ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unborn

AH1 N B AO1 R N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unborn-, *unborn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unborn(adj) ยังไม่เกิด, See also: ยังอยู่ในครรภ์มารดา, ยังไม่คลอด
unborn(adj) ที่ยังไม่เริ่ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unborn(อันบอร์น') adj. ยังไม่เกิด,ยังไม่ปรากฎ,ในอนาคต,ต่อไป,ยังอยู่ในครรภ์มารดา,ยังไม่คลอด

English-Thai: Nontri Dictionary
unborn(adj) ยังไม่เกิด,ยังไม่คลอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unborn beneficiariesผู้รับประโยชน์ที่อยู่ในครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unborn person, killing ofการฆ่าทารกในครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Unborn children (Law)เด็กที่ยังไม่เกิด (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You inhale her... you taste her... you see your unborn children in her eyes... and you know that your heart has at last found a home.หายใจเข้าเป็นเธอ ลิ้มรสเธอ เห็นลูกที่ยังไม่ได้เกิดในตาเธอ Don Juan DeMarco (1994)
This vulnerable unborn life could've been your child or mineนี่คือชีวิตเปราะบางที่จะออกมา เป็นลูกของเธอกรือไม่ก็ของฉัน Jenny, Juno (2005)
For her own safety and for that of Christ's unborn child..เพื่อความปลอดภัยของเธอและบุตรพระคริสต์ที่ยังอยู่ในครรภ์ The Da Vinci Code (2006)
He'll kill the unborn child and then he'll kill your wife.เขาจะฆ่ามันก่อนที่มันจะเกิดและฆ่าภรรยาคุณด้วย The Omen (2006)
Besides, he's the only unborn member of our great race.อีกอย่าง เค้าจะมีเชื้อสายที่ดีของพวกเราแน่นอน Frontier(s) (2007)
Now, if you can't do that, you might as well give up on your wife and unborn child right now.ขอโทษที่ขัดจังหวะวันที่ยิ่งใหญ่ ...ได้อย่างไร Chapter Twenty-Two 'Landslide' (2007)
Can you play every day for the unborn baby?เธอเล่นให้ลูกของเราฟังทุกวันได้ไหม Departures (2008)
Any parent would feel seeing their unborn child For the first time.ที่พ่อแม่คนไหนก็ต้องเป็นเวลาเห็นลูกในท้อง เป็นครั้งแรก Turning Biminese (2008)
Only you would be depraved enough, to think that killing an innocent woman and an unborn child will bring you some kind of peace before your execution.คุณคนเดียวนั่นแหละที่สามารถทำเรื่องสกปรกแบบนั้นได้ คิดฆ่าหญิงบริสุทธิ์และลูกในท้องที่ยังไม่เกิด คงจะทำให้คุณมีความสุขมากสินะก่อนจะโดนประหาร Prison Break: The Final Break (2009)
The full genetic test panel on your unborn child?แต่เธอเคยตรวจพันธุกรรม ให้เด็กหรือยัง? Sectionals (2009)
An unborn twin was gone...แฝดคนหนึ่งไม่มีโอกาสแม้แต่จะลืมตาดูโลก You Gotta Get a Gimmick (2010)
Mother of my unborn child.พระแม่ของทารก ที่ยังไม่ถือกำเนิด The Couple in the Cave (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNBORN AH1 N B AO1 R N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unborn (j) ˌʌnbˈɔːn (uh2 n b oo1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆子体操[さかごたいそう, sakagotaisou] (n) exercise regime to convert breech presentation; trying to correct an unborn child's improper position so that the head comes out first [Add to Longdo]
胎児認知[たいじにんち, taijininchi] (n) recognition of an unborn child (for the purposes of claiming nationality) [Add to Longdo]
未生[みしょう, mishou] (adj-no,n) unborn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unborn
      adj 1: not yet brought into existence; "unborn generations"
             [ant: {born}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top