ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uteri

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uteri-, *uteri*
Possible hiragana form: うてり
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uteri(n) มดลูก (คำนามพหูพจน์ของ uterus)
uterine(adj) ที่เกี่ยวกับมดลูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uteritis(ยูเทอไร'ทิส) n. โรคมดลูกอักเส
cauterization(คอเทอไรเซ'เชิน) n. การกัดออกหรือจี้ด้วยสิ่งกัดหรือไฟฟ้า เพื่อทำลายเนื้อเยื่อ, See also: cauterize v. ดูcauterization
computerize(-พิว'ทะไรซ) vt. คำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: computerization n. ทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์หมายถึง งานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วย แทนที่จะทำด้วยมือ Manual ซึ่งจะให้ผลที่รวดเร็ว แน่นอน และมีความผิดพลาดน้อย ตัวอย่างเช่นการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ย่อมจะสู้การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะเร็วกว่า แก้ไขง่ายกว่า เก็บบันทึกไว้ใช้ใหม่ก็ได้ เป็นต้น
computerized(คัมพิว'เทอไรซดฺ) adj. ซึ่งใช้หรือคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
deuterium(ดูเทีย'เรียม) n. ไอโซโทปของไฮโดรเจนที่มีมวลเป็นสองเท่าของมวลไฮโดรเจนธรรมดา,heavy hydrogen

English-Thai: Nontri Dictionary
cauterize(vt) ทำให้ไหม้,จี้ด้วยเหล็กร้อน,กัดกร่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
uterine-มดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine myomaเนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine neck; cervix uteri; neck of the wombคอมดลูก [มีความหมายเหมือนกับ cervix ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine souffleเสียงฟู่ในมดลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine stimulantยากระตุ้นมดลูก, ยาบีบมดลูก, ยาขับระดู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
uterine tube; oviduct; salpinx uterina; tube, fallopianท่อนำไข่ [มีความหมายเหมือนกับ salpinx ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Uterine cervical neoplasmsเนื้องอกคอมดลูก [TU Subject Heading]
Uterine neoplasmsเนื้องอกมดลูก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
uterine brother(n) พี่น้องต่างพ่อ พี่ชายหรือน้องชายที่มีแม่เดียวกันแต่คนละพ่อ
uterine lining(n) เยื่อบุมดลูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งานเต้นรำ[ngān tenram] (n, prop) FR: bal [m] ; surprise-partie [f] ; sauterie [f]
นอกมดลูก[nøk motlūk] (adj) EN: extra-uterine  FR: extra-utérin
ร้านขายหมู[rān khāi mū] (n, exp) FR: charcuterie [f]
ร้านขายเพชร[rān khāi phet] (n, exp) FR: bijouterie [f]
ท้องนอกมดลูก[thøng nok motlūk] (n, exp) EN: extra-uterine pregnancy  FR: grossesse extra-utérine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
UTERINE Y UW1 T ER0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
uterine (j) jˈuːtəraɪn (y uu1 t @ r ai n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
崩漏[bēng lòu, ㄅㄥ ㄌㄡˋ, ] uterine bleeding [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
charcuterie(n) |f| ผลิตภัณท์จากเนื้อหมู เช่น ไส้กรอก หมูแฮม, ร้านขายเนื้อสัตว์ เช่น Venez découvrir les charcuteries fines du Canard Goulu.

Japanese-English: EDICT Dictionary
CT[シーティー, shi-tei-] (n) {comp} CT (computerized tomography) [Add to Longdo]
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS [Add to Longdo]
アウテリア[auteria] (n) exterior (wasei [Add to Longdo]
アスタリスク;アステリスク[asutarisuku ; asuterisuku] (n) asterisk [Add to Longdo]
アステリ[asuteri] (n) (abbr) (See アスタリスク) asterisk [Add to Longdo]
アステリズム[asuterizumu] (n) asterism (pattern of stars which do not form a constellation) [Add to Longdo]
アポステリオリ[aposuteriori] (n,adj-na) a posteriori (lat [Add to Longdo]
アロステリズム[arosuterizumu] (n,adj-no) allosterism [Add to Longdo]
アロステリック[arosuterikku] (adj-no) allosteric [Add to Longdo]
アロステリック効果[アロステリックこうか, arosuterikku kouka] (n) allosteric effect [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピューター化[コンピューターか, konpyu-ta-ka] computerization [Add to Longdo]
コンピュータリゼーション[こんぴゅーたりぜーしょん, konpyu-tarize-shon] computerization [Add to Longdo]
コンピュータ化[こんぴゅうたか, konpyuutaka] computerization [Add to Longdo]
シーティーエス[しーていーえす, shi-tei-esu] CTS, computerized typesetting system [Add to Longdo]
ヒステリシス[ひすてりしす, hisuterishisu] historesis, hysteresis [Add to Longdo]
機械化[きかいか, kikaika] computerization (vs) [Add to Longdo]
情報化[じょうほうか, jouhouka] computerization (vs) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top