ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vampire

V AE1 M P AY0 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vampire-, *vampire*
Possible hiragana form: う゛ぁんぴれ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vampire(n) ผีดูดเลือด, See also: ผีดูดเลือดมนุษย์, Syn. dracula, ghoul, zombie
vampire(n) คำเรียกสั้นๆ ของ vampire bat
vampire bat(n) ค้างคาวดูดเลือด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vampire(แวม'ไพเออะ) n. ผีดูดเลือดมนุษย์,นักต้มมนุษย์,หญิงล่อชายให้ประสบความหายนะ,ค้างคาวจำพวก Desmodusdiphylla และ Diaemus มันดูดเลือดคนและสัตว์อื่นเป็นอาหาร, See also: vampiric adj. vampirish adj., Syn. vampire bat

English-Thai: Nontri Dictionary
vampire(n) ผู้ดูดเลือด,ค้างคาวดูดเลือด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vampiresแวมไพร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vampireLucifera Vampirella is cute.
vampireThe vampire legend flourishes in the Balkans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวตาล(n) vetala, See also: vampire, kind of spirits or ghosts dwelling in cemetery, Count Unit: ตน, Thai Definition: ผีจำพวกหนึ่ง ชอบสิงอยู่ในป่าช้า, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้างคาวดูดเลือด[khāngkhāo dūt leūat] (n, exp) EN: vampire bat  FR: vampire [m]
นิทานเวตาล[nithān wētān] (n, exp) EN: the twenty-five tales of Vetala ; Vikramaditya and the Vampire
ผีดูดเลือด[phī dūt leūat] (n, exp) FR: vampire [m]
ผีปอบ[phīpøp] (n) EN: ogre ; ogress  FR: vampire [m]
แวมไพร์[waēmphai] (n) EN: vampire  FR: vampire [m]
เวตาล[wētān] (n) EN: vetala ; vampire ; spirits dwelling in cemeteries  FR: vampire [m] ; esprits qui hantent les cimetières [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
VAMPIRE V AE1 M P AY0 R
VAMPIRES V AE1 M P AY0 R Z
VAMPIRE'S V AE1 M P AY0 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vampire (n) vˈæmpaɪər (v a1 m p ai @ r)
vampires (n) vˈæmpaɪəz (v a1 m p ai @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vampir {m} | Vampire {pl}vampire | vampires [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ペーシュ・カショーロ;ペーシュカショーロ[pe-shu . kasho-ro ; pe-shukasho-ro] (n) payara (Hydrolycus scomberoides); dog tooth characin; vampire fish [Add to Longdo]
ヴァンパイア(P);バンパイア[vanpaia (P); banpaia] (n) (See 吸血鬼) vampire; (P) [Add to Longdo]
吸血こうもり;吸血蝙蝠[きゅうけつこうもり, kyuuketsukoumori] (n) vampire bat [Add to Longdo]
吸血鬼[きゅうけつき, kyuuketsuki] (n) vampire; bloodsucker; (P) [Add to Longdo]
真祖[しんそ, shinso] (n) (1) true ancestor; (2) var. of vampire (in fiction) [Add to Longdo]
僵屍[キョンシー, kyonshi-] (n) (uk) Chinese "hopping vampire"; jiang shi; jiangshi; chiang-shih; reanimated corpse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  vampire
      n 1: (folklore) a corpse that rises at night to drink the blood
           of the living [syn: {vampire}, {lamia}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top