ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

undersea

AH2 N D ER0 S IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -undersea-, *undersea*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
undersea(adj) ที่เกี่ยวกับใต้ทะเล, Syn. underwater
undersea(adv) ใต้ทะเล

CMU English Pronouncing Dictionary
UNDERSEA AH2 N D ER0 S IY1
UNDERSEAS AH2 N D ER0 S IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
undersea (j) ˈʌndəsiː (uh1 n d @ s ii)
underseal (n) ˈʌndəsiːl (uh1 n d @ s ii l)
undersealed (j) ˈʌndəsiːld (uh1 n d @ s ii l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
海底[かいてい, kaitei] (n) (1) bottom of the ocean; (adj-f) (2) undersea; submarine; (P) [Add to Longdo]
海底ケーブル[かいていケーブル, kaitei ke-buru] (n) undersea cable; submarine cable [Add to Longdo]
海底トンネル[かいていトンネル, kaitei tonneru] (n) undersea tunnel [Add to Longdo]
海底電線[かいていでんせん, kaiteidensen] (n) undersea cable (communications, power); submarine cable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
海底ケーブル[かいていケーブル, kaitei ke-buru] underseas cable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  undersea
      adj 1: beneath the surface of the sea [syn: {submarine},
             {undersea}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top