ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unholy

AH0 N HH OW1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unholy-, *unholy*, unho
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unholy(adj) ใจบาป, See also: ชั่วร้าย, ไร้ศีลธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unholy(อันโฮ'ลี) adj. ไม่ศักดิ์สิทธิ์,ชั่วร้าย,น่าเกรง,ไม่มีศิลธรรม., See also: unholiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
unholy(adj) ไม่บริสุทธิ์,ชั่วร้าย,เลวทราม,ไม่ศักดิ์สิทธิ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My boy, we are pilgrims in an unholy land.ไอ้ลูกชาย, เราเป็นนักเดินทาง ในดินแดนที่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
"but the hideous unholy abominations...แต่มีบางอย่างที่น่าขยะแขยง อยู่ภายใต้เงาทะมึนนั้น In the Mouth of Madness (1994)
By the unholy powers vested in me, I banish you with a curse.ด้วยอำนาจชั่วร้ายที่ได้มอบให้ข้า ข้าขอกำจัดพระองค์ด้วยคำสาป Anastasia (1997)
- There was something unholy in that room.-มีสิ่งไม่เป็นมงคล อยู่ในห้องนั้น An American Haunting (2005)
My guest tonight... is not a showman at all, but rather a wizard... who has sold his soul to the devil... in return for unholy powers.แขกของเราคืนนี้.. ไม่ใช่เพียงนักแสดง แต่เป็นพ่อมดเลยทีเดียว ผู้ขายวิญญาณให้ซาตาน.. The Illusionist (2006)
We have waited patiently for you to renounce this unholy pact with our oppressors, but we have heard nothing.เรารอคอยอย่างอดทนให้คุณประกาศยกเลิก ข้อตกลงที่กดขี่พวกเรา แต่ยังไม่มีคำตอบ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
I don't know. Unholy ground, maybe.ไม่รู้ซิ พื้นที่ชั่วร้ายล่ะมั๊ง Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
Well, something turned that grave into unholy ground.มันถูกเปลี่ยนเป็น พื้นที่ชั่วร้ายนะ Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
There's no reason for it to be unholy ground.ไม่มีเหตุผล ที่จะเป็นพื้นที่ชั่วร้าย Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
So, unholy ground? Maybe.- พื้นที่ชั่วร้ายเหรอ? Children Shouldn't Play with Dead Things (2006)
There it is, there it is, the unholy smell!ที่นั่นไง ที่นั่นไง\กลิ่นสาปนรก! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
We never should have given them the vote and legitimized their unholy existence.เราไม่ควรโหวตให้พวกมัน มีชีวิตเหนืออำนาจพระคริสต์ The First Taste (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNHOLY AH0 N HH OW1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unholy (j) ˈʌnhˈouliː (uh1 n h ou1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kladderadatsch {m}unholy mess [Add to Longdo]
scheußlich; fürchterlich {adj} | scheußlicher; fürchterlicher | am scheußlichsten; am fürchterlichstenunholy | unholier | unholiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
俗念[ぞくねん, zokunen] (n) worldliness; worldly ambition; unholy desires [Add to Longdo]
野合政権[やごうせいけん, yagouseiken] (n) administration established through an unprincipled political coalition; government of convenience; cabinet created through an unholy alliance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unholy
   adj 1: not hallowed or consecrated [syn: {unholy}, {unhallowed}]
       [ant: {holy}]
   2: extremely evil or cruel; expressive of cruelty or befitting
     hell; "something demonic in him--something that could be
     cruel"; "fires lit up a diabolic scene"; "diabolical
     sorcerers under the influence of devils"; "a fiendish
     despot"; "hellish torture"; "infernal instruments of war";
     "satanic cruelty"; "unholy grimaces" [syn: {demonic},
     {diabolic}, {diabolical}, {fiendish}, {hellish}, {infernal},
     {satanic}, {unholy}]
   3: having committed unrighteous acts; "a sinful person" [syn:
     {sinful}, {unholy}, {wicked}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top