ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unpin

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unpin-, *unpin*
Possible hiragana form: うんぴん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unpin(vt) ดึงเอาหมุดออก, See also: ดึงสลักออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unpin(อันพิน') vt. ดึงสลักออก,ดึงเข็มกลัดออก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
losheftento unpin [Add to Longdo]
loslösend; steckte losunpinned [Add to Longdo]
lossteckendunpinning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unpin
      v 1: remove the pins from; unfasten the pins of [ant: {pin}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top