ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

undertaker

AH1 N D ER0 T EY2 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undertaker-, *undertaker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undertaker(n) สัปเหร่อ, See also: ผู้จัดการศพ, Syn. mortician, funeral director
undertaker(n) ผู้รับผิดชอบ, See also: ผู้รับหน้าที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undertaker(อันเดอะเทค'เทอะ) n. ผู้รับหน้าที่,ผู้รับผิดชอบ,สัปเหร่อ,ผู้จัดการศพ,นักวิสาหกิจ

English-Thai: Nontri Dictionary
undertaker(n) สัปเหร่อ,ผู้รับผิดชอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Undertakers and undertakingผู้จัดงานศพและการจัดงานศพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
undertaker of workผู้รับจ้างทำงาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รับเหมาก่อสร้าง(n) contractor, See also: undertaker of a package deal, Syn. ผู้รับเหมา, Example: ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องเร่งงานให้เสร็จทันเวลา, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่รับจ้างก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยวิธีเหมา
สัปเหร่อ(n) undertaker, See also: mortician, funeral director, Example: ผู้คนที่ล้มตายไปมีส่วนช่วยให้สัปเหร่อมีงานทำ มีเงินเลี้ยงชีพต่อไปได้, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการฝังหรือเผาศพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้รับเหมาก่อสร้าง[phrapmao køsāng] (n) EN: contractor ; undertaker of a package deal  FR: soumissionnaire [m]
สัปเหร่อ[sapparoē] (n) EN: undertaker ; mortician ; funeral director  FR: entrepreneur des pompes funèbres [m] ; croquemort = croque-mort [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERTAKER AH1 N D ER0 T EY2 K ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undertaker (n) ˈʌndətɛɪkər (uh1 n d @ t ei k @ r)
undertakers (n) ˈʌndətɛɪkəz (uh1 n d @ t ei k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
殡仪员[bìn yí yuán, ㄅㄧㄣˋ ㄧˊ ㄩㄢˊ, / ] undertaker; funeral arranger [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestattungsinstitut {n} | Bestattungsinstitute {pl}undertaker | undertakers [Add to Longdo]
Leichenbestatter {m} | Leichenbestatter {pl}undertaker | undertakers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
葬儀屋[そうぎや, sougiya] (n) (1) funeral parlor (parlour); funeral home; undertaker's; (2) undertaker; mortician; funeral director [Add to Longdo]
葬儀社[そうぎしゃ, sougisha] (n) undertaker's [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 undertaker
   n 1: one whose business is the management of funerals [syn:
      {mortician}, {undertaker}, {funeral undertaker}, {funeral
      director}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top