ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ungratefully

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ungratefully-, *ungratefully*, ungrateful
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ungratefully (a) ˈʌngrˈɛɪtfəliː (uh1 n g r ei1 t f @ l ii)
ungrateful (j) ˈʌngrˈɛɪtfəl (uh1 n g r ei1 t f @ l)
ungratefulness (n) ˈʌngrˈɛɪtfəlnəs (uh1 n g r ei1 t f @ l n @ s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ungrateful(adj) อกตัญญู, See also: เนรคุณ, ไม่สำนึกบุญคุณ, Syn. unappreciative, heedless, Ant. grateful
ungrateful(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าเกลียด, น่าสะอิดสะเอียน, Syn. disapproval, Ant. grateful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ungrateful(อันเกรท'ฟูล) n. เนรคุณ,ไม่สำนึกบุญคุณ,น่าเบื่อ,น่าสะอิดสะเอียน,ไม่มีรสชาติ., See also: ungratefully adv. ungratefulness n., Syn. thankless, unmindful

English-Thai: Nontri Dictionary
ungrateful(adj) อกตัญญู,เนรคุณ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ungratefulAfter all we had done, he was still ungrateful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่รู้คุณ(v) be ungrateful, See also: be unthankful, be unappreciative, Syn. ไม่รู้บุญคุณ, ไม่สำนึกบุญคุณ, Example: เขาช่างไม่รู้คุณบุคคลที่คอยช่วยเหลือเขามาตั้งแต่เล็ก, Thai Definition: ไม่รู้สึกหรือไม่ระลึกถึงความช่วยเหลืออุปการะที่ได้จากผู้อื่น
ทรพี(n) ungrateful child, Syn. ลูกอกตัญญู, ลูกทรพี, Example: ทรพี เป็นคำที่มาจากชื่อตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นลูกอกตัญญู, Count Unit: คน, Thai Definition: ลูกที่ไม่รู้คุณพ่อแม่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นิรคุณ(v) be ungrateful, See also: go against, betray, Syn. เนรคุณ, อกตัญญู, Ant. กตัญญู, ทดแทนบุญคุณ, Example: เขาไม่เคยคิดที่จะนิรคุณเจ้านายเลย, Thai Definition: ไม่สำนึกบุญคุณ
เนรคุณ(v) be ungrateful, See also: go against, betray, Syn. อกตัญญู, ไม่รู้คุณ, Ant. กตัญญู, รู้คุณ, Example: เขาเนรคุณได้แม้แต่บิดาแท้ๆ ของเขา, Thai Definition: ไม่สำนึกบุญคุณ
อกตัญญุตา(n) ingratitude, See also: ungratefulness, Syn. ความอกตัญญู, Ant. ความรู้คุณ, Example: เขาเป็นคนที่ไม่มีอกตัญญุตาต่อผู้มีพระคุณเลย, Thai Definition: ความเป็นคนไม่รู้คุณที่ท่านทำแก่ตน, Notes: (บาลี)
อกตัญญู(adj) ungrateful, Syn. อกตัญญุตา, เนรคุณ, Ant. รู้คุณ, Example: ผมถูกกล่าวหาว่าเป็นคนอกตัญญู, Thai Definition: ที่ไม่รู้คุณที่ท่านทำแก่ตน, Notes: (บาลี)
อกตัญญู(v) be ungrateful, See also: lack of gratitude, Syn. อกตัญญุตา, เนรคุณ, Ant. รู้คุณ, Example: เขาอตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ไม่มีวันเจริญได้แน่, Thai Definition: ไม่รู้คุณคน, ไม่รู้จักบุญคุณ, ไม่สำนึกบญคุณ, Notes: (บาลี)
มักขะ(n) lack of gratitude, See also: ingratitude, ungratefulness, Thai Definition: หนึ่งในอุปกิเลส 16 หมายถึงความลบหลู่คุณท่าน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกตัญญู[akatanyū] (v) EN: be ungrateful  FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญู[akatanyū] (adj) EN: ungrateful  FR: ingrat ; pas reconnaissant
อกตัญญุตา[akatanyutā] (n) EN: ingratitude ; ungratefulness  FR: ingratitude [f]
ความอกตัญญู[khwām akatanyū] (n) EN: ingratitude ; ungratefulness
ไม่สำนึกบุญคุณ[mai samneuk bunkhun] (adj) EN: ungrateful  FR: peu reconnaissant ; ingrat
เนรคุณ[nērakhun] (v) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless

CMU English Pronouncing Dictionary
UNGRATEFUL AH0 N G R EY1 T F AH0 L

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
负心[fù xīn, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄣ, / ] ungrateful; heartless; to fail to be loyal to one's love, #40,831 [Add to Longdo]
中山狼传[Zhōng shān láng zhuàn, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄌㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] the fable of Mr Dongguo and the ungrateful Wolf by Ma Zhongxi 馬中錫|马中锡 [Add to Longdo]
马中锡[Mǎ Zhōng xī, ㄇㄚˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧ, / ] Ma Zhongxi, Ming writer (1446-1512), author of the fable 中山狼传 of Mr Dongguo and the ungrateful Wolf [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Undank {m}; Undankbarkeit {f}ungratefulness [Add to Longdo]
undankbarungrateful [Add to Longdo]
undankbar {adv}ungratefully [Add to Longdo]
undankbar (gegen) {adj} | undankbarer | am undankbarstenungrateful (to) | more ungrateful | most ungrateful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恩を忘れる[おんをわすれる, onwowasureru] (exp,v1) to be ungrateful [Add to Longdo]
人でなし;人で無し[ひとでなし, hitodenashi] (adj-na,n) brute; miscreant; ungrateful fellow [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ungratefully
      adv 1: in an ungrateful manner [syn: {ungratefully},
             {unappreciatively}] [ant: {appreciatively}, {gratefully}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top