ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unheard

AH0 N HH ER1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unheard-, *unheard*, unhear
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unheard(adj) แปลกหู, See also: ไม่เคยได้ยินมาก่อน
unheard-of(adj) ที่หยาบคาย, Syn. outrageous
unheard-of(adj) ไม่เคยได้ยินมาก่อน, See also: ไม่เคยล่วงรู้มาก่อน, ไม่คาดคิดมาก่อน, Syn. unfamiliar, unknown, obscure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unheard(อันเฮิร์ด') adj. ไม่ได้ยิน,ไม่มีการสอบสวน,ไม่ได้ฟังกันก่อน
unheard-of(อันเฮิร์ด'ออฟ) adj. ไม่เคยได้ยินมาก่อน,ไม่คาดคิดมาก่อน,เป็นประวัติการณ์, Syn. unbelievable

English-Thai: Nontri Dictionary
unheard(adj) ไม่เคยได้ยิน,ไม่ได้ยิน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't recall me not caring, priest. This is unheard of.ข้าไม่ได้ขอความเห็นเจ้า Rapa Nui (1994)
That's unheard of.ไม่เคยได้ยินเลยนะเนี่ย Mulholland Dr. (2001)
83 times is unheard of it doesn't happen you shouldn't have to rewrite something 83 timesแก้บท 83 ครั้ง ไม่เคยได้ยินมาก่อน ไม่เคยมีมาก่อน คุณไม่ควรต้องแก้ไขอะไรตั้ง 83 ครั้ง The Corporation (2003)
Henry, this is so unheard of here in the States.เฮ็นรี่ เรื่องนี้เราไม่เคยเจอมาก่อนในอเมริกา Henry Poole Is Here (2008)
You have 12 unheard messages.คุณมี 12 ข้อความ Turning Biminese (2008)
You have one unheard message.คุณมีหนึ่งข้อความเสียง O Brother, Where Bart Thou? (2008)
You have one unheard messageคุณมี 1 ข้อความใหม่ Made of Honor (2008)
It's not unheard of that people turn themselves around, but you haven't broached the possibility of divorce yet.นานๆ เราถึงจะเห็นทีนึง ว่าคนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แต่คุณยังไม่ได้ เกริ่นเรื่องหย่ากับเขาใช่หรือเปล่าครับ Burn After Reading (2008)
Female voice: you have one unheard message.คุณมีหนึ่งข้อความที่ยังไม่ได้รับฟัง.. Lucifer Rising (2009)
first unheard message.ข้อความแรกที่ไม่ได้รับฟัง Lucifer Rising (2009)
unheard message.ฉันมัวแต่ยุ่งๆ เรื่องจัดของให้แฮริสัน The Getaway (2009)
- One unheard message.มีหนึ่งข้อความยังไม่ได้ฟัง If I Had a Hammer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unheardHeard melodies are sweet, but those unheard are sweeter.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แปลกหู[plaēk hū] (v, exp) EN: sound strange ; be unheard of

CMU English Pronouncing Dictionary
UNHEARD AH0 N HH ER1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unheard (j) ˈʌnhˈɜːʳd (uh1 n h @@1 d)
unheard-of (j) ˈʌnhˈɜːʳd-ɒv (uh1 n h @@1 d - o v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闻所未闻[wén suǒ wèi wén, ㄨㄣˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ ㄨㄣˊ, / ] unheard of; an extremely rare and unprecedented event, #41,798 [Add to Longdo]
一无所闻[yī wú suǒ wén, ㄧ ㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄣˊ, / ] unheard of, #310,021 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逸聞[いつぶん, itsubun] (n) something unheard of [Add to Longdo]
希代未聞[きたいみもん, kitaimimon] (n,adj-no) unheard-of; unparalleled [Add to Longdo]
史上空前[しじょうくうぜん, shijoukuuzen] (n) unprecedented in history; unheard-of; epoch-making [Add to Longdo]
前人未発[ぜんじんみはつ, zenjinmihatsu] (n) unprecedented; unheard-of; never propounded (discovered, invented) by anyone before [Add to Longdo]
前代未聞[ぜんだいみもん, zendaimimon] (n,adj-no) unheard-of; unprecedented; unparalleled in history (unparallelled); record-breaking; (P) [Add to Longdo]
破天荒[はてんこう, hatenkou] (adj-na,n) unheard-of; unprecedented [Add to Longdo]
未曾有;未曽有[みぞう;みそう, mizou ; misou] (adj-no,adj-na) unprecedented; unheard of [Add to Longdo]
未聞[みもん, mimon] (n) (See 前代未聞) unheard [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unheard
      adj 1: not necessarily inaudible but not heard

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top