ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unseen

AH0 N S IY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unseen-, *unseen*
Possible hiragana form: うんせえん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unseen(adj) ที่ไม่สามารถเห็นได้, Syn. unnoticed, unperceived, Ant. noticeable
unseen(adj) ที่เห็นได้ไม่ชัดเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unseen(อันซีน') adj. ไม่เห็น,ไม่สังเกต,มองไม่เห็น,จำไม่ได้, Syn. hidden

English-Thai: Nontri Dictionary
unseen(adj) ไม่มีใครเห็น,ไม่สังเกต

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those lost, anguished souls roaming unseen over the earth... seeking a divine light... they'll not find because it's too late!วิญญาณฉิบหายกลัดกลุ้มโคจรเหนือโลกที่ไม่มีใครเห็น มองหาดวงไฟอันศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาจะไม่พบเพราะว่ามันสายเกินไปแล้ว The Blues Brothers (1980)
Should this have remained unseen at the bottom of the ocean for eternity?สิ่งนี้สมควรถูกทอดทิ้งไว้ใต้ท้องทะเล ชั่วกัปชั่วกัลป์มั้ย Titanic (1997)
'But throughout the land, men and women of integrity 'rise up to confront the unseen enemy.ข้างหนึ่งด้วยหินปูน อีกข้างหนึ่งหินสบู่ แกจะว่าไงล่ะ Shaun of the Dead (2004)
If you forget her, she'll become unseen and unheard.ถ้าเธอลืมหล่อน หล่อนจะหายไปและจะพูดไม่ได้อีก Voice (2005)
To keep it like the scent of unseen rain...ปกปิดหัวใจเอาไว้ Episode #1.1 (2006)
Unseen until it strikes.มองไม่เห็นจนกว่ามันจะโจมตี G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Because the print they're showing on Friday has an additional 21 seconds of previously unseen footage.เพราะแบบที่เค้าจะฉายในวันศุกร์ มีฉากที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน เพิ่มมาอีก 21 วิน่ะสิ The 21-Second Excitation (2010)
The greatest minds in physics have all but given up on unifying gravity and its unseen gravitons with the other three forces.เพื่อพยายามที่จะนำแรง โน้มถ่วงในภาพ เพราะมันแตกต่างกันเล็กน้อย หากินคือการพูด Is There a Creator? (2010)
At this point in my life, all I know, Sixsmith, is that this world spins from the same unseen forces that twist our hearts.іΙ nееd hеlр. /і Ι nееd £ 50,000, nоt 2,000, 50,000! Cloud Atlas (2012)
My experiments with a combination of syphilis and tuberculosis have produced results unseen in the history of medical science.การทดลองของผม เป็นการรวมกันของโรคซิฟิลิสกับวัณโรค ซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน\ในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์การแพทย์ The Origins of Monstrosity (2012)
In fact, they can pass unseen by most, if they choose.ท่านขอให้ข้าหาผู้ร่วมคณะเดินทาง คนที่สิบสี่ และข้าไ The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
Shots were fired at Archer Plaza by an unseen sniper at 12:27 p.m.นี่คือสิ่งที่เรารู้ มีการยิงที่อาร์เชอร์พลาซ่า โดยมือปืนนิรนาม เวลา 12.27 น. ... Final Shot (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ลับตา(n) unseen place, See also: blind spot, Example: นักศึกษาแอบพากันไปพลอดรักตามสุมทุมพุ่มไม้และที่ลับตาคน, Thai Definition: ที่ที่มิดชิดหรือห่างไกลจนพ้นสายตา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายหัว[hāihūa] (v) EN: disappear ; be out of sight ; be unseen  FR: se faire rare
มองไม่เห็น[møng mai hen] (v, exp) EN: fail to see ; be unseen

CMU English Pronouncing Dictionary
UNSEEN AH0 N S IY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unseen (n) ˈʌnsˈiːn (uh1 n s ii1 n)
unseens (n) ˈʌnsˈiːnz (uh1 n s ii1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
看不见[kàn bu jiàn, ㄎㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄐㄧㄢˋ, / ] unseen; to be invisible, #7,059 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
可視化[かしか, kashika] (n,vs) (1) visualization (data, results, etc.); visualisation; (2) making something visible (that was previously unseen) [Add to Longdo]
居もしない[いもしない, imoshinai] (adj-i) (1) (uk) (emphatic form of 居ない) invisible; unseen; (2) vague; mysterious; (3) imaginary [Add to Longdo]
見残す[みのこす, minokosu] (v5s,vt) to leave unseen or unread [Add to Longdo]
人知れず[ひとしれず, hitoshirezu] (exp,adv) secret; hidden; unseen; inward [Add to Longdo]
人知れぬ[ひとしれぬ, hitoshirenu] (adj-pn) secret; hidden; unseen; inward [Add to Longdo]
赤い糸[あかいいと, akaiito] (n) red string (traditionally fated lovers are joined by this unseen string) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unseen
   adj 1: not observed [syn: {unobserved}, {unseen}]
   n 1: a belief that there is a realm controlled by a divine
      spirit [syn: {spiritual world}, {spiritual domain},
      {unseen}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top