ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tycoon

T AY0 K UW1 N   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tycoon-, *tycoon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tycoon[N] นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tycoon(ไท'คูน) n. นักธุรกิจที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลมาก,โซกุน (ของญี่ปุ่น), Syn. financier

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tycoonนักธุรกิจใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nathan Hockley. That's right. Pittsburgh steel tycoon.เนธาน ฮ็อคลี่ย์ ถูกต้อง เจ้าพ่อเหล็กพิทส์เบิร์ก Titanic (1997)
We are funded out of Sandusky, Ohio by T.B. Callahan the automotive-components tycoon and philanthropist.เราก่อตั้งมาจากแซนดัสกี โอไฮโอ โดยทีบี คาราฮาน เจ้าพ่อส่วนประกอบรถยนต์ และยังเป็นคนใจบุญสุนธาร 50 First Dates (2004)
Do I look like a real-estate tycoon to you?ฉันดูเหมือนเศรษฐีที่ดินที่แสนร่ำรวยตัวจริงหรือไง\ -สำหรับนายน่ะ? August Rush (2007)
He's a high time tycoon in our country. The richest and most bankable tycoon.เขาเป็นไทคูนในเวลาที่เหมาะสมของประเทศเรา รวยที่สุดและมีเงินฝากธนาคารมากที่สุด. Episode #1.9 (2008)
Besides, I've finally realized my lifelong ambition of being a mistress to an incredibly wealthy strip mall tycoon and the owner-operator of a cabaret roller rink.ฉันรู้เป้าหมายของฉันแล้ว เป็นเมียน้อยเศรษฐี เจ้าของห้าง และดูแลลานสเก็ต คาบาเร่ต์ Home (2010)
A wannabe fast-food tycoon sizing up his storefront.คนที่อยากจะเป็น เจ้าของธุรกิจฟาสฟู้ดที่ร่ำรวย Consumed (2010)
With such deep pockets, you think he might be a second generation tycoon?บางทีเขาอาจจะเป็นพวกลูกเศรษฐีก็ได้นะ Prosecutor Princess (2010)
Before marrying a wealthy tycoon and playing house,ก่อนที่ฉันจะมีครอบครัวและสามีในอนาคต Episode #1.3 (2010)
What would you do if your sister becomes the daughter-in-law of a tycoon?ถ้าเกิดว่า... พี่สาวของเธอฃNได้แต่งงานกับผู้ชายรวยๆล่ะ? Episode #1.1 (2010)
Tycoon?ผู้ชายรวยๆ? Episode #1.1 (2010)
[Enta Bio Stock Price Manipulation, Business Tycoon's Son Involvement Suspected][การโกงราคาหุ้นของ เอนต้า ไบโอ ลูกชายของเจ้าของธุรกิจรายใหญ่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย] Episode #1.11 (2010)
Brij Nath. Playboy. Multimedia tycoon.บริจ นาธ เพลย์บอย เจ้าพ่อ โทรคมนาคม Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tycoonHe was a stock-market tycoon until the bears got him.
tycoonThe tycoon endowed each son with a million dollars.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ประกอบการ[n.] (phūprakøpkān) EN: entrepreneur ; operator ; businessman ; trader ; tycoon   FR: entrepreneur [m]
ยักษ์[n.] (yak) EN: baron ; magnate ; tycoon   FR: baron [m] ; magnat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TYCOON    T AY0 K UW1 N
TYCOONS    T AY0 K UW1 N Z
TYCOON'S    T AY0 K UW1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tycoon    (n) tˈaɪkˈuːn (t ai1 k uu1 n)
tycoons    (n) tˈaɪkˈuːnz (t ai1 k uu1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巨头[jù tóu, ㄐㄩˋ ㄊㄡˊ, / ] tycoon; magnate; big shot, #6,300 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Manager {m} | Manager {pl}tycoon | tycoons [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tycoon
   n 1: a very wealthy or powerful businessman; "an oil baron"
      [syn: {baron}, {big businessman}, {business leader},
      {king}, {magnate}, {mogul}, {power}, {top executive},
      {tycoon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top