ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

usury

Y UW1 ZH ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -usury-, *usury*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
usury(n) การให้กู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก, See also: การให้กู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงมาก, Syn. exploitation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
usury(ยู'ซะรี่) n.อัตราดอกเบี้ยที่สูงผิดปกติ,การให้กู้เงินในดอกเบี้ยที่สูงผิดปกต',ดอกเบี้ย,ผลประโยชน์., See also: usurious adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
usury(n) การให้กู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยสูงลิ่ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
usuryการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
usuryการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Usuryดอกเบี้ยเกินอัตรา [TU Subject Heading]
Usury (Islamic law)ดอกเบี้ยเกินอัตรา (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]
Usury lawsกฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขูดเลือดขูดเนื้อ[khūt leūat khūt neūa] (v, exp) EN: practise usury
กินดอก[kindøk] (v) EN: practice usury = practise usury (Am.) ; get interest ; collect interest on money lent ; live on interest  FR: prélever des intérêts
กินดอกเบี้ย[kindøkbīa] (v) EN: practice usury ; get interest ; collect interest on money lent  FR: prélever des intérêts

CMU English Pronouncing Dictionary
USURY Y UW1 ZH ER0 IY0
USURY Y UW1 Z ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
usury (n) jˈuːʒəriː (y uu1 zh @ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
高利貸し[こうりがし, kourigashi] (n) usurer; usury; loansharking [Add to Longdo]
暴利[ぼうり, bouri] (n) excessive profits; usury [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 usury
   n 1: an exorbitant or unlawful rate of interest [syn: {usury},
      {vigorish}]
   2: the act of lending money at an exorbitant rate of interest

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top