หรือคุณหมายถึง unawareneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unawareness

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unawareness-, *unawareness*, unawarenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา unawareness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *unawareness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unawareness[N] ความไม่คาดคิดมาก่อน, Syn. ignorance, nescience

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไม่รู้[N] ignorance, See also: unawareness, Ant. ความรู้, Example: ภาษาย่อมเปลี่ยนแปลงได้แต่มิใช่การเปลี่ยนแปลงเอาง่ายๆ เพราะความไม่รู้

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不意[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, ] unexpectedly; unawareness; unpreparedness, #42,490 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  unawareness
      n 1: unconsciousness resulting from lack of knowledge or
           attention [syn: {unknowingness}, {unawareness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top