ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vanillas

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vanillas-, *vanillas*, vanilla
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vanillas (n) vˈənˈɪləz (v @1 n i1 l @ z)
vanilla (n) vˈənˈɪlə (v @1 n i1 l @)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vanilla(n) วนิลา, See also: พืชไม้เลื้อยเมืองร้อนประเภทมีฝักใช้สำหรับทำอาหาร, Syn. vanilla bean
vanilla(adj) ซึ่งประกอบด้วยวนิลา, See also: ซึ่งมีรสวนิลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vanilla(วะนีล'ละ) n. พืชไม้เลื้อยเมืองร้อนสกุลVanilla (โดยเฉพาะVanilla planifolia) ฝักของมันใช้ทำอาหารและเครื่องสำอาง,อาหารหรือถั่วหรือสารสกัดจากพืชดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
vanilla(n) กล้วยไม้ชนิดหนึ่ง,กลิ่นวนิลา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
vanillaวานิลลา, พืชชนิดหนึ่งมีมากในอเมริกาใต้ นำเมล็ดมาสกัดได้สารอินทรีย์  สูตรเคมีคือC8H8O3 เป็นผลึกสีขาว จุดหลอมเหลว 81-82 °C จุดเดือด 285 °C  มีกลิ่นหอม นิยมใช้ผสมอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vanilla(adj) เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ทำออกมาแบบง่ายๆ ไม่มีอะไรที่วิจิตรพิสดาร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vanillaTwo vanilla ice creams please.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วานิลลา[wānillā = wāninlā] (n) EN: vanilla  FR: vanille [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VANILLA V AH0 N IH1 L AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香草[xiāng cǎo, ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ, ] herb; vanilla; fig. a loyal knight; fig. leaving a deep impression (of a poem), #26,333 [Add to Longdo]
[lí, ㄌㄧˊ, / ] red algae; Gracilaria, several species, some edible; Japanese ogonori; arch. used for vanilla-like herb, #118,675 [Add to Longdo]
香子兰[xiāng zǐ lán, ㄒㄧㄤ ㄗˇ ㄌㄢˊ, / ] vanilla; Vanilla planifolia [Add to Longdo]
香草精[xiāng cǎo jīng, ㄒㄧㄤ ㄘㄠˇ ㄐㄧㄥ, ] vanilla; vanilla extract; methyl vanillin C8H8O3 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Standard...vanilla; plain-vanilla [comp.] [slang] [Add to Longdo]
Vanille {f}vanilla [Add to Longdo]
Vanilleeis {n} [cook.]vanilla ice cream [Add to Longdo]
Vanillegeschmack {m}vanilla flavour [Add to Longdo]
Vanillesoße {f} [cook.]vanilla sauce [Add to Longdo]
Vanilleschote {f}vanilla bean [Add to Longdo]
Vanillezucker {m}; Vanillinzucker {m} [cook.]vanilla sugar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
バニラ(P);ヴァニラ[banira (P); vanira] (n) vanilla; (P) [Add to Longdo]
バニラエッセンス[baniraessensu] (n) vanilla essence [Add to Longdo]
ワニラ[wanira] (n) vanilla [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions