ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unhand

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unhand-, *unhand*, unhan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhand(vt) ปล่อยตัวไป, See also: ปล่อยจากการจับกุม, Syn. let go
unhandy(adj) ไม่สะดวก, See also: ไม่คล่อง, ไม่ชำนาญ, ไม่เหมาะมือ, Syn. awkward, unskillful, unpractised, graceless, ungraceful, uncoordinated, bumbling, clumsy, Ant. graceful, coordinated, adept, adroit, skillful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unhand(อันแฮนดฺ') vt. ปล่อยมือ,เอามือออก
unhandy(อันแฮน'ดี) vt. ไม่สะดวก,ไม่คล่อง,ไม่เหมาะมือ,ใช้ได้ยาก,จัดการได้ยาก

English-Thai: Nontri Dictionary
unhand(vt) ปล่อยมือ,วางมือ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unhand her!ปล่อยแขนนางซะ Mannequin: On the Move (1991)
Unhand that damsel. I command you to step aside.ปล่อยมือจากสาวน้อยนะ ฉันขอสั่งแก ให้ออกไปห่างๆเลย Mannequin: On the Move (1991)
Unhand him, by order of the princess.ปล่อยเขา ด้วยคำสั่งของเจ้าหญิง เจ้าหญิงจัสมิน Aladdin (1992)
- Unhand that bird!- ปล่อยนกซะ! James and the Giant Peach (1996)
Get out of my way, you fools! Unhand me! Don't you know who I am?ปล่อยนะ ไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นใคร Around the World in 80 Days (2004)
Unhand me!ปล่อยฉันนะ! V for Vendetta (2005)
Hey, unhand me, now.เฮ้ ปล่อยมือฉัน Chuck Versus the Break-Up (2008)
Unhand her or suffer the consequences.ปล่อยเธอเดี๋ยวนี้ หรือเจ้าอยากรับผลอันทุกข์ทรมาน The Lady of the Lake (2009)
Unhand her or suffer the consequences.ปล่อยนางซะไม่งั้นเจ้าเดือดร้อนแน่ Sweet Dreams (2009)
Unhand me, you cowards! I demand to talk to Lotso!ปล่อยฉันนะ ฉันจะคุยกับลอตโซ่! Toy Story 3 (2010)
What are ya... Unhand me!ปล่อยมือฉันนะ Toy Story 3 (2010)
Unhand me, Zurg scum!ปล่อยฉัน ไอ้ลูกกระจ๊อกของซอร์จ Toy Story 3 (2010)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unhand (v) ˈʌnhˈænd (uh1 n h a1 n d)
unhands (v) ˈʌnhˈændz (uh1 n h a1 n d z)
unhanded (v) ˈʌnhˈændɪd (uh1 n h a1 n d i d)
unhanding (v) ˈʌnhˈændɪŋ (uh1 n h a1 n d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unhandlichkeit {f}unhandiness [Add to Longdo]
unhandlich {adj}bulky [Add to Longdo]
unhandlich {adv}unhandily [Add to Longdo]
unhandlichunhandy [Add to Longdo]
unhandlichunmanageable [Add to Longdo]
unhandlich {adv}unwieldily [Add to Longdo]
unhandlichunwieldy [Add to Longdo]
unhandlich {adv}unmanageably [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不便[ふべん, fuben] (adj-na,n) inconvenience; inexpediency; unhandiness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unhand
      v 1: remove the hand from

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top