ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

urinals

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -urinals-, *urinals*, urinal
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Urinals (Plumbing fixtures)โถปัสสาวะชาย [TU Subject Heading]
Urinalysisการตรวจปัสสาวะ [TU Subject Heading]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
urinals (n) jˈurˈaɪnəlz (y u1 r ai1 n @ l z)
urinal (n) jˈurˈaɪnəl (y u1 r ai1 n @ l)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
urinal(n) ที่ใส่ปัสสาวะซึ่งเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้, See also: กระโถนใส่ปัสสาวะ
urinalysis(n) การตรวจปัสสาวะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
urinalysis(ยัวริแนล'ลิซิส) n. การตรวจปัสสาวะ (ทางเคมีหรือโดยกล้องจุลทรรศน์) . pl. urinalyses, Syn. -uranalysis

English-Thai: Nontri Dictionary
urinal(n) กระโถนปัสสาวะ,ที่ปัสสาวะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
urinal; urodochiumภาชนะรับปัสสาวะ, โถปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urinalysisการวิเคราะห์ปัสสาวะ, การตรวจปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urodochium; urinalภาชนะรับปัสสาวะ, โถปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
urinalA typical nurse will put urinal bottle to dick, and shave down there for surgery! [XXX]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โถปัสสาวะ[thō patsāwa] (n, exp) EN: urinal  FR: urinal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
URINALYSIS Y ER2 AH0 N AE1 L AH0 S IH0 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
便池[biàn chí, ㄅㄧㄢˋ ㄔˊ, 便] urinal, #54,907 [Add to Longdo]
便壶[biàn hú, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˊ, 便 / 便] bed urinal; chamber pot [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Harnuntersuchung {f} | Harnuntersuchungen {pl}urinalysis | urinalyses [Add to Longdo]
Urinal {n}; Pissoir {n}urinal [Add to Longdo]
Urinflasche {f} | Urinflaschen {pl}urinal | urinals [Add to Longdo]
urinal {adj}; den Harn betreffend [med.]urinary; urine-related [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit [Add to Longdo]
金隠し[きんかくし, kinkakushi] (n) (1) padding, armour, etc. covering the testicles; (2) mantle or hood on a urinal, squat-toilet, etc. [Add to Longdo]
検尿[けんにょう, kennyou] (n,vs) urinalysis [Add to Longdo]
小便器[しょうべんき, shoubenki] (n) urinal [Add to Longdo]
小便所[しょうべんじょ, shoubenjo] (n) urinal [Add to Longdo]
尿の検査[にょうのけんさ, nyounokensa] (n) urinalysis [Add to Longdo]
尿器[にょうき, nyouki] (n) urinal [Add to Longdo]
尿検査[にょうけんさ, nyoukensa] (n) urine analysis; urinalysis [Add to Longdo]
尿瓶;溲瓶[しびん;しゅびん(溲瓶), shibin ; shubin ( shuu kame )] (n) urine bottle; urinal [Add to Longdo]
便器[べんき, benki] (n) bedpan; chamber pot; urinal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions