventuress(แอดเวน' เซอรัส) นักผจญภัยหญิง
misadventure(มิสเอิดเวน'เชอะ) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย, Syn. mishap, misfortune

English-Thai: Nontri Dictionary
venture(n) ความกล้าเสี่ยง,การเสี่ยงภัย,การผจญภัย
venture(vi, vt) กล้าเสี่ยง,เสี่ยง,ผจญภัย
venturesome(adj) กล้าเสี่ยง,เสี่ยงภัย,ผจญภัย
adventure(n) การผจญภัย,การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
adventure(vi, vt) ผจญภัย,เสี่ยงภัย,ฝ่าอันตราย
adventurer(n) นักผจญภัย,นักเสี่ยงภัย,นักฉวยโอกาส,นักแสวงโชค
adventuresome(adj) ชอบผจญภัย,ชองเสี่ยงภัย,กล้า
misadventure(n) โชคร้าย,อุบัติเหตุ
peradventure(adv) บางที,บังเอิญ
peradventure(n) เหตุบังเอิญ,ความบังเอิญ,ความไม่แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
venture, jointการร่วมลงทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
venture, jointการร่วมทุน, การลงทุนร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Venture capitalเงินลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]
Venture capitalเงินร่วมลงทุน, Example: เงินลงทุนที่ใช้สำหรับจัดตั้งธุรกิจเริ่มแรกและธุรกิจขนาดเล็กที่มีการเติบโตที่ดี แต่ไม่สามารถระดมทุนผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ให้เงินร่วมลงทุนจะมีการช่วยเหลือด้านการบริหารงานแก่ธุรกิจที่เข้าไปลงทุน [ตลาดทุน]
Venture capitalเงินร่วมลงทุน [TU Subject Heading]
Venture capital companyบริษัทที่ลงทุนในกิจการที่มีความเสี่ยง [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ventureAs the saying goes, "Nothing ventured, nothing gained."
ventureBut for his steady support, my venture would have resulted in a failure.
ventureFlight across the continent was still a daring venture.
ventureI ventured to say my opinion at the conference.
ventureI wish my venture would work out.
ventureMy strong point is my philosophy - nothing ventured nothing gained.
ventureMy uncle says he's about to embark on a new business venture.
ventureNothing ventured, nothing gained. [Proverb]
ventureOur company is a small but elect venture business that assists in entry and totalling of questionnaires.
ventureSpying on gangsters was a dangerous venture.
ventureThe company made an equity participation in the venture.
ventureThe directors were reluctant to undertake so risky a venture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือวิสาสะ(v) make bold, See also: venture, take the liberty, Example: เขากลับถือวิสาสะเข้าไปนอนในห้องราวว่าเป็นเจ้าของห้อง, Thai Definition: ทำไปเองโดยถือว่าคุ้นเคย
ป้ำ(v) brave, See also: venturesome, Syn. กล้า, ใจป้ำ, Example: ปัญหาตอนนี้ยังเหลือแต่ว่ารัฐบาลจะใจป้ำกล้าลงทุนหรือไม่เท่านั้น, Thai Definition: กล้าได้กล้าเสีย
ดั้น(v) venture, See also: to brave the way, make a way through, push forward, force one's way through, Syn. ฝ่าไป, มุดด้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[antarāi] (adj) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome  FR: dangereux ; risqué ; périlleux
บังอาจ[bang-āt] (v) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture  FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
บริษัทร่วมทุน[børisat ruam thun] (n, exp) EN: joint venture
ชอบผจญภัย[chøp phajonphai] (adj) EN: adventurous  FR: aventureux
ใจกล้า[jaiklā] (adj) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome
จอยท์เวนเจอร์[jøi-wēnjoē] (n) EN: joint venture  FR: joint venture [f] (anglic.) ; joint-venture [f] (anglic.)
การเล่นที่ดิน[kān len thīdin] (n, exp) EN: real estate venture
การลงทุนร่วม[kānlongthun ruam] (n, exp) EN: joint venture
การลงทุนร่วมกัน[kānlongthun ruam kan] (n, exp) EN: joint venture
การผจญภัย[kān phajonphai] (n) EN: adventure ; risk ; venture ; chance ; undertaking  FR: aventure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VENTURE V EH1 N CH ER0
VENTURED V EH1 N CH ER0 D
VENTURES V EH1 N CH ER0 Z
VENTURE'S V EH1 N CH ER0 Z
VENTURES' V EH1 N CH ER0 Z
VENTURELLA V EH0 N T UH0 R EH1 L AH0
VENTURESOME V EH1 N CH ER0 S AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
venture (v) vˈɛntʃər (v e1 n ch @ r)
ventured (v) vˈɛntʃəd (v e1 n ch @ d)
ventures (v) vˈɛntʃəz (v e1 n ch @ z)
venturesome (j) vˈɛntʃəsəm (v e1 n ch @ s @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不揣冒昧[bù chuǎi mào mèi, ㄅㄨˋ ㄔㄨㄞˇ ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, ] venture to; presume to; take the liberty of, #137,118 [Add to Longdo]
创投基金[chuàng tóu jī jīn, ㄔㄨㄤˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, / ] venture capital fund [Add to Longdo]
风险投资[fēng xiǎn tóu zī, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄊㄡˊ ㄗ, / ] venture capital [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitalbeteiligungsgesellschaft {f}; Risikokapitalgesellschaft {f} [econ.]venture capitalists [Add to Longdo]
Risiko {n} | Risiken {pl}venture | ventures [Add to Longdo]
Risikokapital {n}; Beteiligungskapital {n}venture capital [Add to Longdo]
Risikokapitalgeber {m}venture capitalist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドベンチャー[adobencha-] (n) adventure; (P) [Add to Longdo]
アドベンチャーゲーム[adobencha-ge-mu] (n) {comp} adventure game [Add to Longdo]
アドベンチャースポーツ[adobencha-supo-tsu] (n) adventure sports [Add to Longdo]
アバンチュール;アヴァンチュール[abanchu-ru ; avanchu-ru] (n) adventure (fre [Add to Longdo]
インナーベンチャー[inna-bencha-] (n) inner venture [Add to Longdo]
ジョイントベンチャー[jointobencha-] (n) joint venture; JV [Add to Longdo]
ベンチャー(P);ベンチャ[bencha-(P); bencha] (n) (1) venture; (2) bencher (baseball); (P) [Add to Longdo]
ベンチャーキャピタル[bencha-kyapitaru] (n) venture capital [Add to Longdo]
ベンチャービジネス[bencha-bijinesu] (n) (not a venture capital firm) start-up company; venture business [Add to Longdo]
ベンチャー企業[ベンチャーきぎょう, bencha-kigyou] (n) (not a venture capital firm) (See ベンチャービジネス) start-up company; venture business [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 venture
   n 1: any venturesome undertaking especially one with an
      uncertain outcome
   2: an investment that is very risky but could yield great
     profits; "he knew the stock was a speculation when he bought
     it" [syn: {speculation}, {venture}]
   3: a commercial undertaking that risks a loss but promises a
     profit
   v 1: proceed somewhere despite the risk of possible dangers; "We
      ventured into the world of high-tech and bought a
      supercomputer" [syn: {venture}, {embark}]
   2: put forward, of a guess, in spite of possible refutation; "I
     am guessing that the price of real estate will rise again";
     "I cannot pretend to say that you are wrong" [syn: {guess},
     {venture}, {pretend}, {hazard}]
   3: put at risk; "I will stake my good reputation for this" [syn:
     {venture}, {hazard}, {adventure}, {stake}, {jeopardize}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top