ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unstructured

AH0 N S T R AH1 K SH ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unstructured-, *unstructured*, unstructur, unstructure
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unstructured dataข้อมูลไร้โครงสร้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
unstructured decisionการตัดสินใจไร้โครงสร้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSTRUCTURED AH0 N S T R AH1 K SH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unstructured (j) ˈʌnstrˈʌktʃəd (uh1 n s t r uh1 k ch @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
非構造制約集合[ひこうぞうせいやくしゅうごう, hikouzouseiyakushuugou] (n) {comp} unstructured (constraint set) [Add to Longdo]
不定形[ふていけい, futeikei] (n) (1) indeterminate form; (adj-no) (2) undefined; indefinite; unstructured; protean; amorphous [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非構造制約集合[ひこうぞうせいやくしゅうごう, hikouzouseiyakushuugou] unstructured (constraint set) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unstructured
   adj 1: lacking definite structure or organization; "an
       unstructured situation with no one in authority"; "a
       neighborhood gang with a relatively unstructured system";
       "children in an unstructured environment often feel
       insecure"; "unstructured inkblots" [ant: {structured}]
   2: lacking the system or structure characteristic of living
     bodies [syn: {amorphous}, {unstructured}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top