ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unfailing

AH0 N F EY1 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unfailing-, *unfailing*, unfail
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unfailing(adj) ไม่สิ้นสุด, See also: ไม่ยุต, ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. unerring, dependable, infallible, sure
unfailingly(adv) อย่างไม่สิ้นสุด, See also: อย่างไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. always, surely, invariably
unfailingness(n) ความไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. constancy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unfailing(อันเฟ'ลิง) adj. ไม่สิ้นสุด,เชื่อถือได้ตลอด,ไม่ทำให้ผิดหวังโดยตลอด,ไม่มีขาด,ไม่เคยพลาด., See also: unfailingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
unfailing(adj) ไม่ท้อถอย,ไม่เคยพลาด,ไม่มีขาด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unfailingShe finds an unfailing resource in music.

CMU English Pronouncing Dictionary
UNFAILING AH0 N F EY1 L IH0 NG
UNFAILINGLY AH0 N F EY1 L IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unfailing (j) ˈʌnfˈɛɪlɪŋ (uh1 n f ei1 l i ng)
unfailingly (a) ˈʌnfˈɛɪlɪŋliː (uh1 n f ei1 l i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经久不衰[jīng jiǔ bù shuāi, ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄕㄨㄞ, / ] unfailing; never-ending [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
七生報国[しちしょうほうこく, shichishouhoukoku] (n) unfailing devotion to one's country [Add to Longdo]
津々;津津[しんしん, shinshin] (adj-t,adv-to) (See 興味津々) gushing; overflowing; everlasting; unfailing; endless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unfailing
   adj 1: not liable to failure; "a foolproof identification
       system"; "the unfailing sign of an amateur"; "an
       unfailing test" [syn: {foolproof}, {unfailing}]
   2: always able to supply more; "an unfailing source of good
     stories"; "a subject of unfailing interest"
   3: unceasing; "unfailing loyalty"; "unfailing good spirits";
     "unflagging courtesy" [syn: {unfailing}, {unflagging}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top