ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

undertone

AH1 N D ER0 T OW2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undertone-, *undertone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undertone(n) เสียงเบา, See also: เสียงต่ำ, เสียงเล็ก, เสียงกระซิบ, Syn. hint, quietly, undercurrent, whisper
undertone(n) ความหมายซ่อนเร้น, See also: ความรู้สึกซ่อนเร้น, Ant. overtone
undertone(n) สีที่ไม่สว่าง, See also: สีมอๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undertone(อัน'เดอะโทน) n. เสียงเบา,เสียงต่ำ,เสียงเล็ก,สิ่งที่แฝงอยู่,ความหมายที่แฝงอยู่,กระแสข้างล่าง,สีอ่อน,สีจาง, Syn. subdued tone

English-Thai: Nontri Dictionary
undertone(n) เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว,รากฐาน

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERTONE AH1 N D ER0 T OW2 N
UNDERTONES AH1 N D ER0 T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undertone (n) ˈʌndətoun (uh1 n d @ t ou n)
undertones (n) ˈʌndətounz (uh1 n d @ t ou n z)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
低調[ていちょう, teichou] TH: เสียงทุ้ม  EN: undertone

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterton {m} | Untertöne {pl}undertone | undertones [Add to Longdo]
leiser Ton | leise Töneundertone | undertones [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンダートーン[anda-to-n] (n) undertone [Add to Longdo]
低調[ていちょう, teichou] (adj-na,n) inactive; slow; sluggish; slack; low tone; undertone; dullness; (market) weakness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undertone
   n 1: a quiet or hushed tone of voice; "spoke in undertones"
   2: a subdued emotional quality underlying an utterance; implicit
     meaning [syn: {undertone}, {undercurrent}]
   3: a pale or subdued color [syn: {undertone}, {tinge}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top